Pražské geotechnické dny 2012

Pražské geotechnické dny 2012

ARCADIS Geotechnika a.s., ČaS výbor ISSMGE ve spolupráci s ČGtS a s patronací ÚTAM AV ČR pořádají ve dnech 21. a 22. května 2012 v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 Pražské geotechnické dny 2012.

Tématem odborného semináře Pražských geotechnických dnů je úloha geotechniky při záchraně historických objektů. Součástí prvního dne bude také doprovodná výstavka odborných firem a 20. pražská geotechnická přednáška, která je zdarma.

Během druhého dne se bude konat workshop na téma geotechnických dilemat při sanacích historických památek, který bude moderovat prof. Dr. Ing. Ivo Herle z Technické univerzity v Drážďanech.

Tato významná akce s mezinárodní účastí je zařazena do projektu celoživotního vzdělávaní ČKAIT a je hodnocena dvěma kreditními body.

Více informací o programu na www.arcadisgt.cz/index.php/cs/aktuality/29/

–>–>