Soutěž VÝROBEK – TECHNOLOGIE ROKU 2013 pro architekturu a stavitelství

Soutěž VÝROBEK – TECHNOLOGIE ROKU 2013 pro architekturu a stavitelství

6. ročník soutěže VÝROBEK – TECHNOLOGIE ROKU 2013 pro architekturu a stavitelství vypsala a organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci svého programu Česká stavební akademie ve spolupráci s těmito organizacemi: Asociace inovačního podnikání ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Český svaz stavebních inženýrů, Design Cabinet CZ, Hospodářská komora ČR, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Svaz zkušeben pro výstavbu.

Předmětem soutěže jsou výrobky a technologie pro architekturu a stavitelství nabízené na českém trhu a vhodné k zabudování nebo použití na stavbách včetně jejich interiérů.

Posláním soutěže
je především zvyšování znalostí o kvalitě a způsobu využití špičkových výrobků – technologií a podpora jejich uvádění z výzkumu a vývoje do výroby a urychlení jejich využití v praxi a při realizaci staveb. Veškeré podrobnosti o soutěži jsou uvedeny v soutěžních podmínkách uložených stejně jako přihláška do soutěže a přehled soutěžících v jednotlivých ročnících včetně soutěžní dokumentace na adrese: www.vyrobek-technologie.cz.

6. ročník soutěže byl vypsán pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí.

Slavnostní veřejné vyhlášení výsledků soutěže a předávání ocenění se uskuteční v únoru 2014 v Domě Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze na Václavském náměstí 31, kde bude v rámci této události uspořádaná přehlídka výstavních panelů s uvedením všech nominovaných výrobků – technologií v 6. ročníku soutěže a instalovány dodané vzorky.

Kontakt:
tajemnice soutěže: Ing. Jana Kadlecová
e-mail: kadlecova@abf-nadace.cz, tel.: 224 229 617

ZDROJ: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

–>–>

RubrikyUdálosti