Superlofty nabízí cenově dostupné bydlení

Superlofty nabízí cenově dostupné bydlení

Starší budovy, které nemohou držet krok s měnícím se programem města a životním stylem jeho obyvatel, se stávají zastaralými a prázdnými. To je v Holandsku důvod ke zbourání takové stavby. Ateliér Marc Koehler Architects přišel s nápadem, jak se vyhnout obrovskému odpadu a znečištění, ke kterému kvůli bourání dochází.

Viničná: Bytový dům s poetickým jménem

Viničná: Bytový dům s poetickým jménem

Novostavba o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží v Mladé Boleslavi se jmenuje Viničná po ulici, v níž byla nedávno postavena. Blízkost parku Štěpánka jí přidává na atraktivitě s ohledem na životní prostředí, rozhraní stávající zástavby rodinných a bytových domů a blízkost občanské vybavenosti (nákupní centrum, škola, mateřská škola, pošta, plavecký bazén, zdravotnické zařízení) na komfortu bydlení. 

Život v Truhlárně

Život v Truhlárně

Pokud vezmeme úvahy o dnešním životě v historickém prostředí jako samozřejmost, je nejvýraznější inspirací rezidenčního projektu Truhlárna místo samotné. Atmosféra starého Břevnova se výrazně propisuje do celkového řešení. Ať už odkazem hmotového členění na dva původní objekty, dodržením výšky říms i uskočením střešních rovin, zalomením uliční čáry v historické půdorysné stopě, nebo použitím tradičních materiálů se schopností přirozeně stárnout.

Výstava Habitat představí studentské projekty dostupného a kvalitního bydlení

Výstava Habitat představí studentské projekty dostupného a kvalitního bydlení

Téměř 100 projektů bytových domů do oblasti Smíchova, které zpracovali studenti Fakulty architektury ČVUT, se představí odborníkům na bydlení v březnu v rámci regionální konference OSN Evropský Habitat.  V předstihu si je může veřejnost prohlédnout na Fakultě architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 28. ledna 2016 v 18.00, moderuje Adam Gebrian.

Ecocity Malešice: použitý zdicí systém ovlivnil rychlost výstavby

Ecocity Malešice: použitý zdicí systém ovlivnil rychlost výstavby

Vápenopískové zdicí prvky nabízí řadu vlastností využitelných v bytové výstavbě. Při stavbě velkých objektů již není možné vyjít s klasikou maloformátových cihel na normální maltu, uplatnit se mohou jen efektivní a racionální zdicí systémy. Důkazem je použití systému strojního zdění pomocí minijeřábku v urbanistickém projektu Ecocity Malešice, který spoludefinuje bytovou výstavbu brzké budoucnosti.