Skupina J&T posílila svoji pozici v Pražské energetice

Skupina J&T posílila svoji pozici v Pražské energetice

Skupina J&T prostřednictvím společnosti Honor Invest navýšila svůj podíl v Pražské energetice (PRE) na přibližně 41 %. Své postavení současně posílil i druhý klíčový akcionář PRE, Pražská energetika Holding (PREH), jehož podíl dosáhl přibližně 58 %. K této změně došlo výměnou minoritního akciového podílu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (14,2 %) ve společnosti PRE za akcie společnosti ČEZ.

„Zvýšení našeho akciového podílu v Pražské energetice je součástí našeho cíle dalšího posilování pozice dlouhodobého strategického investora v energetickém sektoru,“ uvedl Daniel Křetínský, partner J&T odpovědný za korporátní investice skupiny J&T.

Zmiňovaná výměna akcií je výhodná pro všechny subjekty podílející se na transakci. Společnosti PREH a Honor Invest posílily svoji účast ve společnosti, ve které již předtím držely majoritní, resp. významný podíl.

Stát se naopak zbavil minoritního podílu, který pro něj již neměl strategický význam a jenž se v případě akcií PRE vyznačoval minimální likviditou. Díky výměně stát získal likvidní akcie společnosti ČEZ, které mají velmi dobrý růstový potenciál. Navíc, jako majoritní akcionář společnosti ČEZ může stát v případě budoucí privatizace ČEZ získat za každou akcii atraktivní prémii.

Transakce znamená stabilizaci akcionářské struktury Pražské energetiky. Celkový podíl PREH a J&T totiž dosahuje 98,98 procenta akcií.

PRE je mateřskou společností jedné z nejvýznamnějších energetických skupin v ČR. Skupina PRE dodává elektřinu téměř 722 000 odběratelům, když více než 80 procent z toho tvoří domácnosti. PRE provozuje distribuční síť v Praze a Roztokách a je významným obchodníkem s elektřinou. Firmy ze skupiny PRE zaměstnávají celkem téměř 1400 lidí. V loňském roce dosáhla PRE konsolidovaného čistého zisku 2,46 miliardy korun.

Majoritním akcionářem společnosti Pražská energetika Holding je Hlavní město Praha (51 procent). Zbylých 49 procent akcí v PREH drží německá společnost EnBW.

Zdroj:  J&T