Zástupci hlavního města Prahy podnikli významný krok k realizaci Vltavské filharmonie. Byla uzavřena smlouva o dílo s dánským studiem Bjarke Ingels Group (BIG), autorem vítězného návrhu. Ti budou mít nyní 9 měsíců na dopracování soutěžního návrhu do podrobné architektonické studie. Do tohoto procesu se opět může zapojit také veřejnost, participace návrhu začne již příští týden.

Odborná porota pod vedením architektky Evy Eichlerové vybrala vítězný návrh budoucí podoby kulturně-komunitního centra v bývalém průmyslovém areálu v ulici Jiráskova. Studie z dílny architektonické kanceláře Rusina Frei Architekti počítá s výstavbou společenského sálu s kapacitou 250-500 osob, kinosálem pro 80 osob, novou městskou komunitní knihovnou, zázemím pro depozitář muzea, barem, kavárnou a dalšími prostory pro společenský život.

Tam, kde se modlilo, nyní vládne hudba. Jihočeská filharmonie sídlí od roku 1988 v budově bývalého kostela svaté Anny v Českých Budějovicích. Koncertní sál ale potřeboval proměnu, akustika byla špatná a vzduchotechnika nedostačující. Rekonstrukce proběhla podle návrhu ateliéru A8000, který řídí architekt a zároveň vedoucí projektového týmu Vltavské filharmonie Martin Krupauer.

Rozostřený a zrcadlovou fasádou zjemnělý obrys Depotu, nového depozitáře u rotterdamského muzea Boijmans Van Beuningen, v sobě nese myšlenku současně prostou, fascinující a zároveň inovátorskou. Inspirují se prací studia MVRDV i další muzea a galerie?

Radomír Dohnal -

Východočeská galerie Pardubice se začíná připravovat na přesun do nových prostor. Ze zámku do části přestavovaných bývalých Automatických mlýnů bude muset převézt více než 19.300 sbírkových předmětů. Přes prázdniny už studenti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice budou připravovat některá díla k převozu.

Plzeň chce v letech 2023 až 2025 rekonstruovat obě části autobusové haly v kulturním a kreativním centru DEPO2015. Peníze na první etapu téměř za 520 milionů korun včetně DPH chce získat z připravovaných dotačních výzev ministerstva kultury a ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Zastupitelé schválili, že město jako vlastník areálu hned o státní dotace požádá.

O vítězi mezinárodní architektonické soutěže na podobu Vltavské filharmonie v Praze bylo již rozhodnuto. Stalo se jím proslulé dánské architektonické studio Bjarke Ingels Group (BIG). Do soutěže se přihlásilo celkem 115 týmů z 25 zemí, k účasti pak bylo předem vyzváno také 5 renomovaných architektonických ateliérů.

Přestože mezinárodní architektonickou soutěž o podobu nového sídla České filharmonie vyhrálo dánské studio Bjarke Ingels Group (BIG), porota ocenila i čtveřici dalších projektů. Nalezneme mezi nimi jak české zástupce, tak i severské průkopníky bezuhlíkových budov.

Praha zná vítěze mezinárodní architektonické soutěže na podobu Vltavské filharmonie, je jím tým dánského studia Bjarke Ingels Group (BIG) v čele s Bjarkem Ingelsem a Brianem Yangem. Rozhodnutí mezinárodní poroty zveřejnilo hlavní město Praha společně se svým Institutem plánování a rozvoje (IPR) během slavnostního večera v Centru architektury a městského plánování (CAMP).