TECHO je prvním interiérovým dodavatelem v ČR s ekologickou certifikací EPD

TECHO je prvním interiérovým dodavatelem v ČR s ekologickou certifikací EPD

TECHO, a.s., je první českou interiérovou společností, která vydala Environmentální prohlášení o produktu (EPD – Environmental Product Declaration). Prohlášení EPD patří do kategorie dobrovolných certifikačních systémů a vypovídá o environmentálním vlivu jednotlivých produktů během celého jejich životního cyklu, od těžby surovin, dopravy, výroby, až po recyklaci produktu. EPD je ověřeno Elektrotechnickým zkušebním ústavem v Praze a bylo uděleno 13 produktovým řadám TECHO.

Společnost TECHO, zabývající se realizacemi komerčních a veřejných interiérů, je první českou společností v tomto oboru, která vypracovala Environmentální prohlášení o produktu (EPD – Environmental Product Declaration). V rámci příprav na získání EPD byla monitorována a rozpracována široká škála vlivů, které má výroba daného produktu na životní prostředí.

Mezi odborníky je EPD považováno za nejkomplexnější nástroj pro ekologickou analýzu produktu. Sledovanými ukazateli jsou například těžba surovin, spotřeba energie, vody a paliv, produkce odpadů, emisí, množství obalového materiálu nebo vlivy spojené s prodejem, servisem a recyklací výrobku. Prohlášení o produktu EPD se vztahuje celkem na 13 produktových řad, tedy  na 92 % sortimentu TECHO.
 
Ohleduplnost k životnímu prostředí patří mezi hlavní pilíře podnikatelských aktivit firmy TECHO. V minulosti si firma nechala certifikovat  například systém řízení jakosti, nebo  získala certifikaci C-o-C („Chain of Custody“), dokládající původ dřeva z ekologicky obhospodařovaných lesů. V roce 2008 se TECHO stalo prvním členem britského programu FISP (Furniture Industry Environmental Committee) sídlícím mimo území Velké Británie. Tento program je zaměřen na uplatňování zásad udržitelného rozvoje při podnikání.

Environmentální prohlášení o produktu je podle slov generálního ředitele TECHO, Jiřího Kejvala, dalším vstřícným krokem vůči ekologicky smýšlejícím spotřebitelům. „S potěšením mohu konstatovat, že počet těch, kdo vnímají ekologii jako významnou přidanou hodnotu produktu, se rok od roku zvyšuje. Díky EPD můžeme našim zákazníkům předat informace, podle kterých mohou výrobky na trhu srovnávat také podle jejich celkové ekologické stopy. Naším cílem je, aby spotřebitel vnímal kvalitu nábytku nejen skrze materiály nebo konstrukční řešení, ale také podle toho, do jaké míry zatěžuje jeho výroba životní prostředí,“  říká Kejval.

Příprava na získání prohlášení EPD trvala bezmála rok a obnášela zevrubnou analýzu vybraného sortimentu TECHO. „Poznatky získané analýzou EPD nám mimo jiné poslouží k dalšímu zlepšování řízení výroby, ke zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti na trhu s interiérovým vybavením,“ podotýká k významu EPD Roman Škába, manažer TECHO pro jakost.

Zdroj: TECHO, a.s.