Kanceláře nad novou stanicí metra
Galerie(2)

Kanceláře nad novou stanicí metra

Připravovaný multifunkční projekt vyroste v místě nové pražské stanice metra Bořislavka a ponese i její název. Jeho podoba vzešla z workshopu vypsaného před dvěma lety. Tehdy se ho zúčastnilo pět českých a pět zahraničních renomovaných ateliérů. Výsledkem je funkční architektura s maximální prostupností pro veřejnost.

Umístění projektu nad stanicí metra je strategické a pro její uživatele atraktivní. Znamená to, že se taková budova stane jedním z center lokality, skrze něž bude denně proudit většina jejích obyvatel. Na developerovi i architektovi tak spočívá velká zodpovědnost za tvář okolí sídliště Červený Vrch. Multifunkčnost projektu se tak sama nabízela. Obchodní část s restauracemi a kavárnami přitáhne místní obyvatele, administrativní část nové firmy. Zatímco pro kanceláře zde po dokončení projektu koncem roku 2017 bude čtyřiadvacet tisíc metrů čtverečních, obchody a služby zaberou kolem deseti tisíc metrů čtverečních. To vše za více než dvě miliardy korun vybuduje developerská společnost KKCG Real Estate, člen investiční skupiny KKCG.

Mezinárodní workshop

Ačkoliv to u nás nebývá zvykem, vzhledem k charakteru a významu místa se developer rozhodl vyzvat významné domácí i zahraniční architekty k účasti na mezinárodním workshopu, z něhož by vyšla optimální podoba projektu. Workshop byl vyhlášen v listopadu roku 2012 a účastnili se jej architekti z Británie, Rakouska, Německa i Holandska. Nakonec však porota ve složení Zdeněk Lukeš, Jaroslav Šafer, Bohumil Beránek a Otto Dvořák vybrala projekt ateliéru pražského – Aulík Fišer architekti.„Projekt architektů Jana Aulíka a Jakuba Fišera přináší výjimečnou architekturu na výjimečné místo. Čtyři kancelářské budovy formované do nepravidelných přírodních tvarů – krystalů jsou zasazeny do kontinuální spodní části stavby s maloobchodními prostory,“ popisuje Otto Koval, obchodní ředitel developerské společnosti, „výsledné urbanistické schéma umožňuje unikátní veřejnou prostupnost zástavbou. Nabízí řadu atraktivních prostor, které budou společně s budovami sloužit okolním rezidenčním čtvrtím jako společenské a obchodní centrum a firmám jako reprezentativní sídlo.“ Cílem projektu bylo i navrhnout kanceláře podle principů udržitelného rozvoje a získat tak certifikaci zelené budovy LEED GOLD. Měl být přímo napojen na stanici metra a jeho součástí mělo být i řešení veřejného prostoru a městské zeleně. To vše projekt nabízí.

Piazzetta

Projekt je členěn do několika menších hmot. „Do nepravidelné parcely klademe nepravidelné přírodní tvary – krystaly, které jsou zasazeny do spodní, kontinuální části stavby. Domy – krystaly jsme posadili do terasových zahrad a v interiéru jsme navrhli systém atrií s vitální zelení,“ popisují projekt architekti. „Na úrovni vstupu do metra vznikne malé náměstí s atmosférou piazzetty, s výhledem na pražské panorama,“ dodává Otto Koval. Tento prostor má podle architektů „svojí velikostí odpovídat intenzitě místa, být schopný srovnání s historickým centrem.“


Centrum Bořislavka
Místo: Praha 6
Architekt: Aulík Fišer architekti
Investor: KKCG Real Estate
Náklady: 2 mld. Kč
Soutěž: 2012-2013
Realizace: 2. kvartál 2017

TEXT: Kateřina Kotalová
vizualizace: Aulík Fišer architekti

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.