Partner sekce:
  • XELLA

BIM výzva i vize českého stavebnictví

BIM výzva i vize českého stavebnictví

Proč českému stavebnictví chybí dlouhodobá vize a koncepce? Proč je ve vyspělých zemích u veřejných zakázek BIM zaváděn povinně? Podaří se metodiku informačního modelu budovy označovanou zkratkou BIM prosadit jako součást dlouhodobé vize našeho stavebnictví?

Nedostatečná informační hodnota projektové dokumentace, plýtvání stavebními materiály, vícepráce jak na úrovni projektu, tak během výstavby samotné, v neposlední řadě pak vysoká uhlíková stopa většiny donedávna realizovaných staveb, to je výčet zásadních problémů stavebnictví celosvětově. Je také pravda, že některé problémy si společnost uvědomuje již delší dobu a přemýšlí o jejich řešeních. Jedním z řešení jak změnit nepříznivá fakta by mohla pomoci i nová metodika práce na principu informačního modelu budovy, která se skrývá za zkratkou BIM (BuildingInformation Modeling).

BIM: Projekce – Výstavba – Správa

Na výroční konferenci BIM DAY 2013 se představí přední zahraniční i domácí odborníci na problematiku zavádění metodiky BIM do stavební praxe. Hodnota informací roste s časem, i proto je jednou z hlavních myšlenek metodiky BIM práce s informace beze ztráty dat po celou dobu životnosti stavby. Od jejího návrhu, přes vyprojektování, výstavbu až po její správu.

Přijďte diskutovat o budoucnosti stavebnictví

  • Proč BIM není součástí standardů výkonů a činností autorizovaných osob?
  • Proč BIM není (prozatím) součástí českých (lokalizovaných) norem?
  • Proč BIM není součástí zákona o zadávání veřejných zakázek?

Konference BIM DAY 2013 se uskuteční ve čtvrtek 31. října 2013 od 9:00 do 18:00 hodin v Ballingově sále v budově Národní technické knihovny v Praze.

Podrobné informace o konferenci s kompletním programem naleznete na stránkách www.BIMDAY.cz. Organizátorem konference je Odborná rada pro BIM a Výzkumné centrum AdMaS.

BIM DAY 2013 | BIM: VÝZVA I VIZE
METODIKA BIM JAKO DLOUHODOBÁ VIZE PRO STAVEBNICTVÍ
výroční konference
čtvrtek 31. října 2013 od 9 do 18 hodin

Místo konání
Ballingův sál
Národní technická knihovna v Praze
Technická 6, Praha 6 – Dejvice

Registrace a vstupenky
On-line registrační formulář

ZDROJ: Odborná rada pro BIM
–>–>

RubrikyArchitekturaŠtítky