Nákupní centrum Westside od Daniela Libeskinda
Galerie(8)

Nákupní centrum Westside od Daniela Libeskinda

Partneři sekce:

Představitel světové architektonické špičky Daniel Libeskind rozehrál ve švýcarském Bernu svou variaci na multifunkční centrum. Rozlehlá budova rozkročená nad víceproudovou dálnicí svojí strukturou připomíná neopracovaný diamant. Libeskind do ní vetkal své vlastní představy o moderním multifunkčním centru, které má splňovat roli nákupního, kulturního i zábavního centra.

Jméno Daniel Libeskind si nejen laická veřejnost dnes spojuje především s návrhem nového mrakodrapu na nejsledovanější stavební parcele planety – na místě dnes známém jako Ground Zero, a se stavbami reflektujícími tématiku holocaustu. Libeskind je pro mnohé především autorem památníků či muzeí, svůj typický rukopis však neztratil ani při projektování čistě utilitárního zařízení, jakým je zábavní a obchodní centrum.

Nové bernské srdce
Jedna z největších Libeskindových realizací za poslední dobu vyrostla ve švýcarském Bernu. Konkrétně v jeho čtvrti Westside, kde je stejnojmenné multifunkční centrum se svými 150 tisíci metry čtverečními plochy největší stavbou svého druhu. Jeho netradičně řešená dřevěná fasáda formálně navazuje na architekturu švýcarského venkova – ovšem jen málokterý návštěvník členité stavby by v jejím tvaru hledal myšlenkovou kontinuitu s historickou stavební tradicí alpské země. Libeskindovo centrum je moderní a svébytná stavba vyvolávající mnoho emocí.

Autor chápe novodobé zábavní a obchodní centrum jako pomyslné srdce města schopné uspokojovat potřeby 21. století: „Westside je vzrušujícím srdcem do města Bern. I když jejím hlavním účelem je přinášet zábavu a odpočinek pro místní obyvatele, její novou architektonickou formu jsme navrhli tak, aby se Westside stal magnetem pro návštěvníky z celého světa,“ tvrdí Daniel Libeskind. Svůj záměr architekt naplnil vrchovatě.

Jin a jang
Stavba má dvě podoby – denní a noční. Zatímco v denní dominuje dřevěná fasáda s tmavými plochami oken, v noci se struktura promění – osvětlené prosklené části na sebe strhávají pozornost na úkor v noci téměř neviditelné pevné hmoty stavby. Nosná železobetonová konstrukce vytváří jakési lichoběžníkové hranoly s rastrem 8,1 × 8,1 m, komůrky, menší členité prostory, které vzájemným propojením vytvářejí strukturu obrovského krystalu. Na hranicích mezi nimi pak vznikají volná prostranství, náměstíčka, galerie a arkády, přes které plyne život multifunkčního centra. Společným prostorem dominují dvě náměstí s přirozeným osvětlením. Náměstí využívají princip kontrastu – denní je orientováno směrem do krajiny a k bazénu, noční – ožívající se západem slunce – slouží jako přirozené centrum nočních aktivit: multiplexu kin, restaurací a hostům hotelu.

V puristických interiérech s převažující bílou barvou prostor artikuluje jednotlivé funkce právě pomocí různých tvarů vytvořených konstrukčním rámem. V utilitární stavbě nákupního centra tak jen pomocí architektonického členění a unikátní konstrukce vznikají prostory různé velikosti (od velkých až po intimní) a různé povahy (od veřejných až po kontemplativní). Prostor si přitom zachovává variabilitu tak potřebnou pro neustále se měnící potřeby zákazníků multifunkčního centra.

V utilitární stavbě nákupního centra tak jen pomocí architektonického členění a unikátní konstrukce vznikají prostory různé velikosti – od veřejných až po kontemplativní.


Pulzující městský život

„Westside doplňuje stávající urbanistickou strukturu a vytváří novou architektonickou památku. Je západní branou do Bernu. Navrhl jsem ji vědomě jako kontrapunkt a zároveň vynikající doplněk k nádhernému starému městu,“ říká Daniel Libeskind. Jeho konstrukce je tvořena z kostek různých krystalických forem, které vypadají jako rozeklané skály.

Hlavní železobetonová konstrukce je navržena tak, aby vypadala jako lichoběžníkový krystal vytvářející v centru otvory, galerie a pasáže. Záměrem návrhu bylo reflektovat život švýcarského města s úmyslem prolnout architekturu a krajinu ve větším, městském měřítku. „Westside je více než obrovské nákupní centrum. Je to živý, pulzující prostor, kde se mohou lidé bavit. To byla má vize,“ popisuje ­Daniel Libeskind a cítí uspokojení nad tím, že jeho vize byla naplněna.

Nákupní centrum Westside, Bern, Švýcarsko
Architekt: Daniel Libeskind
Investor: Neue Brunnen AG
Užitná plocha: 150 tis. m2
retail:     55 obchodů – 23 tis. m2
gastronomie:     3 tis. m2
wellness:     10 tis. m2
hypermarket:     9 tis. m2
hotel:     144 pokojů
kino:     11 sálů (2 400 diváků)
parkoviště:     1 275 míst, 400 pro kola
Konstrukce:     železobetonová kostra, ocelové konstrukce, fasáda z prefabrikovaného modulárního dřevěného systému, kov
Generální
dodavatel:    Rhomberg Bau AG/Strabag AG
Soutěž:    2000
Realizace:    2008

Matej Šišolák, Kateřina Kotalová
Foto: archiv Westside