Dům pro život: 60 % Vídeňanů žije v podporovaných bytech
Galerie(8)

Dům pro život: 60 % Vídeňanů žije v podporovaných bytech

Vídeň už dlouhodobě obsazuje přední příčky ve světovém hodnocení nejlepšího města pro život. Tuto pozici jí potvrzuje i úspěšná tradice na poli sociálního bydlení. Nejnovějším příkladem je Seestadt Wien-Aspern, který patří k největším projektům pro rozvoj měst v Evropě.

Už na první pohled tu něco nesedí. Téměř žádná auta, prostorné ulice, rozmanitě přitažlivá architektura (která však respektuje regulativy), organické tvary vnitrobloků, zelené vertikální zahrady, lidé na kolech, příjemné obchůdky v parterech – jako kdyby „shora“ najednou spadlo utopické město harmonie. Je až neuvěřitelné, že to jde i v metropoli střední Evropy. Rakouský architekt Albert Wimmer (autor nového Vídeňského hlavního nádraží) to vysvětluje dlouhodobou strategií: „Důležitým prvkem vysoké kvality života je též fakt, že Vídeň vždy dbala na rovnováhu mezi zahušťováním vnitřku města a odstředivým pohybem.“

Vnitroblok je ve znamení poloveřejného prostoru s parkovou úpravou. Díky násypu je jeho úroveň o víc než pět metrů vyšší než v uličním parteru. Byty v prvním poschodí jsou tak na úrovni terénu.

Vnitroblok je ve znamení poloveřejného prostoru s parkovou úpravou. Díky násypu je jeho úroveň o víc než pět metrů vyšší než v uličním parteru. Byty v prvním poschodí jsou tak na úrovni terénu.

Oním odstředivým pohybem je právě Seestadt Wien-Aspern. Ano, Vídeň se už roky orientuje na projekty přizpůsobené skutečným potřebám obyvatel, a proto staví obytné areály bez aut nebo vícegenerační bydlení. Aktuálně žije asi 60 % Vídeňanů v podporovaných bytech, buď v jednom ze dvou set dvaceti tisíc obecních bytů, nebo v bytech postavených s příspěvkem regionu. Haus am Leben čili Dům pro život v Seestadt Wien-Aspern je bytový komplex, v němž se koncentrují představy o novém bydlení. Loni v létě začal žít svůj alternativní život.

Spolupráce týmu společnosti Arge DELTA jako generálního projektanta s architektonickou kanceláří AllesWirdGut přinesla na stavební parcele D9 pět objektů se sto sedmdesáti byty a sedmi obchody.

Spolupráce týmu společnosti Arge DELTA jako generálního projektanta s architektonickou kanceláří AllesWirdGut přinesla na stavební parcele D9 pět objektů se sto sedmdesáti byty a sedmi obchody.

Přizpůsobivé byty

Moderní architektura, kvalitně realizované byty, prostorné společné prostory, garáže pro kola místo aut a podpora společných aktivit – to jsou jen některé rysy. Rozvíjející se městská čtvrť se nachází v blízkosti přírody a veřejností dobře přístupného okolí Vídně. To vše za malý honorář pro investora a za přijatelné ceny nájemného. Spolupráce týmu společnosti Arge DELTA jako generálního projektanta s architektonickou kanceláří AllesWirdGut přinesla na stavební parcele D9 pět objektů se sto sedmdesáti byty a sedmi obchody. Erik Štefanovič, jednatel a mluvčí firmy DELTA ČR a SK, zdůrazňuje soustředění na to, co je skutečně důležité, přičemž výzvou byl malý rozpočet.

V prostorách garáží pod bytovými domy nejsou místa pro auta, ale pro kola, vejde se jich sem dvě stě padesát. Garáže jsou propojeny chodbou. Ve Vídni platí nová norma, že když se navrhne šest míst pro kola, ušetří se jedno parkovací místo pro auto.

V prostorách garáží pod bytovými domy nejsou místa pro auta, ale pro kola, vejde se jich sem dvě stě padesát. Garáže jsou propojeny chodbou. Ve Vídni platí nová norma, že když se navrhne šest míst pro kola, ušetří se jedno parkovací místo pro auto.

Výsledkem jsou moderní byty v nízkonákladovém standardu, s balkony a terasami, prostornými a světlými venkovními plochami i početnými společnými prostory. I když nebyly použity drahé materiály, byty mají vysoký standard a kvalitu bydlení. Celý projekt byl vyhotoven jako „přizpůsobivá bytová výstavba“, která vylučuje stavební bariéry a otevírá náruč všem. Bez velkého patosu, ale o to s větší intenzitou. Bydlení však nekončí u dveří bytu. Veřejné a soukromé není v konfliktu, také proto jsou vytvořeny postupné přechody přes poloveřejné prostory.

Půdorys 1. NP

Půdorys 1. NP

Nízká spotřeba energií

Spotřeba tepla v bytovém komplexu představuje přibližně 21 kWh/m² za rok. Byla naprojektována centrálně monitorovaná spotřeba energie všech uživatelských jednotek, přičemž jsou sumarizovány všechny hodnoty spotřeby v budově a jednotlivých jejích částech i samotné byty a jejich spotřeba proudu, tepla a vody vzhledem ke klimatickým podmínkám. Komplex byl certifikován v souladu se zadáním soutěže podle směrnic rakouské společnosti pro udržitelnou výstavbu, odpovídajíc TQB (ohodnocení budovy Total Quality Building). Certifikát dokumentuje kvalitu budovy od projektu, přes výstavbu až po uživatelský komfort.

Půdorys 2. NP

Půdorys 2. NP

„Certifikát je výsledným produktem integrovaného procesu plánování a hodnocení Total Quality,“ dodává Erik Štefanovič. „Certifikace zviditelňuje kvalitu budovy, dělá ji využitelnější a srovnatelnější, a přináší tak jistoty a výhody pro uplatnění na trhu s nemovitostmi. Hodnotí se lokalita a vybavení, úspornost a technická kvalita, energie a zásobování, zdraví a komfort a efektivita nakládání se zdroji. Tento bytový komplex skutečně splňuje kritéria v míře, která převyšuje zadání v soutěži, a odpovídá přibližně 80 % z maximálních hodnot.“

Půdorys 3. NP

Půdorys 3. NP

Dům pro život však není ostrovem odtrženým od reality. Seestadt je už dva roky napojen na metro, disponuje velkým jezerem na ploše 50 tisíc m², má nákupní ulici. Do konce roku 2016 bude dokončena první etapa s přibližně dvěma tisíci šesti sty byty a do roku 2028 bude postaveno přibližně deset tisíc bytů. Bytů pro lepší život.

Situace

Situace

DŮM PRO ŽIVOT

Místo: Seestadt Wien-Aspern
developer: WBG (Wohnen und Bauen GmbH) a Bytové družstvo Gartenheim
architekt a generální projektant: ARGE DELTA a Alles Wird Gut
začátek výstavby: červen 2013
ukončení výstavby: červen 2015
užitková plocha bytů: asi 12 300 m2
počet bytových jednotek: 170 (výměra od 50 do 130 m2 i s terasou)
plocha obchodních prostorů v přízemí: asi 1 500 m2
výběrové jednání – zadavatel: Wohnfonds Wien (zadavatel výběrového jednání) a Wien 3420 AG
nízkoenergetická výstavba (měrná potřeba tepla na vytápění: asi 21 kWh/m2/rok)

text: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
FOTO: DANO VESELSKÝ

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.