Jak se dá přestavět stodola na příjemné a také komfortní bydlení

Jak se dá přestavět stodola na příjemné a také komfortní bydlení

Málokdo by asi věřil, jaké bydlení může vzniknout ve staré stodole ze 40. let minulého století. Jako svůj domov si ji na důchod vybral manželský pár jako nové působiště rodiny. Hledání vhodného pozemku či nemovitosti trvalo rok. Získali objekt s historií, k němuž mají navíc vztah všichni obyvatelé obce.

Návrhem a realizací přestavby objektu byla pověřena architektonické studia mjölk a Raketoplán. Rekonstrukce získala ocenění Grand Prix Obce architektů ve své kategorii. Na to, jak se dá přestavět stodola na příjemné a také komfortní bydlení, jsme se zeptali jednoho z autorů, Ing. arch. Pavla Nalezeného.  


„Ta stodola byla dokončená v roce 1948, staviteli Josefu Schejbalovi ji zadal místní statkář Antonín Holec, který byl současně jednou z nejrespektovanějších osobností obce. V době, kdy ji dostavěl, došlo k politickému převratu a stodolu mu znárodnili. Nově vzniklé JDZ se rozhodlo udělat z ní sklad krmiva a okolo postavit další provozy družstva, především velký kravín. Po Listopadu 1989 byla stodola v restitucích vrácena dceři původního majitele. Jeho osud byl velmi pohnutý, byl dokonce i vězněn. V době, kdy JZD u stodoly budovalo kravín, jim ho chodil bourat a nakonec ho prý i podpálil.“

Takže dcera nemovitost následně prodala?
Ano, ale ten kupec ji pouze přeprodal. Investoři dům už pořizovali z jiných rukou.

Jaká byla představa majitelů, co měl dům splňovat?
Stodolu jsme rekonstruovali z „peněz na hromádce“. Nešlo o závratnou sumu a s dalšími penězi se nepočítalo. Dům měl sloužit nejen k bydlení, současně měl být i místem setkávání celé rodiny při oslavách a dalších větších rodinných událostech. Dost místa mělo zbýt ale i na další aktivity. Jeho majitelka cvičí dlouhodobě jógu, nesměla proto chybět tělocvična. Navíc jsme řešili i doprovodné provozy, jako je prádelna, letní kuchyně a garáž. Stavba byla v dobrém stavu.

Je postavena na pilířích vyzděných ze slinutých cihel ze Semilské cihelny, která tu dříve bývala. Základy jsou místy až dva metry hluboké a o preciznosti stavby svědčí skutečnost, kterou jsme zjistili při zaměřování domu – diagonály toho obdélníku se liší pouze o několik centimetrů. Dům byl nejen přesně postavený, ale je dokonce takříkajíc i stabilní v čase – i po 65 letech zůstaly nosné konstrukce ve velmi dobrém stavu.“


Co bylo základem konceptu rekonstrukce?
Museli jsme především vyjít z rozpočtu na stavbu. Rekonstrukci jsme tedy navrhovali v mantinelech požadavků investora na jedné straně a objemu finančních prostředků na straně druhé. Řekli jsme si, že nebudeme navrhovat vestavbu úplně všude, že nemůžeme zateplit celou stavbu. Nepřišlo nám to rozumné nejen kvůli vztahu k tomu domu, byla by to současně i velmi finančně náročná varianta.
Základním určujícím prvkem bylo podle mého názoru umístění schodiště a myšlenka zvýšeného otevřeného dvora, který tvoří centrum domu. Během teplých dní je možné chodit uvnitř dvora a v chladných dnech je používána chodba. Dolní betonový zastřešený dvůr s dílnou, prádelnou a tělocvičnou pro jogíny je zároveň otevřený do zahrady a přístup do něj mají i místní a přespolní návštěvníci, kteří se zde setkávají při posvícení, na muzice nebo na hodinách jógy.

Od partnerů ASB

Dům má celkově čtyři podlaží…
Ano, ale výška objektu díky jeho zasazení do svahu není na první pohled patrná – a to i přesto, že v hřebenu měří více než deset metrů. Každému prostoru jsme se snažili přiřadit nějaký charakter. V dolním přízemí je garáž a letní kuchyně, nad nimi ve dvorním podlaží zmíněný otevřený dvůr, v dalším patře se nachází zvýšené roštové zápraží, z něhož vedou vchody do obytné části domu. Půdorys horní obytné části je ve tvaru písmene U, v jehož středu je rošt prosvětlený střechou se skleněnými taškami. Ty současně dovnitř přináší pocitové i skutečné teplo. Na roštu je možné pobývat i během podzimu a zimy, kdy slunce stále do domu svítí. Dům má denní a noční část, obě jsou vzájemně propojeny koridorem. Podél něj je v truhlářsky vyvedených skříních schovaná toaleta a šatna.


Názor architekta:
Stodola funguje jak pro rodinu, tak trochu snad i dál pro obec. Když majitelé pořádají nějakou akci, lidé přijdou. Do stodoly se jich vejde dost.
Majitelé nově rekonstruovaného domu museli prodat několik jiných nemovitostí, aby mohli mít jen tuto jednu. Takovou odvahu bych přál každému. (Ing. arch. Pavel Nalezený)


Návrh: Pavel Nalezený, Jakub Adamec
Spolupráce: Jan Vondrák, Jan Mach, Petra Müllerová
Klient: soukromá osoba
Projekt : 2011–2013
Realizace: 2012–2013
Pozemek: 2035 m2
Zastavěná plocha: 120 m2

Foto: Lukáš Pelech, Miroslav Holubec, archiv Studia Raketoplán
Text: Dana D. Daňková