Výstava Habitat představí studentské projekty dostupného a kvalitního bydlení

Výstava Habitat představí studentské projekty dostupného a kvalitního bydlení

Téměř 100 projektů bytových domů do oblasti Smíchova, které zpracovali studenti Fakulty architektury ČVUT, se představí odborníkům na bydlení v březnu v rámci regionální konference OSN Evropský Habitat.  V předstihu si je může veřejnost prohlédnout na Fakultě architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 28. ledna 2016 v 18.00, moderuje Adam Gebrian.

Evropský Habitat, konaný ve dnech 16. – 18. března 2016 v Praze, bude oficiální součástí přípravného procesu třetí celosvětové konference OSN o bydlení a rozvoji měst Habitat III, který se uskuteční v říjnu 2016 v Quitu (Ekvádor). Tématem Evropského Habitatu bude „Housing in Liveable Cities“ (Bydlení v životaschopných městech).

Výstava prací studentů FA ČVUT, dokumentující soudobé městské bydlení, bude jednou z doprovodných akcí Evropského Habitatu a vzniká ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Studentské projekty představí formy městského bydlení, v různých měřítkách a charakterech, připravených do blokové městské struktury podle jednotného urbanistického plánu rozvoje pražského Smíchova.

Projekty vznikaly v zimním semestru 2015/16 v celkem sedmi ateliérech FA ČVUT: Ateliér Cikán, Ateliéru Kohout &Tichý, Ateliér Koucký, Ateliér Lábus, Ateliér Navrátil, Ateliér Redčenkov, Ateliér Stempel & Beneš. Každý atelier dostal k dispozici vymezené městské bloky, připravené a rozdělené podle urbanistické studie Smíchova (autoři atelier A69). Každý z bloků měl reprezentovat různé charaktery prostředí – velkoměstské bydlení cca 6+2 podlaží, středněpodlažní zástavbu cca 5+1 podlaží, a nízkopodlažní zástavbu cca 3+1 podlaží.

Cílem bylo navrhnout bytové nebo polyfunkční domy, které budou respektovat téma městského bloku, budou reprezentovat příslušný charakter prostředí a rozvíjet jeho rozmanitost. Stavby mají za ambici stát se důstojnými a srozumitelnými vzory dostupného bydlení pro 21. století do prostředí Smíchova a podobného kontextu.

Zadání i prezentace hotových projektů je pro studenty FA ČVUT jedinečnou příležitostí vyjádřit se k tématu udržitelného bydlení a kvality života ve městě a podílet se na přípravě mezinárodního kongresu.

Výstava na FA ČVUT potrvá do 15. 3. 2016. Vstup do budovy je volný, bezbariérový a otevřeno je v pracovní dny od 7.00 do 20.00.
Zdroj: ČVUT

RubrikyBytové domy