Větrací jednotky nové generace

Větrací jednotky nové generace

Problémy s nízkou vlhkostí zvláště v zimním období, kdy klesá venkovní vlhkost pod 20% a sesychání dřevěných výrobků v interiéru odstraňují větrací jednotky Zehnder vybavené entalpickým výměníkem- výměníkem tepla nové generace. Entalpický výměník ve srovnání s výměníkem tepla dokáže předávat z odváděného vzduchu do přiváděného čerstvého vzduchu nejenom teplo, ale taktéž vysoký podíl (až 60-70%) vzdušné vlhkosti a tak pasivně, bez dodatečné elektrické energie pomáhat optimalizovat relativní vlhkost vzduchu v rodinném domě.

U vysoce účinného křížového entalpického výměníku Zehnder vodní pára z vlhkého odváděného vzduchu „kondenzuje“ a je násávána přes pórovitou strukturu polymerových membrán výměníku do přiváděného vzduchu. Speciální antibakteriální vrstva polymerové membrány Microban zabraňuje možnosti prostupu odváděných pachů, mikrobů a škodlivin azachovávávysoce hygienické prostředí.Ve srovnání se standardním tepelným výměníkem se nepatrně snižuje množství předávaného tepla, avšak naproti tomu je navrácena energie akumulovaná ve vodní páře a tím je vyrovnána celková bilance zpětného získávání tepla.

Entalpický výměník rovněž zvyšuje komfort větrání i v zimním období, neboť jednotka s entalpickým výměníkem může efektivně pracovat až do venkovní teploty ca. -10°C bez nutnosti snižování výkonu vlivem rizika zamrzání výměníku. Díky tomu není ve většině míst ČR potřeba dodatečná protizámrzná ochrana jako například zemní výměník tepla neboelektrický předehřívač, zvyšující pořizovací náklady a náklady na elektrickou energii. Pro horské oblasti ČR jsou doporučovány větrací jednotky s entalpickým výměníkem i elektrickým předehřevem, pracující na 100% výkon až do – 20-25°C.

Díky inovativní konstrukci s polymerickými membránamijsou entalpické výměníky Zehnder snadno čistitelné propláchnutím vodou, díky čemuž se mnohonásobně zvyšuje životnost větrací jednotky  bez snižování účinnosti rekuperace. Jsou k dodání u všech větracích jednotek Zehnder ComfoAir 160, 200, 350 i 550.

Více informací získáte na:
Zehnder Group Czech Republic s r.o.,
Pionýrů 641,
391 02, Sezimovo Ústí II,
Česká republika,

T: 383 136 22,
e-mail: info@zehnder.cz

–>–>