Feng Shui: Pět živlů v architektuře

Feng Shui: Pět živlů v architektuře

Současný svět klade na lidstvo enormní nároky. Pracovní i životní tempo se neustále zrychluje a jeho vliv na naše fyzické zdraví a psychiku je stále destruktivnější. Z tohoto důvodu se stále více lidí snaží znovu nalézt optimální rovnováhu a dosáhnout životní harmonie. Jednou z možností, jak toho stavu dosáhnout, nebo se k němu alespoň co nejvíce přiblížit, je využití principů Feng Shui.

Toto učení vychází z prastarých poznatků, jak nás ovlivňuje naše okolí, různé vnější faktory a skryté energie. Účelem Feng Shui je vytvořit prostředí, ve kterém energie proudí klidně, ani příliš rychle, nesmí ale ani stagnovat. Tam, kde vznikne nerovnováha, vznikají problémy a pokud se včas neodstraní, dochází postupně k destrukci (která na sebe může vzít různé podoby). Rozpoznání problémových míst a jejich odstranění může mít až překvapivé výsledky ve zlepšení kvality života lidí, jejich výkonnosti nebo i celkové prosperity firmy.

V souladu s prostředím

Současný životní styl je sice velmi odlišný od života našich dávných předků, přesto ale nikdo nepochybuje o tom, že i v dnešní době jsme plně závislí a osudově spjatí s přírodou a jejími zákonitostmi. To platí nejen pro lidi jako takové, ale také pro architekturu a prostředí, ve kterém trávíme většinu svého života. Jsme sou­částí jednoho systému. Feng Shui nám může pomoci dosáhnout lepšího souladu se světem přírody a tím po všech stránkách zlepšit náš život. Správné využívání Feng Shui vyžaduje nejen zručnost, ale i velkou zkušenost.

Pracuje kromě jiného s polaritou jin a jang a s pěti elementy – vodou, zemí, dřevem, ohněm a kovem. I zdánlivé maličkosti mohou mít okamžitý efekt. Feng Shui lze s úspěchem aplikovat na jakékoli stavby, nejen na ty pro bydlení (se kterými jsou principy Feng Shui spojovány nejčastěji), ale i na veřejné instituce, výrobní prostory, obchodní centra nebo kanceláře.

Hotel Burj Al Arab v Dubaji – W. S. Atkins

Hotel Burj Al Arab v Dubaji – W. S. Atkins

Historie místa

Při výběru nemovitosti vhodné jako sídlo firmy nebo parcely pro její stavbu je nesmírně důležité nepodcenit správný způsob vyhodnocení místa po všech stránkách. Nejenom z hlediska praktických otázek, jako je dobrá dostupnost, možnost parkování, síť navazujících služeb, hluk, typ podloží, charakter okolní zástavby, trend rozvoje lokality…, ale také co se týče informací, nad kterými by většina lidí pravděpodobně jen mávla rukou. Zjistili jste si například, jak se vedlo na vybraném místě vašim předchůdcům? Pokud hodláme zakoupit budovu, ve které původní obyvatelé opakovaně bankrotovali, podlehli smrtelným nemocem nebo se v jejím okolí nedaří vegetaci, je zde něco špatně a nad naším výběrem bychom se měli znovu vážně zamyslet.

Mezi ohrožujícwí prvky patří například blízké stožáry vysokého napětí, rohy sousedních či protilehlých budov mířící na naši budovu nebo lesk skleněných budov v přímém sousedství. Pomocí Feng Shui můžeme také podpořit rozkvět určitých typů podnikání, a to výběrem správných typů budov a jejich okolí. Například marketing podporují budovy typu ohně se špiča­tými střechami, velkoobchodním podnikům zase prospějí budovy prvku země, které mají rovné střechy a pravoúhlý tvar. Budovy jsou však i sou­částí širšího prostředí, což je třeba také zohlednit.

Pekingské letiště – Norman Foster

Pekingské letiště – Norman Foster

Polarita současnosti

Feng Shui se sice nejvíce praktikuje v Číně, Hong Kongu a Tchaj-wanu, od šedesátých let 20. století ale nastal jeho boom v USA a později i v Evropě. Jeho principy naprosto seriózně využívají nadnárodní koncerny i významné finanční instituce. Pokud se totiž jejich zaměstnanci i klienti cítí dostatečně komfortně, profituje z toho nemalou měrou celá společnost.

Mezi současnými architekty panují vůči Feng Shui velmi protichůdné názory, což z něj dělá poněkud kontroverznější téma. Na miskách vah tu proti sobě stojí skepse a nadšení. Někteří architekti vnímají Feng Shui jen jako „architektonickou homeopatii“ a svým postojem vůči alternativnějším přístupům k oboru by se zřejmě mohli přirovnat k lékařům rezolutně odmítajícím tradiční čínskou medicínu. Každá mince ale má dvě strany. Starověké východní učení totiž v dnešní době využívá celá řada světově známých a uznávaných architektů. Podle principů Feng Shui bylo postaveno například letiště Kansai (Osaka, Japonsko, arch. Renzo Piano) nebo sedmihvězdičkový hotel Burj Al Arab (Dubai, arch. W. S. Atkins). Také Norman Foster má tyto staré čínské principy v oblibě a ve svých projektech je často uplatňuje. Najdeme je v hongkongské bance Hong Kong and Shanghai Bank, také na pekingském letišti nebo v budově Town hall of London.

Londýnská radnice – Norman Foster

Londýnská radnice – Norman Foster

Učení Feng Shui nabízí příležitost, jak aplikováním jeho principů při tvorbě architektury dosáhnout co nejlepších podmínek pro majitele i zaměstnance, zvýšení prosperity podnikání posílením dobré a eliminací škodlivé energie a v důsledku toho znatelné podpoření rozkvětu nejen jednotlivých firem, ale i celé společnosti. Kromě toho slouží i k obraně proti nepříznivým vlivům okolního prostředí a přináší možnost je v co největší míře eliminovat. Občas bohužel dochází i ke zneužití těchto znalostí k „útoku“ na konkurenci. Nejznámějším případem je stavba Bank of China. Plány této budovy byly vypracovány tak, že svými rohy mířila na konkurenční banku Hong Kong and Shangai Bank a negativně tak ovlivňovala dění za jejími zdmi. Banka tento útok odvrátila instalací zrcadel, která negativní energii odrážela zpět k útočníkovi.

text: DANA VOSTŘÁKOVÁ, IVANA HUBENÁ
FOTO: SHUTTERSTOCK

Autorky článku Ivana Hubená a Dana Vostřáková jsou architektky a spolumajitelky studia I+D Design s.r.o.

RubrikyArchitektura