Partneři sekce:
  • Českomoravský beton

Technologický úkaz mezi administrativními budovami

Technologický úkaz mezi administrativními budovami

Aneb když dodavatel špičkových technologií pro budovy staví vlastní sídlo, vznikne špičková budova…

Nové kancelářské prostory pražské pobočky společnosti M-Tech, s. r. o., musí zaujmout každého příznivce moderní architektury. Menší, vkusně zrekonstruovaná administrativní budova, citlivě schovaná mezi vysokou okolní bytovou zástavbu v Jeseniově ulici a okolí, působí na první dojem až neuvěřitelně bezpečně. Původně zde stávala ubytovna Radiokomunikací. Z té při rekonstrukci mnoho nezbylo, obvodové zdi a schodišťový prostor. Budova změnila svůj účel i vzhled a výsledek skutečně stojí za to. Společnost Cablex, s. r. o., která automatizaci budovy realizovala, od sdružení KNX za tento projekt získala, a na veletrhu AMPER 2018 v Brně převzala, ocenění „Nejlepší realizace inteligentního domu v ČR“.

Kvalita provedení celé budovy je výsledkem synergie technologických zkušeností investora a dodavatele realizace. Firma M-Tech, jakožto dodavatel technologií pro tepelnou pohodu ve všech možných typech budov, přinesla do své výkladní skříně tu nejpokrokovější technologii na trhu. Společnost Cablex zase do realizace z pozice předního systémového integrátora přinesla bohaté zkušenosti v oblasti automatizací budov jako celku.

Díky této vzájemné spolupráci a výměně zkušeností byl vytvořen komplexní systém řízení budovy od řízení technologie vytápění/chlazení, ventilace, přes osvětlení, zastínění, zabezpečení, závlahu zahrady až po ovládání vjezdových vrat a přístupu do budovy. Všechny tyto technologie byly zastřešeny řídicím systémem WAGO, který poskytuje otevřenou, modulární a decentralizovanou topologii s možností připojení rozličných komunikačních rozhraní (např. KNX, DALI, M-Bus, MP-Bus, Ethernet) a signálů z technologie.

Tepelný komfort

Řízení tepelné pohody v budově je bezesporu oblastí, na které je nejvíce znát vzájemná výměna zkušeností investora a dodavatele realizace.  Zasahují do něj převážně technologie pro vytápění/chlazení a ventilaci, ale nedílnou součástí této oblasti je také zastínění. Pro vytápění v zimním období jsou použita tepelná čerpadla, typ Zubadan, s unikátní technologií od japonské společnosti Mitsubishi Electric. Pro přechodná období se přidávají ke spolupráci jednotky VRF, které umožňují vytápět a chladit v jednotlivých prostorech dle individuálních požadavků. Zajímavostí této technologie je pouze dvoutrubkové propojení mezi venkovními a vnitřními jednotkami, při zachování možnosti chlazení jednou vnitřní jednotkou a vytápění druhou. Jedná se o unikátní technologii, kdy v jedné trubce je distribuována energie jak v plynném, tak tekutém skupenství (pro představu zjednodušeně sycená voda) a vnitřní jednotky si z ní vybírají teplo nebo chlad dle aktuální potřeby. V letním období je systém kompletně přepnut pouze na jednotky VRF, které zajištují kompletní chlazení vnitřních prostor.

Obr. 1: Ukázka vizualizace z Home Serveru společnosti GIRA

Obr. 1: Ukázka vizualizace z Home Serveru společnosti GIRA

Ventilace

Pro ventilaci celé budovy bylo použito několik větracích jednotek s rekuperací tepelné energie od výrobce Mitsubishi Electric, typ Lossnay. Ty jsou umístěny po budově a starají se o výměnu vzduchu v jednotlivých prostorech dle potřeby (zónové větrání). Sledování stavu CO2 v místnostech a související přizpůsobení výkonu výměny vzduchu, probíhá formou odhadu na základě dat pohybových čidel, která jsou součástí použitých ovladačů v jednotlivých místnostech. Řídicí systém WAGO díky těmto údajům vyhodnotí počet osob v místnosti a postupně začne vzduch dle vypočítané potřeby obměňovat.

Obr. 2: Pohled do rozvaděče s řídicím systémem WAGO s KNX komunikací

Obr. 2: Pohled do rozvaděče s řídicím systémem WAGO s KNX komunikací

Osvětlení

Řídicí systém se stará jak o vnitřní, tak venkovní osvětlení. V budově je zkombinováno ovládání okruhů zapnout/vypnout s digitálním řízením osvětlení ve standardu DALI. Řízení osvětlení se uplatňuje především ve školicí místnosti, která slouží pro prezentaci kompletního portfolia společnosti M-tech.

Zastínění

Velice důležitou součástí automatizačního systému této budovy je ovládání zastínění. Primárně zabraňuje samozřejmě oslňování osob uvnitř budovy, zároveň ale přináší podstatné úspory energie v letním období. Dnes je již v budovách energeticky náročnější chladit než vytápět, proto systém zastínění hraje důležitou roli.

Závlaha

Při projektování a realizaci nebyla opomenuta oblast závlahy. Byla vybudována retenční kapacita pro dešťovou vodu na 50 m3, ze které je následně distribuována závlaha pro rostliny v okolí budovy. Systém WAGO řídí dávkování závlahy do jednotlivých sekcí dle aktuální potřeby.

Koncepce řízení

Při výběru dodavatelů byl v oblasti automatizace budovy kladen velký důraz na jednotný a otevřený systém řízení, který by zakomponoval jednotlivé technologie do komplexního celku. Jednatel společnosti Cablex, pan Martin Kaňka k tomu říká: „Těmto požadavkům vyhovuje řídicí systém společnosti WAGO, s kterým máme dlouholeté zkušenosti z dalších úspěšně realizovaných zakázek.“ Pro automatizaci budovy společnosti M-tech byly vybrány dvě sestavy řídicího systému WAGO, jeden pro kancelářské prostory a druhý pro technologie, převážně pro vytápění, chlazení a ventilaci. Mezi sebou jsou propojeny Ethernetem a obsahují řadu I/O modulů pro připojení senzorů a akčních členů (teplotní čidla, alarmové kontakty, spínání čerpadel, ventilů pro závlahu atd.). Jako hlavní sběrnice v oblasti vnitřních prostor byla vybraná osvědčená standardizovaná technologie KNX, po které komunikují tlačítka pro ovládání osvětlení a žaluzií, akční členy pro spínání osvětlení a DALI sběrnice. Na sběrnici KNX je napojena vnitřní sběrnice M-Net, která propojuje veškeré vnitřní jednotky od společnosti Mitsubishi Electric. Veškeré ovládání z vizualizace bylo svěřeno osvědčenému Home serveru od společnosti GIRA, který umožňuje přístup jak z PC, tak z mobilních telefonů a tím dělá ovládání budovy dostupnější.

Závěrem

Ač tato administrativní budova nepatří z pohledu rozlohy k těm velkým, povedlo se zde díky zkušenostem společností M-tech, Cablex a WAGO realizovat funkční a smysluplný koncept řízení budov s využitím nejmodernějších technologií a jejich zakomponováním do jednoho řídicího systému. Budova se využívá přibližně jeden rok, takže už lze i hodnotit. Asi nejpovolanější osobou pro takové hodnocení je pan Petr Sednička, ředitel pražské pobočky společnosti M-tech. „Celková koncepce, kterou navrhla a realizovala společnost Cablex, nám přináší potřebný komfort a dostupnost odkudkoliv. Z důvodu změn během výstavby jsme mnohokrát ocenili modularitu systémů WAGO a KNX. Teď za provozu zase oceňujeme spolehlivost systému a uživatelskou přívětivost vizualizace GIRA Home Server,“ shrnuje své zkušenosti s ročním využíváním nového sídla.

Kontakt:
Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D.
tel.: +420 737 215 302
e-mail: ondrej.dolejs@wago.com

ZDROJ: PR článek společnosti WAGO-Elektro spol. s r.o.