ilustrace

Jak na architektonickou soutěž?

Odpověď na tuto otázku nabízí nová publikace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy nazvaná Soutěžit se vyplatí! Brožura napovídá vyhlašovatelům architektonických, urbanistických a krajinářských soutěží, jak připravit jejich zadání a podmínky.

Hlavním cílem již několikáté publikace z dílny IPR je přesvědčit obce i další investory, že architektonická soutěž by měla být tím prvním nástrojem, po kterém sáhnou, kdykoli připravují nějaký stavební záměr. S pomocí ilustrací Terezy Unzeitingové kniha vtipně ukazuje správný postup od prvotního impulzu až po zahájení stavebních prací i všechny výhody, které soutěžení nabízí. V ideálním případě by tedy brožura měla motivovat čtenáře, aby se nebáli do soutěže pustit.

„Architektonické soutěže jsou v České republice stále velkou neznámou. Díky nim a jejich správnému průběhu však může vznikat lepší a kvalitnější architektura, což přispívá nejen k estetickému zkvalitňování měst,“ popisuje brožuru Petr Hlaváček, první náměstek primátora.

Institut se jako pořadatel či konzultant účastnil více než deseti soutěží. Patří mezi ně například projekt na rozvojovém území Smíchov City, nový pražský mobiliář či lávka spojující Holešovice a Karlín.

„Publikace Soutěžit se vyplatí! je prvním vydaným návodem na to, jak dělat architektonické soutěže správně. Mnoho zadavatelů tápe, jak naformulovat jejich zadání či soutěžní podmínky. Ulehčí to práci nejenom organizátorům soutěží či stavebním úřadům, ale i samotným architektům. Těší mě, že jsme se na vydání brožury podíleli,“ říká ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

Publikace je určená všem zájemcům o architektonickou soutěž – politické reprezentaci, zástupcům měst, starostům, zastupitelům, radním, městským architektům, stavebním úřadům a dalším zadavatelům veřejných zakázek. A to především těm, kteří se architektonickými soutěžemi zabývají, organizují je nebo tento způsob zadávání veřejných zakázek poptávají či podporují.

Brožura Soutěžit se vyplatí! je zdarma ke stažení na iprpraha.cz/souteze či ji lze zakoupit v knihkupectví PageFive.

TEXT: RED
FOTO: IPR