Instalace akrylátové obdélníkové vany

Instalace akrylátové obdélníkové vany

Pracovní postup pro instalaci ­akrylátové obdélníkové vany s čelním a bočním krycím panelem. Nosník se zkompletovanou závitovou tyčí umístíme na zesílenou část dna do polohy, určené v montážním návodu konkrétní vany. Nosník vyrovnáme a označíme si polohu upevňovacích otvorů. Opatrně vyvrtáme otvory pro vruty a nosník přišroubujeme ke dnu vany.

Obr. 5 Montáž úchytek pro přichycení panelu

Na stěnách si označíme rovinu bočních lemů vany. Pak si označíme rozmístění otvorů pro plastové a kovové příchytky panelů. Do označených a vyvrtaných otvorů připevníme plastové a kovové příchytky panelů.

Obr. 3 Ustavení vany do vodorovné polohy, montáž plastových příchytek na stěnu

Vanu na nožičkách umístíme do vybraného rohu a otáčením nožiček vanu ustavíme do vodorovné polohy. Dále si označíme horní hranu vany a podle montážního návodu vyznačíme otvory pro uchycení plastových příchytek. Poté vyvrtáme otvory a připevníme plastové příchytky. Na boční lemy v místě kontaktu vany se stěnami nalepíme samolepicí molitanový pásek.

Obr. 1 Ustavování příčného nosníku

Nosník se zkompletovanou závitovou tyčí umístíme na zesílenou část dna do polohy, určené v montážním návodu konkrétní vany. Nosník vyrovnáme a označíme si polohu upevňovacích otvorů. Opatrně vyvrtáme otvory pro vruty a nosník přišroubujeme ke dnu vany.

Obr. 2 Dotažení závitových tyčí vany s panelem

Dotáhneme závitové tyče.

Obr. 8 Montáž krycích lišt

Rozměříme si krycí lišty a podle velikosti vany lišty zkrátíme. Do spáry mezi lemem vany a obloženou stěnou naneseme vrstvu silikonu. Do spáry se silikonem vtlačíme zkrácené krycí lišty.

Obr. 9 Hotová vana

Pohled na vanu s krycími lištami.

Obr. 6 Ustavená vana s připravenými příchytkami

Vana je připravená pro instalaci čelního a bočního panelu.

Obr. 7 Secvaknutí panelů k sobě a jejich sešroubování

Čelní a boční panel slícujeme k sobě. Následně slícované panely sešroubujeme dohromady. Sešroubovaný čelní panel nasuneme na jedné straně na plastové příchytky a boční panel přišroubujeme ke kovovým příchytkám. Před finálním umístěním a připevněním panelů ke zdi na výstupky plastových příchytek naneseme tenkou vrstvu silikonu.

Obr. 4 Připojení odtokového kompletu

Podle montážního návodu namontujeme vanový odtokový komplet. Na závěr montáže nasadíme a zafixujeme ovládací kolečko vanového odtokového kompletu.

Text zpracován z podkladů firmy RAVAK, a.s.