Rozšíření výroby keramobetonové prefabrikace v Dolním Bukovsku

Rozšíření výroby keramobetonové prefabrikace v Dolním Bukovsku

Výrazné zvýšení kapacity výroby stropních nosníků a nosných i plochých překladů o osmdesát procent chystá společnost HELUZ cihlářský průmysl v Dolním Bukovsku.

V současné době probíhá rekonstrukce výrobního závodu keramobetonové prefabrikace. Prodloužení a rozšíření vyhřívané vyzrávací komory na dvojnásobek jejího současného objemu umožní větší výkon stávající výrobní linky, která má kapacitně dostatečnou rezervu. Linka tak bude moci fungovat v nepřetržitém provozu. 

Teplem v komoře se urychluje zrání betonu nosné železobetonové části stropních nosníků a překladů. Po rozšíření komory se sníží energetická náročnost na výrobu běžného metru prefabrikátu. Dokončení je plánováno na říjen letošního roku.

„Jde o adekvátní navýšení výroby v souvislosti se stavbou nové cihelny v Hevlíně, která bude produkovat superizolační bloky pro obvodové zdivo. Zároveň reagujeme také na poptávku po již výše zmiňovaných výrobcích, které patří na českém trhu mezi velice žádané zboží díky své kvalitě a dobrým statickým parametrům,“ říká obchodní ředitel HELUZU Ing. Jan Krampl.

Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.