Proces inteligentního projektování
Galerie(3)

Proces inteligentního projektování

Building Information Modeling neboli BIM je moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na inteligentním modelu. Výhody a specifika inteligentního projektování představil v rozhovoru pro ASB jednatel společnosti DELTA Projektconsult, Erik Štefanovič.

Jakým způsobem BIM usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu, výstavby a používání budovy?
BIM nutí všechny zúčastněné strany ke spolupráci. Od počátečního návrhu architekta po technický dozor na stavbě. Všichni pracují v jednom modelu. Dosud jsme byli zvyklí pracovat každý ve svých plánech a výkresech, které ne vždy obsahovaly všechny detailní informace potřebné pro jednotlivá řemesla. BIM umožňuje vkládat při plánování do projektu již hotové konkrétní řešení i s podrobnými technickými informacemi. Dokumentace budovy připravená v BIM je v podstatě jakýmsi „rodným listem“ a také „zdravotním průkazem“ budovy.

Z jakého důvodu bychom se na BIM neměli dívat jen jako na software, ale jako na proces?
Zkušenosti z okolních států ukazují, že celou jednu třetinu z rozpočtu stavebního projektu promrháme díky špatné organizaci stavebního procesu. Realizaci budov je třeba posunout k inteligentně řízenému procesu, který svou podstatou nutí jednotlivé členy projekčního týmu lépe spolupracovat. O proces se jedná proto, že tu nemluvíme pouze o kvalitnějším softwaru, ale proto, že jsou všichni zúčastnění nuceni změnit přístup ke vzájemné spolupráci. Inteligentní model naplněný informacemi se tak stává srozumitelným nástrojem pro všechna řemesla a důrazně snižuje rizika chyb. Poctivě zpracovaný projekt v BIM je velmi silným nástrojem také pro stavebního manažera, který díky kvalitním podkladům dokáže při koordinaci fyzické výstavby velmi rychle odhalit případnou kolizi, zvýšit tím kvalitu realizace a zamezit časové prodlevě.

Jaký přínos má BIM v souvislosti se životním prostředím?
Podle výzkumů činí projekce a realizace pouze 20 % celkových nákladů za životní cyklus budovy. Zbývajících 80 % se spotřebuje až při provozu. A provoz objektů patří mezi největší konzumenty energie. Pokud za pomoci BIM nastavíme parametry provozu efektivně, můžeme tuto enormní zátěž životního prostředí pozitivně ovlivnit.

DELTA Projektconsult momentálně připravuje dva projekty v BIM na území Čech i Slovenska – administrativní budovu v Piešťanech a obchodní dům s nábytkem v Ostravě. Mohli byste tyto dva projekty stručně představit? Jak práci na nich usnadnil proces BIM?
Připravovaná kancelářská budova zahrnuje celkem tři podlaží. Pracovní zázemí zde nalezne přibližně 80 zaměstnanců. Budova byla vyprojektována ve standardu BIM ve všech profesích. Projekce budovy díky BIM umožnila jednodušší komunikaci s investorem, rychlejší pochopení a schvalování návrhů včetně přesnějšího vytvoření tendrových podkladů pro následný výběr zhotovitele stavby a také interiéru. Kancelářské a zasedací prostory jsou doplněné o odpočinkové a sdružovací zóny, kuchyňky, fitness prostory, školicí a prezentační prostory, které naši architekti řešili jako velkorysé a světlé s přiznanými betonovými konstrukcemi. Objekt také počítá s dostatkem zeleně v atriu.

Co se týče projektu obchodního domu v Ostravě, jedná se o novostavbu významné sítě nábytkářského řetězce na území ČR a SR s dvoupodlažní prodejní plochou o rozloze cirka 6000 m2. Objekty jsou primárně určeny k prodeji nábytku, pro který bylo nutné vyčlenit skladovací prostory, provozní a technické zázemí. DELTA se v těchto projektech snaží maximálně využít potenciálu a všech výhod BIM. Od studie přes dokumentaci pro územní a stavební řízení až po výběr zhotovitele nebo výkaz výměr.

Vaši kolegové v Rakousku v systému BIM také připravují některé projekty. Jak by se dal přístup k projektování v BIM na území ČR a Rakouska porovnat?
V Rakousku již existují legislativně přesně stanovené normy pro projekty připravované v BIM modelu, tedy legislativně jsou dále než my v ČR. Zmínil bych například náš společný BIM projekt, na kterém pracuje česko-rakouský tým projektantů. Jedná se o projekt výrobního závodu pro rakouského výrobce vstřikovacích strojů, jenž působí v jihočeském městě Kaplice. Projekt rozšíření stávající výrobní haly se momentálně nachází ve fázi finalizace první etapy s předpokladem uvedení do zkušebního provozu v květnu 2017. V rámci skupiny DELTA jsme vytvořili takzvaný BIM tým, který společně při pravidelných workshopech vytváří pevně definované standardy pro realizaci projektů. Díky sdílení informací a zkušeností mezi Českou republikou, Slovenskem a Rakouskem se nám daří pracovat rychleji a efektivněji. Momentálně tento model přenášíme také na ukrajinskou pobočku DELTA v Kyjevě.

Je projektování v BIM takzvaně „user-friendly“?
Samozřejmě, jako při každé jiné změně, je počátek vždy trochu náročnější v tom smyslu, že projektanti potřebují čas, než se zorientují a přivyknou novému principu práce. To s sebou přináší určitou vstupní cenu, kterou musíte obětovat. Ať už ve formě větší finanční náročnosti, nebo také časové investice na zaškolení. Po této „seznamovací“ fázi však již ke kolegům dorazila druhá fáze, kdy práci v BIM sami preferují.

Erik Štefanovič

jednatel společnosti DELTA Projektconsult

Od roku 1993 aktivně působil v Rakousku, v oblasti plánování a projektové přípravy pro skupinu DELTA. Od roku 1998 řídil nejprve českou, později také slovenskou pobočku. V roce 2011 se stal jedním z osmi spolumajitelů skupiny DELTA, která je činná zejména v oblasti architektury, projekce, řízení a koordinace procesu výstavby, managementu zadávání zakázek, vývoji informačních technologií, klade také důraz na podporu investora v oblasti plánování a přípravy trvale udržitelných budov.

Text: RED, FOTO: DELTA PROJEKTCONSULT, SHUTTERSTOCK

Článek byl uveřejněn v časopise ASB 3/2017.