Chyby při montáži oken a parapetních desek
Galerie(6)

Chyby při montáži oken a parapetních desek

Partneři sekce:

Pod chybnou montáží okna si člověk většinou představí jeho nesprávné osazení do stavebního otvoru. Funkčnost okna však ovlivňují další faktory, které s montáží přímo souvisejí. Jaké chyby se tedy v praxi vyskytují nejčastěji?Chybná montáž oken

Chybou může být například nesprávná identifikace samotného objektu ve smyslu konstrukční ochrany oken a následné nesprávné zaměření výplní okenních otvorů. Stává se, že ve chvíli, kdy na stavbu přichází kvalifikovaný pracovník firmy, aby okna zaměřil, stavební otvory ještě nejsou dostatečně připraveny. To znamená, že nejsou omítnuty do pravého úhlu nebo na stavbě chybí váhorys (vodorovná čára na hraně ostění ve výšce 1 000 mm od čisté podlahy včetně dlažby, resp. parket), který je základní hodnotou pro správné naměření a osazení okna. Je důležité zabezpečit, aby se hodnota váhorysu a tloušťka podlah po měření oken už neměnily. Proto se doporučuje zaměřovat okna, až když jsou známy kompletní skladby podlah a stěn včetně omítek a zateplovacího systému.

Častou chybou samotné montáže je i použití nedostatečného, případně velkého množství montážní pěny, kterou je poté nutno ořezávat. Tím se naruší její struktura a vlivem slunečního záření se urychlí degra­dace celé připojovací spáry. To znamená, že i po minimálním vniknutí vlhkosti do montážní pěny klesá její tepelná i zvukověizolační schopnost. Proto se doporučuje překrývat montážní pěny páskami, které chrání připojovací spáru z interiéru před vnikáním vlhkosti (parozábrana) a z exteriéru před UV zářením (paropropustná páska).

Součástí správného osazení okna je jeho pevné zafixování kotevním materiálem (nikoli montážní pěnou), hloubka osazení okna z exteriéru, jakož i zateplení ostění. Pokud je okno osazeno spolu s fasádou, může se jeho povrchová úprava znehodnotit. Zároveň se snižuje jeho tepelněizolační schopnost, proto je nutné okno osazovat zhruba uprostřed stěny (i když, například u nízkoenergetických domů, se okna osazují většinou blízko k izolační vrstvě. U nedostatečného zateplení ostění a hlavně překladů se mohou v místech tepelných mostů po čase vytvářet plísně. Musíme si však uvědomit, že v případě výměny oken a následného vzniku plísní v rozích místností nemusí být problém pouze v chybné montáži, ale i v nedostatečném větrání, protože stará okna zabezpečovala přirozenou infiltraci vzduchu.

Chybou montáže je i nedostatečné vycentrování a uložení okna před samotnou fixací okenního rámu, což má za následek nedokonalé těsnění křídla v rámu a zatékání. Když se okno osadí správně, jeho okenní křídlo se v pootevřené poloze samovolně neotvírá ani nezavírá.

 
Vydutí v koutu těsnicího profilu způsobil průnik vody. Příklad pronikání vody v důsledku podtékání profilového těsnění

Chybná montáž parapetních desek

Exteriérové parapetní desky je třeba osazovat zároveň s montáží oken ještě před osazením zateplovacího systému, aby nevznikaly chyby při jejich montáži.

I když se osazování parapetních desek zdá snadné, nelze je jednoduše nalepit na montážní pěnu a zatížit cihlou. Právě neodbornou montáží exteriérových parapetních desek můžeme způsobit nemalé problémy a škody. Délka parapetní desky má být totožná s šířkou okna a má přesahovat přes zateplovací systém asi 20 až 40 mm. Na místo osazení parapetních desek je třeba nanést pásek silikonu (spoj okna s parapetní deskou), na zdivo polyuretanovou pěnu, potom vložit parapetní desku a přišroubovat ji nerezovými šrouby (nikoli obyčejnými pozinkovanými šrouby) – samozřejmě v závislosti na použitém parapetním systému.

Nesprávná montáž parapetních desekNesprávná montáž parapetních desek

Závěr

Dodatečné odstraňování poruch, které vznikly chybou montáže oken, resp. parapetních desek je poměrně náročná a rozhodně ne levná záležitost.

V prvé řadě musíme zjistit příčinu poruchy, např. pokud v místě připojovací spáry vznikla – zejména důsledkem nedostatečného větrání – plíseň, je nutné zjistit, zda jde o nesprávné odizolované nadpraží, resp. nesprávně namontovanou izolační desku. To znamená, že zjistí-li se chyba na straně montáže, je nutno ostění z vnější i vnitřní strany osekat, připojovací spáru zaizolovat a ostění opět omítnout, což v případě funkčního a zařízeného interiéru není jednoduché.

Dušan Světlík, Ing. Marcel Halčin
Foto: autoři, archiv vydavatelství

Dušan Světlík je obchodní ředitel společnosti Mirador.
Marcel Halčin je odborný poradce společnosti Mirador.