Partneři sekce:
  • Českomoravský beton

Čisté linie klienty odrazují

Na českém trhu existuje několik veletrhů, které se profilují jako veletrhy zaměřené na architekturu a design. V září se už tradičně koná veletrh For Arch; vystavující firmy, které působí v oblasti stavebnictví a architektury, se snaží přitáhnout potenciální klienty – ať už z řad firem nebo individuální investory. K tomu je třeba vytvořit atraktivní výstavní prostor… Co je vlastně dnes atraktivní výstavní prostor?

Architekt Aleš Holman se svým týmem má s navrhováním veletržních expozic dlouhodobé zkušenosti. Před třemi lety byl jím navržený výstavní stánek pro společnost Woodface dokonce zvolen nejlepším výstavním počinem na veletrhu Art & Interior. Nejen proto se tato firma k ateliéru holman & sedláková architekti každý rok vrací a objednala si u nich rovněž nový design svých obchodů. Zadání bývá obvykle velmi stručné – klient pouze řekne, jaké produkty je právě nutné v expozici preferovat a dodá podklady s rozměry výstavního místa.

Ostatní nápady na koncept expozice, které zákazník přinese, bere Aleš Holman se svými spolupracovníky při tvorbě konceptu v úvahu, ale pokud se mu nezdají vhodné, spíše se snaží přesvědčit klienta o tom, že jejich návrh se k jeho výrobkům lépe hodí. „Důležité pro zadání je také to, na jaké zákazníky se firma orientuje – zda je pro méně majetné nebo pro střední třídu. Někdo chce stánek pro všechny, což je nejsložitější,“ říká Holman.

Oceněná expozice ateliéru holman & sedláková architekti pro firmu Woodface

Z dosavadní praxe výstavního designu má architekt dojem, že zákazníci jsou často konzervativní, a pokud je stánek v duchu moderního designu, nenaláká dost lidí dovnitř. „Jakmile se něco prezentuje v čistých liniích a geometrických tvarech, případně v hi-tech stylu s novými materiály, mnoho lidí má dojem, že je to příliš drahé, a řeknou si: to není pro mě. Ve skutečnosti to neplatí, ale lidé to tak chápou. Může se jim to i líbit, ale nepřij­mou to za své,“ myslí si Aleš Holman. Proto je občas nucen takříkajíc ubrat plyn a přizpůsobit se očekávání návštěvníků veletrhů.

Recyklace expozic

V čase ekonomické krize asi nelze čekat, že by snaha firem kvalitně se zviditelnit příliš nabrala na intenzitě; poptávka po kvalitních veletržních expozicích navržených profesionály stagnuje. Svůj podíl na tom však mají i samotní vystavovatelé. Některé nadnárodní firmy přestaly například vystavovat na domácích veletrzích a raději vystavují na mezinárodním veletrhu v Kolíně nad Rýnem nebo Mnichově. Primárně to jistě souvisí s velikostí českého trhu. Na druhou stranu situaci nepomáhá ani fakt, že zde probíhá mnoho veletrhů stejného nebo velmi podobného obsahu a jejich kvalita nedosahuje úrovně veletrhů mezinárodních.

Kvalitu stánků mohou podpořit svou strategií přímo pořadatelé. Pořadatel veletrhu For Arch například pořádá každoročně soutěž Top Expo o nejlepší stánek v rámci veletrhu. Odborná porota složená převážně ze stavebních inženýrů hledá nejzajímavější expozici – posuzuje originalitu, názornost, inovativní pojetí a formu prezentace vystavovaných produktů. Minulý rok zvítězila prezentace společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, expozici společnosti Best porota ocenila čestným uznáním. Jakkoli mohou v sousedství obyčejných stánků s pultem a židlemi vypadat atraktivně, ve srovnání s výstavními prezentacemi na veletrzích na západ od našich hranic tyto expozice příliš neobstojí.

„Veletrh v Kolíně nad Rýnem na mě celkově působí uspořádanějším dojmem, společnosti si tam dávají na kvalitě prezentace víc záležet. U nás není mnoho firem ochotno investovat statisíce do stánku. A pokud ano, snaží se jeden návrh využít několikrát. I některé naše expozice tak dopadly, v mírných obměnách už byly na třech veletrzích,“ vysvětluje Aleš Holman. Pokud se však opakují stejné výstavní prezentace na stejném veletrhu několikátý rok za sebou, návštěvníci nemusejí mít motivaci navštívit akci za rok znovu. Ne všichni návštěvníci totiž jdou na výstaviště, aby pouze hledali dodavatele pro svou stavbu nebo rekonstrukci. Na veletrhu Bau převažují odborníci nad běžnými občany, což svědčí o jeho kvalitě.

„Přesto se situa­ce pozvolna zlepšuje. Mezi návštěvníky veletrhů přibývá lidí, kteří dovedou ocenit kvalitní architekturu a design. Mezi firmami také – když jsme s tím začínali, bylo stánků vytvořených architekty jako šafránu,“ říká Aleš Holman.

Společnost Jaga Media bude na veletrhu For Arch i letos. Najdete ji v hale 1, ­sektor E ve stánku číslo 19.

Iva Nachtmannová
Foto: holman & sedláková architekti

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.