Brána do oceláren: kanceláře Voestalpine
Galerie(15)

Brána do oceláren: kanceláře Voestalpine

Vstupní branou do průmyslového areálu oceláren se stal komplex budov – od expozice v domě podobném periskopu až po nejnovější budovu, obloukovou finanční centrálu, která obepíná prostorné nádvoří. I když svým měřítkem dává najevo velikost koncernu, ladnou křivkou zve přívětivě návštěvníky dovnitř a je tak symbolem otevřenosti – lidem i inovacím.

Brány svého nového firemního zázemí v rakouském Linci zpřístupnila společnost poprvé před třemi lety a umožnila tak veřejnosti náhled do širokého spektra prací a služeb koncernu. Ve svém areálu společnost Voestalpine otevřela pro veřejnost i expozici nazvanou Svět oceli, která návštěvníky provádí výrobním procesem a možnostmi použití oceli v současném světě. Autorem koncepce výstavy byla mnichovská agentura KMS Team a na realizaci interiéru spolupracovali stuttgartští designéři ze studia Jangled Nerves.

Návštěvník při průchodu budovou jedním patrem po druhém prochází bezprostředně podél výroby oceli, jejího zpracování, podél jednotlivých ocelových produktů a svým způsobem i úspěchů, kterých se díky oceli dosáhlo. Nejvyšší patro je věnováno koncernu samotnému a nad ním je ještě kavárna s jedinečným výhledem na pozemek závodu.

Naproti tomuto muzeu vyrostla grandiózní budova centrály koncernu podle projektu architektonické kanceláře Dietmar Feichtinger Architectes. Svým obloukem urbanisticky dotvořila firemní areál o velikosti 36 tisíc metrů čtverečních, jehož koncepci vypracovala nadnárodní kancelář Feichtinger Architectes.

Řízením obou těchto projektů investor pověřil skupinu Delta. Jednatel české pobočky Delta Projektconsult Erik Štefanovič k tomuto projektu uvedl: „Společnost Voestalpine byla jedním z těch investorů, kteří trvali na profesionální kontrole a řízení nákladů, a proto celý projektový tým bedlivě sledoval, jak se vyvíjejí příslušné aktuální náklady během realizace, dbal na jejich dodržování a hlídal, kde případně existují možnosti, jak náklady naopak snížit, aniž by projekt utrpěl na kvalitě.“

Oblouk jako náruč
Obě budovy spojuje platforma, která je zároveň střechou parkoviště a rozlehlého nádvoří. Ta je vyhrazena jen pro pěší a na jejím povrchu se střídají zatravněné plochy s průhledy do garáží.

Nad ní se na konzolách zvedá hlavní hmota budovy centrály. Přízemí je věnováno službám pro všechny zaměstnance firmy – obchody, cestovní kanceláře, knihovny, archívy, které jsou rozmístěny podél chodby vedoucí po vnitřním oblouku budovy.
–>–>

Přístup do horních úrovní je omezen. Příčně je budova rozdělena na tři zóny: jednotlivé kanceláře se nacházejí ve dvou liniích podél oken, centrální zóna slouží k mítinkům a rozhovorům zaměstnanců, jsou zde umístěna kopírovací zařízení a také koutky s kávovary a prostory k odpočinku. Centrální zóně poskytují přirozené světlo vnitřní atria, která procházejí všemi podlažími a jsou uzavřena skleněnou střechou. Střešní integrovaná otevírací okna slouží k přirozenému větrání kancelářských prostorů.

Konferenční prostory se nacházejí na velmi prominentním místě v horním patře. Jsou přístupny vlastním výtahem přímo z lobby. Zasedací místnosti lze kombinovat v různých konfiguracích. Konstrukce budovy je kombinovaná z oceli a betonu. Ve střední části budovy nesou betonovou desku ocelové sloupy, postranní plochy jsou neseny konzolovými nosníky. Díky tomuto řešení jsou kancelářské prostory velmi flexibilní.


KANCELÁŘE VOESTALPINE
Místo:Linec, Rakousko
Autor: Dietmar Feichtinger Architectes
Investor:Voestalpine Stahl GmbH
Management projektu:Delta Projektconsult
Soutěž:2006
Realizace:2006–2009
Plocha pozemku: 36 700 m2
Plocha projektu: 23 160 m2
Náklady:46,1 mil. €

Detail

Řez fasádou 1 : 50

1 Jištění z ocelového plechu s práškovým nástřikem RAL 7036
2 Posuvná sluneční clona z tahokovu na ploché ocelové konstrukci
3 Element k upevnění sluneční clony s práškovým žlutým metalickým nástřikem
4 Pevné prosklení celé výšky podlaží
5 Ochrana před osluněním
6 Paralelní posuvná okna jako sendvičový panel s práškovým nástřikem RAL 7036

TEXT: KATEŘINA KOTALOVÁ
FOTO: DELTA PROJEKTCONSULT

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.