Vzdělávejte se s námi na seminářích Beton University

Vzdělávejte se s námi na seminářích Beton University

Zapište se i Vy na semináře v 2. ročníku Beton University, které jsou zařazeny do akreditovaných vzdělávacích programů v projektech celoživotního vzdělávání ČKAIT i ČKA a získejte „titul na beton“.

Nejbližší semináře na téma Beton a lité potěry v podlahových konstrukcích, které  řeší problematiku správného navrhování a provádění podlahových konstrukcí v pozemním stavitelství, včetně průmyslových podlah, se uskuteční 20.10. v Hradci Králové a 10.11. v Karlových Varech.

V semináři budou zmíněny vhodné materiály pro nosné a podkladové konstrukce podlah. Dále budou uvedeny nejčastější poruchy nosných a podkladových vrstev podlah včetně jejich příčin a možného způsobu odstraňování.

Seminář na téma Betony a pohledové betony je možné navštívit  v nejbližším termínu 13. 10. v Praze. Problematika semináře nabízí posluchačům přehled konstrukcí objektů pozemních staveb, které je možné navrhnout a postavit z betonu spolu se zaměřením na použití betonu, jako architektonického prvku – pohledové plochy, barevnost, včetně specifikace vhodného typu betonu pro tyto konstrukce a příkladů realizací.

Semináře jsou určeny pro architekty, projektanty, stavební firmy, investory, stavební dozory, studenty, učitele a širokou odbornou veřejnost.

Zaregistrovat a přihlásit se můžete na www.betonuniversity.cz

–>–>