shutterstock

Stavební zákon se může změnit k lepšímu. Zůstanou však před ním výzvy, varují experti

Poslanecká sněmovna se dnes bude ve druhém čtení zabývat novelou Stavebního zákona. Dojde-li k dodržení politických slibů, přinese návrh změnu k lepšímu oproti původní verzi novely.

V oblasti integrace, tedy zjednodušení a zrychlení povolovacího procesu, však mohlo být podle zástupců Platformy pro zdravý stavební zákon dosaženo důslednějšího a efektivnějšího řešení, a to i v rámci navrhované změny. Oblast územního plánování je navíc řešena jen velmi okrajově a na svou skutečnou změnu stále čeká.

„Jsme rádi, že se díky intenzivním jednáním v posledním období podařilo dosáhnout výrazného posunu v původním návrhu MMR. Dokud nedojde ke třetímu čtení, je stále nejisté, jaký bude skutečně výsledek. Pokud se ale podaří schválit novelu stavebního zákona včetně konsensuálních změnových návrhů, bude to dobrá zpráva pro Českou republiku,“ říká Jan Kasl, předseda České komory architektů a jeden ze zakladatelů Platformy pro zdravý stavební zákon, která sdružuje profesní asociace stavebníků, investorů, architektů a zástupce velkých měst.

Změna k lepšímu

Podle Tomáše Kadeřábka, ředitele Asociace developerů, současná změna sice ve svých pozitivních důsledcích nepřeváží návrh, který byl schválen v minulém volebním období a který stavební správu sjednocoval pod jedním státním úřadem, přesto se jedná o změnu k lepšímu oproti dnešnímu stavu.

„Integrace strukturální byla zaměněna za integraci procesní, a to bohužel ne v plné míře, ve které se tak mohlo stát. Přesto návrh bude znamenat výrazné zlepšení současného stavu, a také systémovou stabilitu na další roky,“věří Kadeřábek. Předpokládá nicméně, že k některým dílčím věcem bude potřeba se časem vrátit a dále je změnami zákona upravit.

„Například otázka vymahatelnosti lhůt, rovnoprávné postavení stavebníka u soudu, výraznější redukce počtu razítek a efektivnější přezkum rozhodně stojí za další revizi v blízké budoucnosti,“ souhlasí Hana Landová, předsedkyně sekce pro územní a regionální rozvoj Hospodářské komory České republiky.

V další změny doufá i prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. „Obzvláště v současné době, krizové a transformační zároveň, je moderní legislativa v oblasti stavebního práva důležitým signálem nejen pro české společnosti, ale také pro zahraniční investory. Snad výrazné zjednodušení a zkrácení povolovacího procesu, ale také stabilita, kterou změna přináší, zvýší konkurenceschopnost České republiky.“

„Projednávaná legislativa je důležitá i pro veřejné investory – města a obce ji potřebují pro budoucí výstavbu bytů a městské infrastruktury, pro stát je životně důležitá například pro rozvoj silnic a dálnic, vysokorychlostních železničních tratí či například pro rozvoj energetických projektů. Bez ní nelze zvládnout výzvy, které jsou před námi a které jsou zásadní z hlediska zdravého a udržitelného rozvoje České republiky,“ zdůrazňuje Jan Šebesta, zástupce ředitele Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy.

S modernizací územního plánování se otálí

Nedořešené zůstává územní plánování. „Nutně potřebujeme skutečnou modernizaci územního plánování. Plánování je dnes byrokratické a složité. Proto zejména menší města a obce plánují prakticky více prostřednictvím stavebního povolení. Pro velká města je naopak územní plán více překážkou než nástrojem rozvoje. Projednávaná změna to bohužel nereflektuje. Přesto je potřeba ocenit snahu dojít ke konsensu v oblasti městských stavebních předpisů a snahu alespoň některé stávající procesy trochu zjednodušit, jsou to kroky správným směrem, o reformě však opravdu hovořit nejde,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha, a zástupce uskupení velkých měst CityDeal.

Upozorňuje, že největší díl práce na modernizaci územního plánování Českou republiku stále čeká. „Ministerstvo počítalo se změnou k roku 2030, nemůžeme však čekat tak dlouho, problémy a chybějící byty máme dnes. Jsem proto rád, že pan ministr Bartoš tuto naléhavost vidí a slíbil novelu k plánování ještě toto volební období. Dokud nezmodernizujeme plánování, nelze dosáhnout rychlého stavebního povolení, jsou to spojené nádoby. Města jsou připravena na reformě spolupracovat, potřebují ji nejvíce, dodává Boháč.

red