Vířivky: Vsadili jsme na hodnoty wellness

Vířivky: Vsadili jsme na hodnoty wellness

Touha po odpočinku a uvolnění je zakořeněná v každém člověku. To si uvědomila rodina Petra Koláře, který po revoluci přemýšlel, jakým směrem se v podnikání vydat. Dnes firmu vyrábějící výřivky USSPA řídí jeho dcera Kateřina Kadlecová, se kterou jsme si povídali o relaxaci, designu i patentech a jejich kopiích.

Jak Vás a Vašeho otce, který podnik řídil do roku 2011, napadlo podnikat právě v oboru vířivek? Co bylo tím prvním impulzem?
Na začátku stál sport a má zkušenost z Ameriky. Hrávala jsem závodně tenis a táta mě trénoval. Tehdy pro nás ale regenerace byla naprosto neznámý pojem. Brzy po revoluci jsem v šestnácti letech odjela na rok do USA jako výměnný student Rotary International, kde jsem si prvně vířivku vyzkoušela. Když jsme se po mém návratu s tátou bavili o inspirativních zkušenostech z Ameriky, které by mohly být předmětem pro podnikání, do kterého se tehdy chtěl pustit, napadly mě jako první právě vířivky. Táta se pro ně nadchl, viděl v nich budoucnost, a to nejen ve spojení se sportem. Věřil v rostoucí potenciál efektivní regenerace nejen pro sportovce, což se potvrdilo. Vsadili jsme na hodnoty wellness, které bylo tehdy teprve rodícím se hnutím.

Věřili jste hned, že v Česku najdete dostatek zákazníků? Přece jen jde o luxusní produkty…
Byl to samozřejmě obrovský risk, který se zpětně po dvaceti letech zdá neuvěřitelný. Rodiče rozjezdu firmy věnovali vše a postupně jsme začali růst. Začátky byly těžší o to, že jsme začínali ve východních Čechách, mimo větší centra, a navíc v době, kdy se na odpočinek příliš nedbalo. Věřili jsme, že i v Česku dozraje čas, kdy lidé začnou relaxovat „chytře“. A tak jsme na sebe vzali úlohu propagátorů tohoto trendu. Navíc nám doba přála, lidé v Česku byli věcem ze Západu, a z Ameriky obzvlášť, nakloněni. Na začátku jsme dováželi z USA skořepiny a komponenty, z kterých jsme spa montovali. Zanedlouho potom už táta koupil bývalou textilní továrnu, mimochodem velmi spjatou s historií naší rodiny – babička i dědeček a také maminka zde pracovali, dědeček textilku řídil. Začala se odvíjet další etapa firmy, která trvá dodnes – éra vlastní výroby vířivek.

Chtěla jste vždy pokračovat v tradici rodinné firmy, nebo Vás osobně zajímal i jiný obor?
V podstatě jsem o ničem jiném ani neuvažovala. Firmu jsem brala za svou už od momentu jejího vzniku, to jsem byla v prváku na vysoké. S tátou jsem od samého začátku pravidelně jezdila k dodavateli do USA, pomáhala jsem s angličtinou a zapojovala se do práce, kdy to šlo. Byla to škola života. Svou parketu jsem měla jasnou hned a dobře to doplňovalo zaměření táty a maminky. Šlo o marketing. Moje zapojení ve firmě bylo naprosto nenásilné a vlastně logické. S principy marketingu jsem se setkala poprvé v Americe a nadchla jsem se pro něj, protože jsem pochopila, že v něm mohu kombinovat svou pragmatičnost s kreativitou.

Kateřina Kadlecová, spolumajitelka a ředitelka firmy USSPA

Jste jednou z mála společností v oboru, která má svého interního designéra. Jak vaše spolupráce začala?
Táta s Petrem Slaninou spolupracoval již na svém předchozím působišti. Po revoluci byl ředitelem Rieter Elitex v Ústí nad Orlicí. S Petrem tehdy odvážně a úspěšně uvedli na trh „Růženku“, bezvřetenový dopřádací stroj s provokativním růžovým nátěrem. Vlastní vývoj bylo něco, co tátu vždycky táhlo, a designu přikládal velký význam. Petra Slaninu získal pro spolupráci v naší firmě nejprve pro projekt víceúčelové vany, která byla nakonec i naším prvním patentem. Přestože tento směr výroby jsme posléze uzavřeli a rozhodli se specializovat na vířivky, byla to pro nás skvělá zkušenost, která položila základy naší výrobě a vývoji. Petr Slanina se stal naším zaměstnancem už v roce 1998. Vlastně jsme zaměstnali designéra dříve než uklízečku.

Spolupracujete na designu vířivek i s externími designéry?
Ano, velmi rádi. Nejprve jsme spolupracovali s architekty na vnějším designu. Výsledkem spolupráce s MOLO architekty byla naše spa budoucnosti Solitaire představená na Designbloku v roce 2011. Prvně jsme k designu samotných spa přizvali externího designera v roce 2013. Byl to Filip Streit ze studia Divan Design. Společné dílo, komerční vířivku Divan s unikátním opláštěním Kompakt, jsme uvedli na trh na podzim téhož roku během Designbloku. Po této velmi pozitivní zkušenosti jsme začali společně pracovat na nepoměrně větším úkolu. Díky skvělé spolupráci našeho interního designera Petra Slaniny a Filipa Streita jsme letos na jaře uvedli na trh šest kompletně inovovaných modelů, v mnoha ohledech unikátních na našem i světovém trhu. Nešlo ale jen o nový design, přinesli jsme řadu technických inovací včetně aplikací pro ovládání, na čemž jsme spolupracovali s dalšími externími firmami.

Je možné vysledovat nějaké trendy v designu vířivek?
Podle mého názoru trend je něco jako pozitivní evoluce, měl by přinášet vylepšení a základ pro další rozvoj. V našem oboru, kde poslední roky bohužel dominuje laciná čínská produkce, která nemá zvládnuté ani základní zákonitosti, se žádné trendy tohoto rozměru neobjevují. Jsou to poměrně nekoncepční záležitosti, které jdou někam zpátky. Ne každý výrobce podporuje inovace tak jako my a až na pár výjimek žádný výrobce v našem oboru nejde cestou profesionálního designu. Přestože nepatříme mezi největší hráče na světovém trhu co do objemu produkce, již několikrát se nám podařilo nastavit nové trendy pro celý obor a nasměrovat ostatní. Jasným důkazem je nová generace našich vířivek představená letos na jaře. Ostatním producentům vířivek jsme v designu i v technologiích utekli o desetiletí dopředu. Zainvestovali jsme do inovací v době, kdy se ostatní relevantní výrobci zaměřili na zlevnění výroby a snižování nákladů.

Designéři Petr Slanina USSPA a Filip Streit Divan Design

Na co všechno je třeba myslet při návrhu vířivky?
Vždy musíme postupovat v souladu vzhledu a funkčnosti. Vzhled prodává, vířivka se musí svým majitelům líbit, ale to, co laik většinou na první pohled nevidí a ocení až během používání, je funkčnost. Jde o ergonomii a zároveň zohlednění fyzikálních vlastností vody. Cílem je vytvořit maximálně pohodlný tvar jednotlivých míst s ohledem na skutečnost, že vztlak vody zásadním způsobem ovlivňuje výsledný komfort každého místa. Zároveň je třeba zajistit konstrukční a technologické požadavky, jako jsou samonosnost, tvarová stálost skořepiny nebo zohlednění limitů technologie výroby skořepiny, ale také optimální proudění vody pro maximální účinnost filtrace a tedy bezstarostnější údržbu. Skloubení všech požadavků na výsledný tvar je nakonec vždy tou největší výzvou. Kromě skořepiny je ale třeba řešit i další jednotlivé části od výběru trysek a vytvoření jejich smysluplných sestav až po termokryt a kabinet, u kterého je opět, kromě vzhledu a funkce, třeba zajistit přístup k technologii a způsobu jeho zakrytí.  

Potýkáte se i s požadavky architektů na design vířivek? Jak například zapadnou do minimalistických interiérů, v současné době tak oblíbených?
Architektům samozřejmě nasloucháme, ale převážně jim v první řadě pomáháme pochopit podstatu a účel produktu. Spa jsou možná už všeobecně v povědomí, ale panuje spousta mýtů a mylných představ o jejich funkci a užívání. Architekti velice oceňují, že naše vířivky jsou připraveny k nejrůznější integraci, a jejich vnější vzhled, stejně jako kompozice navazujícího prostoru, je tedy plně v rukou architekta. Čas od času se setkáváme s poznámkami k samotnému designu spa. Někteří vytýkají zdánlivou složitost vnitřních tvarů, ale jen do té doby, než pochopí jejich účel a funkci. Jde o ergonomii a různé možnosti sezení a masáže. Spa prostě není vana a tvarovat ji uvnitř stejně jednoduše by bylo proti podstatě a uživatele bychom zásadně ochudili o komfort a další funkce. V dubnu jsme uvedli na trh novou generaci našich privátních spa, jejichž design už podle prvních reakcí architektů přesně zapadá do očekávání. Vyčištěné jasné linie interiéru a celkově minimalistický vzhled dokonale korespondují se soudobou architekturou, přitom jsme nerezignovali na funkčnost.

Vyvíjíte také nové prvky – lze o nějaké inovaci říci, že byla přelomová?
Nikdy jsme se nebáli nových řešení a hledání vlastních cest, zároveň jsme ale nikdy nedělali inovace pro inovace. Důraz je vždy na výsledném komfortu uživatele a podpoření základní funkce spa, kterou je psychická a fyzická relaxace. Přinesli jsme již několik úspěšných patentovaných inovací, které celý produkt dostaly do jiné roviny – jako například automatický termokryt. Byly to ale také prvky jako místo pro masáž přední strany stehen či použití zcela nových materiálů: od Corianu na pohyblivých sedadlech ve spa Solitaire až po elegantní látky nahrazující koženky na termokrytech. Seznam našich inovací, které přinesly do oboru spa něco zcela nového, je poměrně dlouhý. Nová generace privátních spa je inovacemi doslova prošpikovaná, a to v několika rovinách.

Výřivka Persea s výhledem

Jaké vylepšení například vymysleli designéři ve Vašich aktuálních novinkách?
Nová generace našich inovovaných vířivek je přelomová hned ve více oblastech, a to jak po stránce designu, tak ve směru technologií. Přelomový je například nový displej, který zcela mění pohled na způsob zobrazování ve spa. Byl navržen tak, aby jasně zobrazoval podstatné informace pro uživatele spa během koupele. Mimo ty běžné, jako jsou například teplota vody a čas, jsme jako první v oboru přinesli možnost zobrazení venkovní teploty, což má své specifické kouzlo především u venkovních instalací v zimních měsících. Sledovat, že venku je minus patnáct a voda má třicet osm stupňů, rozhodně podpoří euforii z koupele.

Dále jsme jako první přinesli funkci „minutky“ do spa. Jedná se o jednoduché grafické znázornění doby pobytu ve spa. Jsou to ale především inteligentní systémy řízení, kdy spa v podstatě přemýšlí za svého uživatele a ještě více se tak zjednodušuje její provozování. Průlomové jsou i prvky designu v čele s unikátním lomeným lehátkem iNwave. Nic podobného dnes na trhu nenajdete.

Setkali jste se také s kopírováním vašich inovací?
To je velké téma. Patříme mezi nejkopírovanější výrobce oboru, což je samo o sobě důkazem, že děláme věci po svém, dobře a udáváme trendy. Když jsme ve Francii na výstavě prvně viděli naživo kopii naší spa, smáli jsme se, že už jsme opravdu světový výrobce. S kopiemi jsme si pak ale užili i hodně nepříjemných chvil. Bohužel s čínskou produkcí přišly zcela nekulturní poměry. Miliony, které nás stály různé patenty, se jeví jako vyhozené peníze. Je pravda, že kopie našich řešení nepřichází jen z Číny, třeba první kopie principu přídavné Combi Spa přišla z Kanady. Naše cesta je ale v inovacích. Spíš než se zabývat těmi, kdo na nás parazitují, se snažíme být o několik kroků napřed.

Kromě několika patentů jste i držiteli certifikátů kvality. Jak moc jsou pro zákazníky důležité? Jak na českém trhu a jak v zahraničí?
K certifikátům kvality ISO 9001 a ISO 14001 jsme letos přidali certifikát kvality Czech Made. Nevnímáme je jako nástroj, který nám pomohl dosáhnout našeho úspěchu u zákazníků. Certifikáty ISO nám pomáhají v našem úsilí udržet a vylepšovat vysoké standardy kvality ve všech činnostech firmy. Pro zákazníky jsou spíš symbolem jistoty. Czech Made jsme získali nedávno, jako jediný výrobce vířivek v ČR, a vnímáme ho jako zpětné  potvrzení úspěšnosti naší dlouhodobé snahy o kultivování prostředí v našem specifickém oboru, snahy o nastavování nekompromisních měřítek a neslevování z nejvyšších standardů.  Vzhledem k tomu, že se jedná o ocenění udělované v rámci vládou garantovaného programu Česká kvalita a navíc posuzované nezávisle a prověřované i nadále v pravidelných intervalech, věříme, že pro nové zákazníky bude mít svou váhu. Je to něco, co si ti, kdo vozí nekvalitní vířivky z Číny a tady je klamavě prodává jako špičkové kanadské nebo americké, na své výrobky jen tak nenamalují.

Všechny vířivky a bazény jsou k vidění v každém ze tří showroomů USSPA.

Jak si představujete spa budoucnosti?
Spa, která ještě více souzní se svým majitelem, ještě více ho oprostí od péče a údržby, přizpůsobí se jeho tělesným proporcím i osobnosti. Titul spa budoucnosti si ještě pět let po svém uvedení stále drží náš Solitaire, který byl skutečně vizionářským dílem. Přesto věřím, že budoucnost půjde ještě dál a budu ráda, když v tom bude hrát významnou roli naše invence, kreativa a odvaha.

TEXT: Kateřina Kotalová
foto: USSPA

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.