Trigema se mění na akciovou společnost

Očekávaný obrat půl miliardy korun v roce 2007, nutnost zprůhlednění struktury holdingu a další chystaná expanze v podobě zvýšeného objemu zakázek přiměly management významné společnosti Trigema a jejích osmi dceřiných firem k významnému kroku – transformaci na akciovou společnost. K 1. prosinci 2007 tak dochází ke vzniku holdingu firem zastřešených společností Trigema a.s. Hlavní náplní zůstávají realizace stavebních zakázek, především regenerace bytových domů, developerská a realitní činnost a správa a řízení nemovitostních projektů.

„Změna právnické osoby znamená především lepší vnímání naší společnosti ze strany dodavatelů, klientů a veřejnosti,“ říká ing. Marcel Soural, předseda představenstva Trigema a.s. „Holdingové uspořádání, kdy Trigema a.s., zastřešuje osm dalších společností, jež jsou vyprofilovány vždy na konkrétní směr podnikání, umožňuje v budoucnu expanzivní růst skupiny.“ Další informace na www.trigema.cz.

I když 65 % obratu holdingu tvoří stavební divize v čele s Trigema Building s.r.o., na trhu je Trigema známa především díky svým developerským aktivitám. Vynikající obchodní výsledky i dobrou reputaci z hlediska architektury a urbanismu získaly projekty jako Nová kolonie v Praze 13 – Stodůlkách, Bytové domy Jinonice anebo hotel a kongresové centrum Academic či polyfunkční domy – obé v Roztokách u Prahy. Aktuálně developer připravuje větší obytný areál v Praze, cenově usazený ve středním segmentu.

Další, tentokrát dlouhodobější záměr z oblasti trávení volného času a sportovních aktivit rozvíjí Trigema a.s., v obci Monínec na Sedlčansku. Rozsáhlý areál, který už nyní slouží k letnímu i zimnímu plnohodnotnému využití (od plážového volejbalu, přes tenis až po lyžování), chce developer do roku 2010 rozšířit a modernizovat tak, aby vyhověl také náročnější klientele poptávající wellness služby. V areálu usazeném v podmanivém, kopcovitém prostředí tzv. české Sibiře bude otevřena nová sjezdová trať o délce 1.200 m se čtyřsedačkovou lanovkou. Areál začne být uměle zasněžován a bude instalováno umělé osvětlení. Na své si tak přijdou také vyznavači nočního lyžování. Nedílnou součástí projektu bude i kongresové centrum a tomu odpovídající ubytovací kapacity, včetně zázemí pro masáže, sauny, vířivky apod. Více na www.moninec.cz.

Zdroj: Smart Communication s.r.o.