Liberec

Liberecký kraj žádá o dotaci na hudební centrum. Vyrostlo by v Lidových sadech

Hudební kulturně kreativní centrum plánuje v historickém areálu libereckých Lidových sadů vybudovat Liberecký kraj. Na projekt bezmála za 200 milionů korun žádá dotaci z Národního plánu obnovy. Získat by mohl až 121 milionů korun, z vlastního by musel v takovém případě zaplatit 79 milionů.

Krajští zastupitelé schválili nutný závazek kraje na spolufinancování a předfinancování projektu. Podle radního pro rozvoj Jiřího Ulvra (Starostové pro Liberecký kraj) není ale jisté, zda kraj s žádostí o dotaci uspěje.

„Ministerstvo kultury rozdělilo prostředky přímo mezi kraje, to znamená, že pro Liberecký kraj to dělá zhruba 156 milionů korun a my už teď víme, že jsou tam podány žádosti o dotaci na tři projekty,“ doplnil radní. Kromě jiného žádá o dotaci i město Liberec, které chce přeměnit bývalou slévárnu Linser v dolním centru na kulturně kreativní centrum.

Významná secesní památka

Lidové sady stojí v těsném sousedství areálu zoo a patří k významným kulturním centrům v Liberci už od konce 19. století, kdy na místě stávala velká zahradní restaurace. Současná romanticko-secesní podoba stavby je výsledkem projektu architekta Jakoba Schmeissnera z let 1900 až 1901.

Součástí památkově chráněného objektu je velký společenský sál i 35 metrů vysoká vyhlídková věž. Centrum dnes nabízí hudební a taneční akce, výstavy, workshopy, přednášky a další kulturní pořady, sídlí tam vedení zoologické zahrady.

Liberecký kraj převzal budovu od města Liberce na začátku letošního roku spolu se zoo. „Zoologická zahrada provedla již v minulosti dílčí rekonstrukce fasády, věže, přísálí či zahradní restaurace, nutné je ale zlepšit také kvalitu interiérů. Chceme, aby tu vzniklo moderní kulturní centrum, které poskytne jak prostor pro koncerty, představení různých žánrů, besedy a přednášky, ale také zázemí pro hudební vzdělávání a pro místní kapely,“ doplnila náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj). Pokud kraj s žádostí o dotaci uspěje, musí být podle Ulvra projekt dokončen nejpozději v září 2025.

red