Stavbou roku 2014 na Slovensku je Danubiana

Stavbou roku 2014 na Slovensku je Danubiana

Podzimní kolotoč architektonicko-stavebních ocenění byl završen odevzdáváním cen Stavba roku 2014. Již tradičně se autorské a realizační týmy přihlášených staveb spolu se zástupci architektonické a stavební obce a developerů sešli 20. 11. na slavnostním galavečeru v prostorách bratislavského Městského divadla Pavla Országha Hviezdoslava.

Postupně, jak byly odevzdávány jednotlivé ceny, opadalo i napětí v sálu. O příjemně uvolněnou atmosféru se postarali i skvělí účinkující, z nichž největší aplaus dostal umělec Alex Dowis se svou světelnou malířskou šou, když publikum provedl výběrem nejznámějších staveb světa namalovaných světlem na velkém plátně.

Porota měla i tento rok plné ruce práce. V průběhu šesti dnů porotci absolvovali obhlídku všech přihlášených staveb. Bez ohledu na oceněné stavby nás zajímalo, které z nich udělaly na porotu největší dojem. Zástupkyně Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR Ing. Henrieta Tölgyessyová uvedla: „Nejsilnější dojem ve mně zanechala přístavba muzea moderního umění Danubiana v Bratislavě. Stavba je kvalitní i z pohledu zhotovení, s čistými detaily a zároveň má vysoké hodnocení energetické úspornosti.” K celkové kvalitě staveb se vyjádřil porotce Ing. arch. Igor Teplan, nominovaný Slovenskou komorou architektů: „Přes skutečnosti, že architektura není exaktní věda, jedna stará pravda stále platí: Architektura odráží stav společnosti. Současnou společenskou rozkolísanost jsem vnímal i na posuzovaných dílech. Byla mezi nimi opravdu vysoce kvalitní po stránce architektonické, technické, ale i z hlediska kvality vyhotovení. Na druhé straně byly i stavby s absencí základní myšlenky či nízkou úrovní provozního návrhu a kvality stavebně-technického vyhotovení. Nechci zpochybňovat poctivou a kvalitní práci zúčastněných, ale nevím, zda se v druhé dekádě 21. století můžeme chlubit tím, že jsme zrekonstruovali 21 km železniční tratě na provozní rychlost 160 km/h, když ve vyspělé Evropě se už několik desetiletí úspěšně provozuje rozsáhlá síť rychlovlaků. Co to asi říká o naší technické vyspělosti?”

Odborná veřejnost kromě kvality stavebních realizací intenzivně vnímá i téma vyrovnaných závazků stavebních společností. Posuzovala porota i tento aspekt? Ing. Anna Juhos, nominovaná Svazem stavebních podnikatelů Slovenska, uvedla: „Jako člen poroty nemám informace o investičním pozadí, vyrovnaných závazcích investora či hlavního zhotovovatele. Domnívám se, že pokud by bylo podmínkou účasti vyrovnání závazků, měli bychom málo přihlášených staveb. Tento problém v současnosti tíží naše stavebnictví.“ Ing. arch. Igor Teplan k tomu dodal: „Samozřejmě, že jsme v rámci neformálních diskusí v porotě hovořili o otázkách investičního pozadí staveb a vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztazích investorů, vrchních dodavatelů a subdodavatelů. Jsou to skutečně smíšené pocity, když se hodnotí stavby zrealizované velkými stavebními společnostmi, které jsou v současnosti v restrukturalizacích, jejichž důsledkem desítky malých firem a živnostníků jsou, resp. budou doslova okradeny. Toto se nedá považovat za spravedlivé ani se zavřenýma očima. Pokud by porota měla posuzovat i tyto aspekty, mnoho staveb by v soutěži asi nezůstalo. A ještě jedna věc na zamyšlení, která nás trápila: ty nesmyslné názvy většiny přihlášených díl. Samé city, business center, garden, the grand a podobně. Slovensky bylo pojmenováno jen několik. To je skutečně kulturní tragédie.“ Kvalitu soutěže nakonec zhodnotil doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.: „Za 20 let existence uvedené soutěže se v porotách vystřídalo velké množství osobností, které ji spolu s organizátory vyprofilovali na soutěž uznávanou celou odbornou veřejností. Ke kvalitě soutěže výrazně přispívá i účast zahraničních odborníků v porotě. K dalšímu zkvalitnění soutěže by podle mého názoru přispěl větší počet přihlášených staveb.”

Z celkového počtu 23 posuzovaných staveb udělila odborná porota s mezinárodní účastí jednu hlavní cenu − titul Stavba roku 2014 (ze 3 nominací bez určení pořadí), 2 ceny za celospolečenský přínos a 6 cen vyhlašovatelů této soutěže. Cena veřejnosti vzešla z internetového hlasování široké veřejnosti na známém internetovém portálu www.zoznam.sk.

Organizátor soutěže
Sdružení pro rozvoj slovenské architektury a stavebnictví – ABF Slovakia

Vyhlašovatelé
Vyhlašovateli 20. ročníku celostátní veřejné soutěže Stavba roku jsou tyto subjekty: Sdružení pro rozvoj slovenské architektury a stavebnictví – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky, Svaz stavebních podnikatelů Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavební fakulta, Slovenská komora stavebních inženýrů, Slovenský svaz stavebních inženýrů, Spolek architektů Slovenska, Technický a zkušební ústav stavební, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. a Vydavatelství EUROSTAV, s. r. o.

Porota
O vítězích tohoto ročníku rozhodovala odborná porota s mezinárodní účastí. Odborná porota pracovala v tomto složení: doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. (SK), Ing. Anna Juhos (SK) – podpředseda poroty, Ing. arch. Vladimír Milunic (CZ), Ing. Ján Piliar (SK), Miroslav Šišiak Architecte DPLG (FR) – předseda poroty, Ing. arch. Igor Teplan (SK), Ing. Henrieta Tölgyessyová (SK), doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. (SK) a Ing. Mária Brichtová jako sekretář soutěže.

HLAVNÍ CENA
TITUL STAVBA ROKU 2014
Přístavba muzea moderního umění DANUBIANA, novostavba

NOMINACE NA HLAVNÍ CENU STAVBA ROKU 2014 (bez udání pořadí)
Přístavba muzea moderního umění DANUBIANA, novostavba
ELEKTRÁRNA Piešťany, rekonstrukce NKP
KULTURPARK KOŠICE, novostavba, rekonstrukce

Ceny za celospolečenský přínos:
Cena ministra dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR
Instalace tandemového turbosoustrojí KS 03 Veľké Zlievce
Cena primátora hlavního města SR Bratislavy
NKP Bratislavský hrad, rekonstrukce hradního paláce

CENY VYHLAŠOVATELŮ SOUTĚŽE

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DŮM ROKU 2014, včetně rodinného domu
MEINL Residence, novostavba, Bratislava

Cena STU v Bratislavě, Stavební fakulty za uplatnění vědy a techniky v realizaci stavebního díla
Logistické, administrativní a školicí centrum HERZ Slovensko, novostavba, Bernolákovo

Cena ZSPS za vysokou kvalitu stavební realizace
Administrativně-obchodní sídlo FY TRUMPF, s. r. o., novostavba, Košice

Cena Slovenské komory stavebních inženýrů za nejlepší projektové řešení stavebního díla
Přístavba muzea moderního umění DANUBIANA, novostavba, Hamuliakovo

Cena TSÚS, n. o. za optimální použití progresivních stavebních materiálů, výrobků nebo systémů při stavbě
Logistické, administrativní a školicí centrum HERZ Slovensko, novostavba, Bernolákovo

Cena vydavatelství EUROSTAV, s. r. o. za komplexní progresivní řešení architektonického díla
ELEKTRÁRNA PIEŠŤANY, rekonstrukce NKP, Piešťany

Cena veřejnosti 2014
Hotel The Grand Vígľaš ****

Text: Mária Nováková

Foto: Dano Veselský