Švédský recept na ekokanceláře budoucnosti

Švédský recept na ekokanceláře budoucnosti

Exponovaným stockholmským nádražím denně projde takové množství cestujících, že by bylo škoda nevyužít jimi ohřátý vzduch a nevytápět jím třeba několik pater kanceláří. Naopak chladit je může blízký vodní kanál Klara Sjö, osvětlovat slunce. Když se tyto přirozené zdroje smíchají se současnými technologiemi, přidají se ekologicky orientované služby podporující ekologickou dopravu, recyklování a šetrnost a tuto směs ozdobí švédský design, můžeme servírovat jednu z nejúspornějších budov světa. Je jí Kungsbrohuset, navržená architekty z kanceláře Strategisk Arkitektur.

Téměř čtyřicet procent veškeré vyrobené energie připadá v dnešním světě na budovy, na jejich výstavbu a provoz. Objekty v nichž bydlíme, pracujeme či relaxujeme, tedy přebýváme po většinu života, se z této perspektivy jeví jako velká ekologická zátěž, kterou je potřeba řešit. Proto před rokem v rámci pražské konference na Velvyslanectví Švédska v České republice, jakožto zastupujícím úřadu země tehdy předsedající Evropské unii, byla představena nově upravená směrnice EU pro posílení energetické výkonnosti budov. Příslušná opatření povedou k situaci, která znamená výhru pro všechny strany: pomohou životnímu prostředí, ekonomice a energetické bezpečnosti zároveň. Švédské firmy se v rámci unijního programu Green Building rozhodly implementovat do nových i rekonstruovaných objektů maximum dostupných špičkových technologií a materiálů. Modelovým příkladem se stala právě kancelářská budova Kungsbrohuset, v současnosti jedna z nejvíce diskutovaných ve Švédsku.

Zelenající se Západní Město
Třináctipodlažní stavba podle projektu architektonické kanceláře Strategisk arkitektur stojí v centru Stockholmu v prestižní nové obchodní čtvrti Västra City (Západní Město), lemující železniční trať z Riddarfjärden k Barnhusbron Bay Bridge. Je tak součástí grandiózního urbanistického projektu zahrnujícího zelenou revitalizaci centra švédské metropole v oblasti hlavního dopravního uzlu a výstavbu kanceláří, rezidencí, kaváren a obchodů. Stavební záměr je rozdělen do tří fází, z nichž ta závěrečná má být dokončena v roce 2030. Právě investor budovy Kungsbrohuset, společnost Jernhusen, hraje jako vlastník největší části území ústřední roli v rozvoji Západního Města.

Výstavbě Kungsbrohuset předcházela demolice původní administrativní budovy, která z mnoha důvodů nevyhovovala současným normám, nicméně k dalším účelům bylo využito a recyklováno až 95 procent materiálu. Například okna byla použita v projektech v Estonsku a kancelářský nábytek byl darován humanitární neziskové organizaci Lékaři bez hranic. Právě takovými kroky již začíná ekologicky šetrná architektura.

Vyhřívání lidským tělem
Cílem investora a autorů projektu byla především co nejnižší energetická náročnost budovy. Z jejich analýz vyplývá, že měrná roční spotřeba energie je 60 kWh/m2, což je v současné době mnohem méně, než je požadováno pro získání unijního certifikátu Green Building. K dosažení těchto hodnot přispívá velké množství inovativních řešení a využívání neobvyklých zdrojů energie.

Nízké energetické náročnosti bylo dosaženo díky řadě inovativních řešení včetně koncepce vytápění pomocí odpadního tepla ze sousedního stockholmského Centrálního nádraží ve formě ohřátého vzduchu dvěma sty tisíci cestujícími, kteří tudy denně projdou. Teplo generované návštěvníky se akumuluje a inteligentní výměníky tepla ve standardním ventilačním systému tak díky tomu umožní ohřát až 15 procent vody k vytápění, kterou by bylo potřeba v klasické budově ohřívat plynem či elektřinou.

Dům, který předpovídá počasí
Na energetické efektivitě projektu se podílejí také mimořádně účinné solární panely a speciální dvojitá transparentní fasáda, která funguje jako termoska zadržující teplo. Snižuje tepelné ztráty a umožňuje pasivní využívání sluneční energie, v létě naopak zabraňuje přehřívání interiérů.

Kungsbrohuset má energeticky úsporná okna, kterými prostupuje maximum slunečního světla i v zimě, zatímco spotřeba energie potřebné k ochlazení domu v létě je minimalizována díky jejich automatickému zavírání.

Okna i další technická zařízení dynamicky reagují také na podrobnou předpověď počasí prostřednictvím sítě GSM. To znamená, že se například zvyšuje vyhřívání kanceláří několik hodin předtím, než podle předpovědi teplota venkovního vzduchu klesne. A naopak – bude-li slunečno, vytápění se může ztlumit dříve, než se prostor přehřeje. Díky ovládání na základě meteo­rologických prognóz se tak optimalizuje spotřeba energie bez zbytečných ztrát.

Skandinávské slunce
Pokud teplota vnitřního prostředí překročí stanovenou mez, lze jej ekologicky ochladit vodou z vodního kanálu Klara Sjö, jehož voda omývá břeh podél Kungsbrohuset. Autoři stavby využili také další přírodní zdroj – slunce, jehož paprsky osvětlují interiéry, přestože skandinávské slunce svítí v zimě jen pár hodin – na rozdíl od dlouhých letních dnů. Umožňují to velká okna, prosklené dělicí příčky a inteligentní osvětlovací systém doplněný soustavou optických vláken, který zachytí maximum světla a rozvede jej do prostorů, obvykle osvětlovaných pouze umělými a energeticky náročnými světelnými zdroji.
–>–>

Kungsbrohuset
Místo:    Stockholm, Švédsko
Architekt:     Göran Ekeroth, Strategisk ­Arkitektur
Investor:    Jernhusen AB
Plocha:     27 000 m2
Realizace:     2006–2010

Podpora cyklistiky
K ekologickému rozměru této budovy patří i jeho poloha v centru města, dostupná hromadnou i meziměstskou dopravou, a také nabízené služby, například ekologické poradenství, v jehož rámci mohou zájemci konzultovat s odborníky na téma spotřeby energie, produkce odpadu, spotřeby papíru nebo způsoby svícení. Zelené tlačítko na každém patře pomáhá nájemcům na konci každého dne snadno vypnout zdroje elektrické energie, do kterých bývají zapojena svítidla, monitory a nabíječky mobilních telefonů, aby nedocházelo k její zbytečné spotřebě během noci nebo víkendů.

Nájemci mohou dále využívat zásuvky pro dobíjení elektrických a hybridních vozů a využít služeb pro cyklisty, mezi něž patří bezpečné parkoviště pro kola, opravna s půjčovnou nářadí a také sprchy.

Umění komplexnosti
Pověstnou třešinkou na dortu ekologické budovy je propojení architektury s výtvarným uměním. Dva umělecké projekty vznikly speciálně pro Kungsbrohuset a vnesly do administrativní budovy další rozměr, navíc je jejich společným jmenovatelem opět ekologie. Britská umělkyně Rachel Whiteread vytvořila dílo nazvané Grid 6 (Five chairs) – sousoší nebo jakousi stavebnici z pěti elementů z probarveného betonu v pastelových odstínech, která v rozloženém stavu funguje i jako lavička pro návštěvníky a zaměstnance.

Peter Ahlén byl v roce 2009 pověřen vytvořením dvou uměleckých děl o rozměrech 5 × 45 metrů. „Byla to pro mě velká výzva, nebylo snadné najít tu správnou formu a design, který by šel technicky zreali­zovat. Zpracovali jsme nejprve několik návrhů, skic, skládali fotografie a vymýšleli motiv, který by nejlépe vystihoval ekologickou podstatu budovy.“ Výsledkem jsou dvě skleněné tabule s motivem louky a lesa, umístěné v prostoru schodiště z úrovně přízemí až do třináctého patra.


Jihozápadní a severovýchodní fasáda


Podélný řez


Půdorys

Příčný řez

Kateřina Kotalová
Foto: Schüco International KG

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.