ukrajina válka

Zaměstnejte kolegy a kolegyně z Ukrajiny, vyzývá iniciativa

Rusko zaútočilo na území Ukrajiny 24. února 2022 a rozpoutalo rozsáhlý vojenský konflikt. Konfliktem je zasažena většina obyvatel země a velká část jich v důsledku ruské invaze odchází a hledá dočasné útočiště. Jedná se především o ženy s dětmi, případně starší obyvatele, ale i studenty. Mezi uprchlíky jsou zastoupeni i architekti nebo stavební inženýři. Právě jim je určena iniciativa Projektuj s námi.

Ve spolupráci s plánovací kanceláří ONplan spouští Česká komora architektů iniciativu Projektuj s námi / ПРОЄКТУЙ З НАМИ, jejímž cílem je napomoci integraci uprchlíků z Ukrajiny s architektonickým anebo inženýrským vzděláním a praxí v českých kancelářích.

Komora proto vyzývá všechny, kteří mají zájem se zapojit – v této fázi především nabídnutím pracovního místa ve svém ateliéru – aby vyplnili formulář na stránce iniciativy.

Cílem iniciativy je zapojení uprchlíků se vzděláním v oborech architektura, stavební inženýrství, urbanismus a dalších příbuzných oborech do pracovního procesu za účelem jejich integrace do české společnosti a psychosociální podpory a k zajištění finančního příjmu z pracovní činnosti odpovídající jejich vzdělání.

Smyslem je propojit projektantky a projektanty, kteří byli postiženi válečným konfliktem s českými firmami z oblasti architektury, urbanismu, stavebnictví a příbuzných oborů tak, aby si mohli rychle najít práci ve své profesi.

Kromě toho ČKA vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice koordinátor iniciativy Projektuj s námi, pro kterou hledají ukrajinsky mluvící spolupracovnici/spolupracovníka se základní orientací v architektonickém oboru v ČR. Více podrobností po rozkliknutí zde.

red