Architect Award dává šanci mladým a začínajícím architektům

Architect Award dává šanci mladým a začínajícím architektům

Jaká je soudobá architektura a jak můžeme přilákat mladou generaci ke studiu architektury? I to jsou otázky, z nichž vycházeli vyhlašovatelé nové soutěže pro mladé a začínající architekty Architect Award ABF 2009, která vyvrcholí na 20. ročníku stavebního veletrhu FOR ARCH.


Cílem této architektonické soutěže, je pomoci najít studentům a mladým architektům do 33 let místo na architektonické scéně a přiblížit široké veřejnosti soudobou architekturu. V neposlední řadě soutěž pomůže zmapovat tvorbu začínajících architektů. Odborným garantem soutěže, která se vyhlašuje jako neanonymní jednokolová soutěžní přehlídka, je ČKA, záštitu nad projektem převzali ČVUT, MŠMT, MPO, MK, MMR a Obec architektů.

Komu je soutěž určena? „Soutěžní přehlídky se mohou účastnit studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti vzdělaní v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let,“ říká ředitelka úseku konferencí a soutěží pořádající společnosti ABF Dana Sklenaříková. V rámci Architect Award se soutěžící mohou přihlásit do některé ze tří kategorií: studie – školní práce, studie, realizace. Uzávěrka soutěžních prací je 12. června.

Vyhlášení výsledků proběhne v září v rámci Společenského večera vystavovatelů veletrhu FOR ARCH, který letos oslaví 20. jubileum. Tento svátek stavebnictví, jak se veletrhu často přezdívá, patří k nejvýznamnějším veletržním událostem v ČR. To jen potvrzují čísla z loňského ročníku, kdy se do Pražského veletržního areálu Letňany sjelo 1039 vystavovatelů z 20 zemí světa. FOR ARCH se bude letos konat ve dnech 22.–26. září.

Více informací o soutěži, která bude hlavním doprovodným programem FOR ARCHu, naleznete na www.architectaward.cz.