FOR ARCH 2008

FOR ARCH 2008

V úterý 23. září se v Pražském veletržním areálu v Letňanech otevřou brány 19. ročníku známého pražského veletrhu FORARCH, který je určen stavařům, architektům, developerům i laické veřejnosti. Veletrh potrvá pět dní, do soboty 27. září.

Pořadatel, společnost ABF, spolu s veletrhem připravuje ještě další souběžné akce, jako je vyvrcholení celostátní soutěže Architekt roku. Veletrh doprovodí i mnohé další programy – ve vstupní hale bude například k vidění unikátní výstava New Face of Prague s podtitulem Pražská architektura pro roce 1990.

JAGA míří do Letňan

Tradiční zářiový ForArch je svátkem všech stavbařů i těch, kteří se o stavění jenom zajímají. Je potěšitelné, že své zastoupení na jednom z největších stavebních veletrhů bude mít opět vydavatelství JAGA. Hodlá oslovit všechny zájemce, kteří touží po zvelebení svého bydlení, rádi by se pustili do rekonstrukce, ale chybí jim nápady nebo inspirace. Mohou navštívit stánek, umístěný pod číslem B 11 v hale 3 a nechat se inspirovat širokou nabídkou publikací z portfolia vydavatelství JAGA, zaměřených na oblast architektury, stavebnictví a bydlení.

Doprovodný program

23. 9. 2008 / Architekt roku 

Celostátní soutěž je v letošním roce spojená s výročím 100 let od úmrtí architekta Josefa Hlávky, jejímž vrcholem bude slavnostní vyhlášení vítězů v rámci Galavečera, který je věnován veletrhu FOR ARCH 2008. Přihlásit se mohou stavby zkolaudované či uvedené do provozu v časovém úseku od 1. 1. 2005 do 31. 5. 2008 na celém území ČR, pokud stavba nebyla přihlášena v předchozím ročníku soutěže.

23. 9. 2008 / Dřevěné stavění. Místo konání: PVA Letňany

Konference je součástí komplexního programu výstavy FOR WOOD probíhající současně s veletrhem FOR ARCH 08, kde jsou prezentována progresivní řešení tohoto způsobu stavění. Hlavními tématy tohoto ročníku jsou: konkurenceschopnost dřevostaveb na českém trhu, výhody a nevýhody dřevostaveb, energetické úspory a dřevo jako strategická surovina.

3. 9. 2008 / Dopravní stavba roku 2007

Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní infrastruktury se stejně tak jako v minulých letech stali vyhlašovateli letos již pátého ročníku prestižní veřejné celostátní soutěže, která je vypisována na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla. Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní dopravních staveb a infrastruktury v ČR v kategoriích:

 • Pozemní komunikace v extravilánu (včetně mostů a tunelů),
 • Pozemní komunikace v intravilánu (včetně staveb pro MHD, cyklostezky a pěší koridory),
 • Železniční stavby (včetně mostů a tunelů),
 • Ostatní dopravní stavby (vodní, letecké aj.),
 • Systémy řízení a logistiky.

24. 9. 2008 /Sportoviště v ČR. Místo konání: PVA Letňany

Hlavní témata letošního ročníku konference zaměřené na problematiku sportovišť a areálů pro aktivní rekreaci se věnují globální strategii vývoje a rozvoje sportovních aktivit a sportu, či pohybové aktivity jako takové. Jsou jimi: stávající sportoviště a možnosti jejich renovací, financování, výstavba a provoz nových sportovních zařízení, ekonomika a údržba sportovišť, moderní sportoviště a samospráva, rozvoj cyklostezek a v neposlední řadě také možnosti a dostupnost povrchových a stavebních materiálů vhodných pro renovaci.

24. 9. 2008 Rozkol architekta, projektanta a developera? Příklady rezidenčních staveb ze zahraničí. Místo konání: PVA Letňany, konferenční centrum, sál 2

Program:

 • Hlavní okruhy problémů
 • Nástin jejich řešení
 • Cena versus kvalita
 • Fasáda versus vnitřní prostory domu
 • Příklady rezidenčních staveb ze zahraničí

25. 9. 2008 /Inteligentní budovy a telekomunikace Místo konání: PVA Letňany

Letošní ročník, který tematicky navazuje na ročníky předešlé věnované rostoucím trendům a uplatnění informačních a komunikačních technologií v budovách, se zaměřuje především na: prezentaci automatického řízení budov, možnosti, které nabízí oblast datové a hlasové komunikace, na integraci řídicích systémů, optimalizaci přizpůsobení řídicího systému a bezpečnost řídicích systémů, včetně řízení energetických zdrojů.

25. 9. 2008 /Tržní cena versus užitná hodnota VI. Současné trendy rezidenčního trhu. Místo konání: PVA Letňany, konferenční centrum, sál 2

Program:

 • Trendy v architektuře – dispoziční řešení
 • Hodnota designu
 • Poptávka po kvalitě
 • Cena x lokalita x velikost bytů

26. 9. 2008 / Fotovoltaické systémy pro rodinné domy. Místo konání: PVA Letňany, konferenční centrum, sál 1

Program:

 • Zahájení semináře, úvodní slovo, představení řečníků, přednášejících a projektu PERCH
 • Historie a vývoj fotovoltaických systémů, základní informace o principu solárního článku a panelu, solární podmínky v ČR
 • Výkupní ceny elektřiny z OZE
 • Technické a administrativní podmínky pro připojení do distribuční sítě
 • Postup a příprava pro realizaci instalace fotovoltaického systému pro typické domovní instalace do výkonu 5 kWp
 • Investiční a provozní náklady na instalaci fotovoltaických systémů, financování, možnost a podmínky získání výhodného úvěru, dotací
 • Praktické zkušenosti majitele fotovoltaického systému s realizací a s provozem zařízení, ukázka konkrétní realizace

26. 9. 2008 / Tepelná čerpadla a možnosti jejich využití. Místo konání: PVA Letňany, Vstupní hala 1, Konferenční centrum, sál 3, 10.30 – cca 15.30

Program:

 • Vývoj instalací tepelných čerpadel v ČR a v zemích EU, Ing. Josef Slováček (TERMO KOMFORT, s. r. o.)
 • Zásady návrhu tepelného čerpadla a ekonomika provozu, Ing. Marek Bláha (Tepelná čerpadla IVT, s. r. o.)
 • Vrty pro zemní tepelná čerpadla, Ing. arch. Pavel Cihelka (SG Geosan, spol. s r. o.)
 • Zkoušky tepelných čerpadel, porovnání kvality, informace o přípravě labelingu, Ing. Václav Prokop (PZP KOMPLET, a. s.)
 • Spolupráce tepelného čerpadla s topným systémem (návrh, způsoby regulace), Ladislav Hanzal dpt (HERON, s. r. o.)
 • Představení členů AVTČ (prezentace a ukázky praktických aplikací)

26. 9. 2008 / Využití sluneční energie v budovách. Místo konání: PVA Letňany, Vstupní hala 1, Konferenční centrum, sál 2, 10.30 – cca 15.30

Program:

 • Využití sluneční energie v rodinných a bytových domech – principy, příklady; Ing. Bořivoj Šourek (ČVUT v Praze)
 • Využití sluneční energie pro přípravu TV s kombinaci s plynovými kotli – ekonomické parametry instalací pro rodinné domy, Jiří Kalina (Regulus)
 • Využití sluneční energie v terciární sféře, Ing. Tomáš Matuška (ČVUT v Praze)
 • Velkoplošné soustavy – zkušenosti z realizace, Petr Kramoliš
 • Pasivní dům bez rekuperace vzduchu – Využití sluneční energie v rodinném domě, Ing. Milan Novák, CSc. (Thermosolar)
 • Dotační zdroje pro instalace solárních zařízení, Ing. Libor Novák (Energy Benefit)
 • Principy správného provozování solárních soustav, Ing. Jaroslav Peterka, CSc. (Solar Dynamics)
 • Realizace solárních zařízení v ČR, Ing. Daniel Rosecký (MPO)
 • Podpora tepla z OZE – příprava příslušné legislativy, výsledky Pačesovy komise, Ing. Edvard Sequens (CALLA)

(ph)