Technologický úkaz mezi administrativními budovami
Galerie(4)

Technologický úkaz mezi administrativními budovami

Aneb když dodavatel špičkových technologií pro budovy staví vlastní sídlo, vznikne špičková budova…

Nové kancelářské prostory pražské pobočky společnosti M-Tech, s. r. o., musí zaujmout každého příznivce moderní architektury. Menší, vkusně zrekonstruovaná administrativní budova, citlivě schovaná mezi vysokou okolní bytovou zástavbu v Jeseniově ulici a okolí, působí na první dojem až neuvěřitelně bezpečně. Původně zde stávala ubytovna Radiokomunikací. Z té při rekonstrukci mnoho nezbylo, obvodové zdi a schodišťový prostor. Budova změnila svůj účel i vzhled a výsledek skutečně stojí za to. Společnost Cablex, s. r. o., která automatizaci budovy realizovala, od sdružení KNX za tento projekt získala, a na veletrhu AMPER 2018 v Brně převzala, ocenění „Nejlepší realizace inteligentního domu v ČR“.

Kvalita provedení celé budovy je výsledkem synergie technologických zkušeností investora a dodavatele realizace. Firma M-Tech, jakožto dodavatel technologií pro tepelnou pohodu ve všech možných typech budov, přinesla do své výkladní skříně tu nejpokrokovější technologii na trhu. Společnost Cablex zase do realizace z pozice předního systémového integrátora přinesla bohaté zkušenosti v oblasti automatizací budov jako celku.

Díky této vzájemné spolupráci a výměně zkušeností byl vytvořen komplexní systém řízení budovy od řízení technologie vytápění/chlazení, ventilace, přes osvětlení, zastínění, zabezpečení, závlahu zahrady až po ovládání vjezdových vrat a přístupu do budovy. Všechny tyto technologie byly zastřešeny řídicím systémem WAGO, který poskytuje otevřenou, modulární a decentralizovanou topologii s možností připojení rozličných komunikačních rozhraní (např. KNX, DALI, M-Bus, MP-Bus, Ethernet) a signálů z technologie.

Tepelný komfort

Řízení tepelné pohody v budově je bezesporu oblastí, na které je nejvíce znát vzájemná výměna zkušeností investora a dodavatele realizace.  Zasahují do něj převážně technologie pro vytápění/chlazení a ventilaci, ale nedílnou součástí této oblasti je také zastínění. Pro vytápění v zimním období jsou použita tepelná čerpadla, typ Zubadan, s unikátní technologií od japonské společnosti Mitsubishi Electric. Pro přechodná období se přidávají ke spolupráci jednotky VRF, které umožňují vytápět a chladit v jednotlivých prostorech dle individuálních požadavků. Zajímavostí této technologie je pouze dvoutrubkové propojení mezi venkovními a vnitřními jednotkami, při zachování možnosti chlazení jednou vnitřní jednotkou a vytápění druhou. Jedná se o unikátní technologii, kdy v jedné trubce je distribuována energie jak v plynném, tak tekutém skupenství (pro představu zjednodušeně sycená voda) a vnitřní jednotky si z ní vybírají teplo nebo chlad dle aktuální potřeby. V letním období je systém kompletně přepnut pouze na jednotky VRF, které zajištují kompletní chlazení vnitřních prostor.

Obr. 1: Ukázka vizualizace z Home Serveru společnosti GIRA

Obr. 1: Ukázka vizualizace z Home Serveru společnosti GIRA

Ventilace

Pro ventilaci celé budovy bylo použito několik větracích jednotek s rekuperací tepelné energie od výrobce Mitsubishi Electric, typ Lossnay. Ty jsou umístěny po budově a starají se o výměnu vzduchu v jednotlivých prostorech dle potřeby (zónové větrání). Sledování stavu CO2 v místnostech a související přizpůsobení výkonu výměny vzduchu, probíhá formou odhadu na základě dat pohybových čidel, která jsou součástí použitých ovladačů v jednotlivých místnostech. Řídicí systém WAGO díky těmto údajům vyhodnotí počet osob v místnosti a postupně začne vzduch dle vypočítané potřeby obměňovat.

Obr. 2: Pohled do rozvaděče s řídicím systémem WAGO s KNX komunikací

Obr. 2: Pohled do rozvaděče s řídicím systémem WAGO s KNX komunikací

Osvětlení

Řídicí systém se stará jak o vnitřní, tak venkovní osvětlení. V budově je zkombinováno ovládání okruhů zapnout/vypnout s digitálním řízením osvětlení ve standardu DALI. Řízení osvětlení se uplatňuje především ve školicí místnosti, která slouží pro prezentaci kompletního portfolia společnosti M-tech.

Zastínění

Velice důležitou součástí automatizačního systému této budovy je ovládání zastínění. Primárně zabraňuje samozřejmě oslňování osob uvnitř budovy, zároveň ale přináší podstatné úspory energie v letním období. Dnes je již v budovách energeticky náročnější chladit než vytápět, proto systém zastínění hraje důležitou roli.

Závlaha

Při projektování a realizaci nebyla opomenuta oblast závlahy. Byla vybudována retenční kapacita pro dešťovou vodu na 50 m3, ze které je následně distribuována závlaha pro rostliny v okolí budovy. Systém WAGO řídí dávkování závlahy do jednotlivých sekcí dle aktuální potřeby.

Koncepce řízení

Při výběru dodavatelů byl v oblasti automatizace budovy kladen velký důraz na jednotný a otevřený systém řízení, který by zakomponoval jednotlivé technologie do komplexního celku. Jednatel společnosti Cablex, pan Martin Kaňka k tomu říká: „Těmto požadavkům vyhovuje řídicí systém společnosti WAGO, s kterým máme dlouholeté zkušenosti z dalších úspěšně realizovaných zakázek.“ Pro automatizaci budovy společnosti M-tech byly vybrány dvě sestavy řídicího systému WAGO, jeden pro kancelářské prostory a druhý pro technologie, převážně pro vytápění, chlazení a ventilaci. Mezi sebou jsou propojeny Ethernetem a obsahují řadu I/O modulů pro připojení senzorů a akčních členů (teplotní čidla, alarmové kontakty, spínání čerpadel, ventilů pro závlahu atd.). Jako hlavní sběrnice v oblasti vnitřních prostor byla vybraná osvědčená standardizovaná technologie KNX, po které komunikují tlačítka pro ovládání osvětlení a žaluzií, akční členy pro spínání osvětlení a DALI sběrnice. Na sběrnici KNX je napojena vnitřní sběrnice M-Net, která propojuje veškeré vnitřní jednotky od společnosti Mitsubishi Electric. Veškeré ovládání z vizualizace bylo svěřeno osvědčenému Home serveru od společnosti GIRA, který umožňuje přístup jak z PC, tak z mobilních telefonů a tím dělá ovládání budovy dostupnější.

Závěrem

Ač tato administrativní budova nepatří z pohledu rozlohy k těm velkým, povedlo se zde díky zkušenostem společností M-tech, Cablex a WAGO realizovat funkční a smysluplný koncept řízení budov s využitím nejmodernějších technologií a jejich zakomponováním do jednoho řídicího systému. Budova se využívá přibližně jeden rok, takže už lze i hodnotit. Asi nejpovolanější osobou pro takové hodnocení je pan Petr Sednička, ředitel pražské pobočky společnosti M-tech. „Celková koncepce, kterou navrhla a realizovala společnost Cablex, nám přináší potřebný komfort a dostupnost odkudkoliv. Z důvodu změn během výstavby jsme mnohokrát ocenili modularitu systémů WAGO a KNX. Teď za provozu zase oceňujeme spolehlivost systému a uživatelskou přívětivost vizualizace GIRA Home Server,“ shrnuje své zkušenosti s ročním využíváním nového sídla.

Kontakt:
Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D.
tel.: +420 737 215 302
e-mail: ondrej.dolejs@wago.com

ZDROJ: PR článek společnosti WAGO-Elektro spol. s r.o.