Velké náměstí v Hradci Králové

Hradec Králové představil nové centrum města. Parkoviště na náměstí se stane minulostí

Kritizované historické Velké náměstí v Hradci Králové, které dnes slouží více autům než obyvatelům, by se po plánované rekonstrukci mělo vrátit lidem. Auta však z centra zcela nezmizí.

Cílem rekonstrukce náměstí v historickém centru města je vytvořit sdílenou zónu. Ta by se měla stát místem pro pěší, cyklisty, zeleň, nové veřejné osvětlení nebo akce, ale také pro auta. Nový projekt nepočítá s jejich odstraněním, pouze se sníží kapacita parkovacích míst ze současných 230 na plánovaných 65. V rámci projektu se počítá i s rozšířením parkovacích míst.

Město na svých oficiálních webových stránkách zveřejnilo upravený projekt rekonstrukce náměstí se zapojením veřejnosti do tvorby podoby nového centra. „Město chce původní projekt upravit a doplnit o nové přístupy a pohledy. Architekti zohlednili také výstupy participativního projektu s veřejností, v němž se k nové podobě Velkého náměstí vyjádřily tisíce občanů,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí města Kateřina Rohlíčková.

Doprava by se měla zklidnit, ale chodci nebudou mít přednost

O proměně centra města se mluví již několik let. Loni na jaře si město nechalo zpracovat posouzení možností dalšího postupu při přípravě revitalizace Velkého náměstí, přičemž se zvažovalo několik variant. Zejména kvůli finanční a časové náročnosti se vedení města rozhodlo „přepracovat projektovou dokumentaci na základě upravené původní koncepce a následně podat novou žádost o územní rozhodnutí,“ uvedla primátorka města Pavlína Spirngerová.

Velké náměstí v Hradci Králové
Velké náměstí v Hradci Králové | Zdroj: architekti chmelík & partneři
Velké náměstí v Hradci Králové
Velké náměstí v Hradci Králové | Zdroj: architekti chmelík & partneři

Provoz celého území je navržen v režimu sdílené zóny s omezenou rychlostí vozidel a pouze na vymezených místech. Sdílená zóna v praxi znamená, že žádná forma dopravy nemá přednost. „Chodci, cyklisté a auta jsou si rovni. Vznikne tak otevřený prostor a příjemná zóna pro návštěvníky Velkého náměstí. Návrh klade důraz na bezbariérovou přístupnost celé plochy náměstí, vše se děje tak, jak tomu bylo historicky, celé náměstí bylo jednou dlážděnou plochou,“ doplnil jeden z autorů nové koncepční studie, architekt Jiří Krejčík.

Parkoviště pro stovky aut

Hradecké náměstí je nechvalně známé tím, že v historickém centru parkují stovky aut, což není zcela v souladu s tvorbou a plánováním míst pro lidi. Není proto divu, že mezi nejčastější podněty zapojené veřejnosti patřilo snížení počtu parkovacích míst a navrácení náměstí zpět občanům jako místa setkávání. Původní verze počítala původně s 60 parkovacími místy, nová studie však tento počet mírně navýšila.

Náhrada parkovacích míst již byla v nedávné době zahájena výstavbou parkovacích domů v Regiocentru Nový pivovar a v Gayerových kasárnách, kde jsou k dispozici volné kapacity. „Další parkovací místa navrhujeme v historickém centru na ulici Komenského, kde by se měl změnit profil ulice a navíc by mělo vzniknout asi 90 kolmých parkovacích míst,“ uvedl architekt Jaromír Chmelík.

Veškerá data získaná prostřednictvím online dotazníků a osobně posloužila jako jeden z podkladů pro koncept studie. Zpracovalo ji sdružení ARN studio s.r.o – architekti chmelík & partneři s.r.o.

Velké náměstí v Hradci Králové
Velké náměstí v Hradci Králové | Zdroj: architekti chmelík & partneři
Velké náměstí v Hradci Králové
Velké náměstí v Hradci Králové | Zdroj: architekti chmelík & partneři

Zeleň a využití dešťové vody

Cílem projektu je přizpůsobit tento historický areál současným potřebám a očekáváním současných i budoucích generací. V souladu s touto myšlenkou dokument podrobněji rozpracovává řešení prostoru, stávající i nové prvky.

„Kladli jsme důraz na změnu klimatu a eliminaci tepelných ostrovů, oproti původní verzi projektu přibyly na náměstí stromy. Navrhujeme ale i další opatření, která zpříjemní klima prostoru. Například zde bude speciální zavlažovací systém a mlžící prvky založené na cirkulaci dešťové vody, která by se zachytávala z plochy náměstí a po přefiltrování by se využívala k ochlazování celé plochy náměstí včetně zavlažování navržených alejí stromů,“ popsal záměr Jaromír Chmelík.

Revitalizace historického centra Hradce Králové slibuje zkvalitnění a vytvoření veřejného prostoru pro lidi. Otázkou však zůstává, zda nová koncepce návrhu není z hlediska současných znalostí urbanismu a potřebných úprav málo ambiciózní. Město má jedinečnou šanci dostat auta z historického centra úplně, ale podle návrhu se jí zatím rozhodlo nevyužít. Koncept studie Velkého náměstí však bude v nejbližších týdnech projednáván s hradeckými zastupiteli, komisemi, výbory, veřejností, podnikateli i obyvateli. Teprve po zapracování relevantních připomínek by měl vzniknout čistopis studie. Výběr zhotovitele projektové dokumentace plánuje město na konec roku.