Společnost Atlas Copco získala certifikaci pro všechny své technologie bezmazných kompresorů

Společnost Atlas Copco získala certifikaci pro všechny své technologie bezmazných kompresorů

Společnost Atlas Copco oznámila, že všechny její bezmazné kompresory nyní splňují certifikaci třídy 0 dle poslední novelizace normy ISO 8573-1 s ohledem na obsah oleje ve stlačeném vzduchu. Společnost Atlas Copco je prvním výrobcem kompresorů, který obdržel pro všechny své technologie bezmazných kompresorů certifikaci třídy 0 dle nejnovějších mezinárodních norem.

Certifikováni dle nejnovějších norem
Všechny typy bezmazných kompresorů společnosti Atlas Copco jsou certifikovány dle této nové normy. Patří sem turbokompresory, zubové, spirálové a pístové kompresory, šroubové kompresory se vstřikem vody, bezmazné šroubové kompresory a čtyřstupňové kombinované pístové kompresory, ale i mobilní kompresory k pronájmu. Tyto kompresory vyrábí stlačený vzduch s nulovým obsahem oleje, který je vhodný pro aplikace v textilním průmyslu, potravinářství, při výrobě nápojů, důlní těžbě, v elektroprůmyslu včetně elektroniky (výroba polovodičů, ale i pro čisté výrobní provozy) a také pro výrobce z oblasti farmacie, chemie a kosmetiky, pro lakovny, pro úpravu vody a pro nemocnice.
 
První vydání normy ISO 8573-1 v roce 1991 představovalo první krok při potvrzení důležitosti kvality vzduchu a klasifikace výstupu vzduchu s ohledem na množství tří znečišťujících složek: oleje, vody a prachu. Postupný vývoj této normy odráží trvale se zvyšující potřebu kvalitnějšího stlačeného vzduchu pro technologie koncové výrobky, jakými jsou potraviny nebo léčiva. Druhé vydání této normy z roku 2001 zavedlo třídu 0 pro obsah oleje. Společnost Atlas Copco byla prvním výrobcem, který v roce 2006 získal tuto certifikaci třídy 0 od sdružení Technische Überwachungs-Verein (TÜV), které nezjistilo naprosto žádnou přítomnost oleje ve stlačeném vzduchu bezmazných rotačních šroubových kompresorů řady Z. Další bezmazné technologie společnosti Atlas Copco (turbokompresory, zubové, spirálové a pístové kompresory spolu s šroubovými kompresory se vstřikováním vody) ji pak získaly v roce 2007, což stvrdilo vedoucí pozici společnosti u zařízení s tlakovým rozsahem 300 mbar až 40 bar. Druhé vydání normy ISO 8573-1 2. vyd. (2001) bylo revidováno v roce 2010, tato revize ISO-8573-1 3. vyd. (2010) reflektuje změnu obsahu částic prachu.

„Certifikace dle novelizace této normy z roku 2010 je důkazem našeho závazku k bezmazným technologiím a bezpečnosti procesů, osob i životního prostředí,“ uvádí Chris Lybaert, prezident divize Oil-free Air společnosti Atlas Copco.
 
Certifikáty o obsahu oleje stávajících řad kompresorů společnosti Atlas Copco vydalo uznávané nezávislé sdružení Technische Überwachungs-Verein (německé Technické kontrolní sdružení nebo také „TÜV“) na základě nepřísnějších dostupných metod měření a zkoušek. Tato certifikace stvrzuje, že nebyla zjištěna naprosto žádná přítomnost oleje.

Jednička v oboru v oblasti bezmazných technologií

Společnost Atlas Copco tak může s klidem splnit nejvyšší požadavky zákazníků co do kvality stlačeného vzduchu. Tato opakovaná certifikace vyzdvihuje trvající závazek společnosti Atlas Copco k ochraně výroby svých zákazníků prostřednictvím certifikovaného vzduchu s nulovým obsahem oleje. 

Zdroj: Atlas Copco