Vláda schválila dokument podporující rozvoj architektury

Vláda schválila dokument podporující rozvoj architektury

Vláda na dnešním jednání schválila Politiku architektury a stavební kultury ČR. Dokument má podpořit rozvoj architektury a tím i zlepšení kvality prostředí vytvářeného výstavbou, informovalo ministerstvo pro místní rozvoj.

Jde o strategický dokument s celostátní působností, který se věnuje třem základním oblastem: krajina a sídla, stavby a vzdělávání, osvěta a výzkum. Materiál shrnuje dosavadní analýzy, popisuje základní pojmy, sumarizuje relevantní dokumenty a související právní předpisy a zejména definuje vizi a určuje témata a cíle, kterým je třeba se věnovat, včetně termínů pro splnění.
    
„Přijetím Politiky architektury a stavební kultury České republiky chceme splatit dluh, jenž máme k prostředí vytvářenému výstavbou, které má na kvalitu našeho života přímý vliv a které bylo dlouhou dobu zanedbáváno. Zároveň se zařadíme po bok vyspělých evropských států, kde již obdobný dokument existuje,“ prohlásila ministryně Karla Šlechtová.
    
Naplnění jednotlivých cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky by podle MMR mělo vést ke kvalitnější architektuře, hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního prostředí, přívětivému veřejnému prostoru a harmonickým městům i venkovu včetně okolní krajiny, s respektem k místním specifikům jednotlivých oblastí v České republice.
    
„Politika architektury a stavební kultury České republiky též podporuje vzdělávání odborné i laické veřejnosti, přispívá k podněcování zájmu obyvatel o kvalitu prostředí, ve kterém žijí, a podněcuje vnímání architektury jako stávající nebo i budoucí součásti našeho kulturního dědictví,“ uvedlo MMR.

Zdroj: ČTK

Ilustrační foto: Dano Veselský

Komentáře