Praha bude mít nový přírodní park. Vzniká koncepce Rohanského ostrova

Celé řešené území o rozloze 56 ha se rozkládá od Karlína po Libeň a vznikne na něm i nový přírodní park. V meandru Vltavy plánuje Praha částečně zachovat tamní městskou divočinu a většinu oblasti postupně revitalizovat pro volnočasové aktivity. Území musí také plnit funkci protipovodňové ochrany Prahy.

V současné době probíhá příprava zadání Koncepce Rohanského ostrova a Libeňských kos, která bude výchozím podkladem pro rozvoj území. Tato Koncepce bude výsledkem mezinárodního soutěžního dialogu. Projekt Rohanský ostrov poprvé IPR Praha představí v úterý 8. prosince prostřednictvím online streamu z prostoru CAMP.

Budoucí podobu Rohanského ostrova řeší IPR Praha ve spolupráci si místními aktéry a aktivními obyvateli. Oblast o rozloze přibližně poloviny Stromovky bude revitalizována za účelem vzniku přírodního parku metropolitního významu, poslední neřešené území v širším centru města tak získá novou podobu.

„Bude se jednat o velký městský park nabízející prostor pro odpočinek i sport. V projektu vycházíme z historie území a jeho tradic, počítáme také s obnovením ostrova, který tu býval po staletí, i když na jiném místě,“
popisuje Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj.

„Naší snahou je přiblížit se zpátky k původní říční krajině, a podpořit tak kontakt člověka s řekou,“ doplňuje. Kromě parku čeká území také výstavba tisíce bytových jednotek a administrativních prostor, které podél ulice Rohanské nábřeží vznikají v rámci projektu Rohan City.

Řešené území, zdroj: IPR Praha |

Protipovodňová ochrana centra města

Projekt propojení slepého ramene Vltavy s hlavním korytem pomocí nového kanálu, který je součástí protipovodňové ochrany centra města, je dlouhodobě zanesen do Územního plánu hl. m. Prahy a z roku 2008 je na něj vydáno platné územní rozhodnutí. „Projekt přinese nejen zajištění další možnosti rekreace v centru města, rozšíření biodiverzity a obnovení přímého kontaktu s řekou, ale také ochranu města před povodněmi,“ říká Petr Hlubuček, náměstek primátora pro životní prostředí. Lokalita je dlouhodobě součástí protipovodňové ochrany centra města.

„Cílem projektu je snížit hladinu Vltavy při povodních, a hlavně zpomalit proud řeky. Toho docílíme snížením úrovně terénu a vytvořením nového obtokového ramene řeky. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor nového Rohanského ostrova mezi stávající cyklostezkou a korytem Vltavy upraven pro rekreaci,“ vysvětluje Petr Hlubuček. Projekt spojuje vodohospodářskou funkci s místní krajinou a zároveň přináší Pražanům volnočasové vyžití.

Koncepce Rohanského ostrova se také dotýká rekonstrukce Libeňského soumostí. Nová studie počítá v roce 2022 s opravou historického mostu Pavla Janáka z roku 1928 a následně se vznikem nového inundačního soumostí, které je také součástí protipovodňových opatření. V rámci rekonstrukce dojde i k rozšíření chodníků a vzniku cyklopruhů v celé délce soumostí a k vybudování zcela nových bezbariérových ramp na Rohanský ostrov. 

Mezinárodní soutěžní dialog

IPR Praha v současné době připravuje podklady a zadání pro vyhlášení mezinárodního výběrového řízení se soutěžním dialogem, který bude vypsán na podzim příštího roku a již během něj vznikne Koncepce Rohanského ostrova. Některé vybrané části území budou řešeny až do detailu krajinářsko-architektonické studie.

Od partnerů ASB

Celý proces bude založen na zapojení veřejnosti a místních aktérů. „Soutěžní dialog představuje druh výběrového řízení, který je vhodný při hledání řešení pro složitá rozsáhlá veřejná prostranství, kde dochází ke střetu velkého množství často protichůdných názorů.“

Výhodou soutěžního dialogu je možnost postupně upravovat zadání tak, jak se vyvíjí názory všech zúčastněných.

„Proces je oproti klasické soutěži o návrh výrazně flexibilnější, což je při návrhu takto velkého veřejné prostranství velkou výhodou,“ vysvětluje Ondřej Boháč. Výsledky mezinárodního soutěžního dialogu, tedy vítězný tým a Koncepce Rohanského ostrova, by měly být známé za dva roky.

Praha zítra: Rohanský ostrov
Co:
Představení projektu Rohanského ostrova
Kdy: 8.12. v 19 hod.
Kde: CAMP, online
Více informací: www.campuj.online
TEXT: Red
ZDROJ A FOTO: IPR Praha
RubrikyAktuálně