Česká cena za architekturu

Česká cena za architekturu 2023: Zbývají poslední dny na podání přihlášky

Zbývají poslední dva týdny na podání přihlášky do 8. ročníku České ceny za architekturu, prestižního ocenění udělovaného Českou komorou architektů. Finální termín je 13. dubna 2023 v 23:59.

Díla přihlášená v řádném termínu do soutěžní přehlídky bude hodnotit sedmičlenná mezinárodní porota. Úkolem poroty je nominovat do dalšího kola posuzování obvykle 30 staveb, přesný počet je na uvážení poroty, které budou vyhlášeny na nominačním večeru na konci června a rovněž budou prezentovány v katalogu soutěžní přehlídky.

Následně bude stejná porota vybírat z nominovaných děl cca 5 finalistů ČCA, přesný počet závisí na uvážení poroty, z nichž jeden obdrží hlavní cenu. Předáno bude také ocenění za výjimečný počin, které uděluje Akademie ČCA ve spolupráci s Grémiem ČCA, a ceny partnerů soutěžní přehlídky potvrzené rovněž Grémiem ČCA. Výsledky budou vyhlášeny na galavečeru 9. listopadu 2023. Cena může být udělena jakémukoliv autorovi díla, které bylo postaveno na území České republiky a dokončeno v posledních pěti letech (2018-2022).

Mezinárodní porotu letos tvoří litevská architektka Gilma Teodora Gylytė (DO ARCHITECTS), švédský architekt a urbanista Joakim Lindmarker (urban minds), nizozemský architekt a urbanista Winy Maas (MVRDV), španělská architektka Taba Rasti (Foster + Partners), slovenský architekt Oliver Sadovský (Sadovsky & Architects), nizozemská krajinářská architektka Maike van Stiphout (DS landscape architects) a britský spisovatel a kurátor specializující se na oblast designu a architektury Deyan Sudjic.

Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Česká komora architektů. Záměrem ČCA je propagace kvalitních výsledků práce etablovaných i začínajících architektů směrem k veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu.

Hlavním účelem přehlídky je pokrytí co nejširšího spektra prací. Z tohoto důvodu nejsou díla hodnocena v rámci jednotlivých kategorií, ale uděluje se jedna hlavní cena. Přihlášená díla posuzuje mezinárodní sedmičlenná porota.

Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci nebo kanceláře s realizacemi na území ČR dokončenými v posledních pěti letech. Registrace do soutěže je bezplatná. ČCA je celoroční aktivita. Z přihlášených děl porota vybírá v prvním kole užší nominaci, ze které v dalším kole volí finalisty a držitele hlavní ceny. V rámci ČCA se udělují také ceny partnerů a ocenění za výjimečný počin.