Proč stavět z betonu? Studujte Beton University!

Proč stavět z betonu? Studujte Beton University!

Skoro v polovině je nejen letošní rok, ale také šestý ročník Beton University, vzdělávací projekt skupiny Českomoravský beton. Jarní část byla tentokrát bohatší o dvě nová témata seminářů a přivedla do konferenčních sálů přes pět stovek posluchačů. Co přinesou další připravované semináře na podzim?

Na druhou polovinu roku, konkrétně na listopad, jsou připravena tři témata seminářů ve čtyřech městech v různých částech Česka – v Praze, Brně, Humpolci a v Plzni. Pásma přednášek předních odborníků z praxe se budou zabývat problematikou využití betonu pro bytovou a občanskou výstavbu, dále normou ČSN EN 206 a dalšími novými standardy pro výrobu a zkoušení betonu a také způsoby provádění betonových konstrukcí.

Architektonické betony

První ze seminářů nese název Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu a představí beton jako stavební materiál, ale také nadčasový architektonický výrazový prostředek. Účastníkům poskytne nejen přehled o betonech a dalších produktech, ale na příkladech ukáže technologie betonů pro architektonické účely – pohledové, barevné a tvarované betony. Seminář se zaměřuje také na využití litých potěrů při provádění podlahových konstrukcí a podrobněji seznámí účastníky s technologií výstavby systémem ztraceného bednění a specifikací betonů pro tento systém. Téma doplňuje problematika konstrukcí z vápenopískových cihel.

Normy a standardy

Druhý nový seminář s názvem ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu zahrnuje soubor přednášek zaměřených na beton a další produkty z pohledu nové normy a dalších výrobkových standardů a zkušebních postupů. Účastníci získají přehled o aktuálních standardech a předpisech, ale také o chystaných změnách. Součástí je rovněž přehled postupů pro prokazování shody výrobků dle zákona 22/1997 Sb. a platných nařízení vlády. Tento seminář organizuje skupina Českomoravský beton spolu s Českou Betonářskou společností ČSSI a Svazem výrobců betonu ČR.

Provádění konstrukcí z betonu naposledy

Tematický seminář Provádění betonových konstrukcí z cyklu Moderní trendy v betonu se bude ve druhém pololetí konat naposledy. Zájemci o něj se mohou vypravit do Humpolce. Přednášky obsahově zahrnují všechny fáze procesu provádění betonových konstrukcí, které mají vliv na výslednou kvalitu díla, od správné volby betonu ve fázi projektu, přes jeho specifikaci v dodavatelské smlouvě, výrobu, dopravu, uložení a ošetřování v konstrukci. Seminář se dále zabývá problematikou zjišťování kvality betonu v konstrukci nedestruktivními metodami a alternativami následných oprav. To vše je doplněno bohatými příklady z praxe.

Akreditovaný program

Přednášky jednotlivých prezentujících ­mohou registrovaní zájemci najít na www.betonuniversity.cz v sekci Knihovna. Pro zájemce jsou na seminářích Beton University tradičně připraveny odborné časopisy zdarma a navíc také publikace nazvaná Příručka technologa – BETON, kterou vydala společnost Českomoravský beton. Informace o jednotlivých seminářích, termínech a možnosti přihlášení na www.betonuniversity.cz.

Vzdělávací projekt Beton University ­organizuje skupina Českomoravský beton spolu s odbornými partnery. Semináře jsou určeny především architektům, projektantům, zástupcům stavebních firem, investorům, stavebním dozorům, ale také studentům, pedagogům a široké odborné veřejnosti. Projekt Beton University je zařazen do akreditovaného programu v rámci celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA. 

Text:red
foto: Beton University

RubrikyUdálosti