Skanska mění strukturu i vedení společnosti

Od počátku roku 2008 přechází skupina Skanska v České a ve Slovenské republice na holdingové uspořádání. V rámci tohoto kroku bude také změněno vedení firmy. V čele celého holdingu, který zastřešuje podnikání skupiny Skanska na českém a slovenském trhu, bude stát mateřská společnost Skanska CS a.s. Novým generálním ředitelem holdingu se stane od 1. února Dan Ťok. V této pozici tak nahradí Zdeňka Burdu, který zůstane předsedou představenstva firmy.

Organizační změny

Během roku 2007 pracovala společnost Skanska v ČR a SR na přípravách své nové organizační struktury, která směřuje především k zjednodušení řízení firmy. Tato změna povede také ke snížení režijních nákladů, dalším úsporám a zrychlení komunikačních toků.

Nová mateřská společnost Skanska CS bude mít čtyři dceřiné společnosti – stávající Skanska CZ a Skanska DS a nové společnosti Skanska Reality a Skanska Servis. Novou personální ředitelkou a současně členkou představenstva Skanska CS se od 1. ledna stává Zuzana Pávová.

Skanska CZ převezme kompletní služby generálního dodavatelství v oblasti pozemního stavitelství včetně betonových konstrukcí a technologických dodávek. Sloučí se zde současné divize Pozemní stavitelství, divize Technologie a divize Betonové konstrukce. Generálním ředitelem se stal od 1. ledna 2008 Jindřich Topol.

Skanska DS bude pokračovat ve své činnosti v oblasti dopravního stavitelství pod vedením současného generálního ředitele Josefa Hájka.

Nová společnost Skanska Reality naváže na činnost dosavadní divize Project Development, a bude tedy uskutečňovat komplexní developerské služby a činnosti zejména v oblasti bytové výstavby, ale i ve výstavbě komerčních a kancelářských prostor. Generálním ředitelem Skanska Reality se stane dosavadní ředitel divize Project Development Petr Fanta.

Skanska Servis pod sebe sloučí veškeré servisní a podpůrné činnosti v rámci skupiny. Zejména půjde o oblasti nákupu materiálů, služeb stavebního servisu, správy nemovitostí, o oblasti právních služeb a služeb spojených s ochranou životního prostředí, kvality a bezpečnosti práce. Generálním ředitelem této společnosti se stane dosavadní správní ředitel skupiny Petr Obst.

Vedení skupiny Skanska v ČR a SR

Představenstvo mateřské firmy Skanska CS budou od počátku roku 2008 tvořit: předseda představenstva Ing. Zdeněk Burda, místopředseda představenstva a generální ředitel Skanska CS Dan Ťok (od 1. února 2008), finanční ředitel Skanska CS Petr Dvořák, ředitelka odboru HR Skanska CS Zuzana Pávová a dále pak generální ředitelé jednotlivých dceřiných společností, tedy Jindřich Topol, Josef Hájek, Petr Fanta a Petr Obst.

Noví lidé ve vedení firmy

Nový generální ředitel Skanska CS Dan Ťok patří mezi nejúspěšnější české managery a dosud vedl řadu strojírenských společností působících v České republice, mimo jiné firmu ABB Energetické systémy, ALSTOM Power a byl také zemským ředitelem společnosti ALSTOM pro Českou a Slovenskou republiku. Tři roky byl předsedou představenstva a ředitelem divize obchodu firmy Jihomoravská plynárenská. Do firmy Skanska přechází z postu ředitele KKCG Industry B.V.

Zuzana Pávová vystudovala Ekonomiku mezinárodních společností, obor Personální řízení na VOŠ Arcus. Působila v oblasti HR řadě renomovaných společností, mimo jiné v KPMG, koncernu Volkswagen Group, Sanoma Corporation. Do společnosti Skanska přišla z postu ředitelky odboru Vzdělávání a profesního rozvoje a zástupkyně ředitele úseku Lidské zdroje v České spořitelně.

Jindřich Topol je absolventem VŠ dopravy a spojů v Žilině a autorizovaný inženýr v oboru dopravního stavitelství. V oboru pracuje od roku 1981. Ve společnosti Skanska je zaměstnán od roku 1996. Nejprve působil na pozici ředitele divize ŽS Praha a.s., od roku 1999 byl generálním ředitelem Skanska ŽS. V roce 2006 se stal ředitelem Direkce Čechy západ společnosti Skanska DS.

Zdroj: Skanska CZ a.s.