PRAGUE FIRE & SECURITY DAYS 2011

PRAGUE FIRE & SECURITY DAYS 2011

Již třetí ročník přehlídky / veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb Prague Fire & Security Days 2011 (FSDays) se uskuteční ve dnech 20. – 22. září v reprezentativních prostorách funkcionalistického Veletržního paláce (budově Národní galerie v Praze).

Prague Fire & Security Days je výběrová přehlídka nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, mediálně sledovaná akce zaměřená na netradiční prezentaci především elektronických bezpečnostních systémů, bezpečnostních složek státu, poskytovatelů služeb v oblasti ochrany zdraví, života a majetku. Jde o jedinečné společenské a obchodní setkání partnerů akce – výrobců, distributorů a prodejců jednotlivých značek a jejich obchodních partnerů – zákazníků, což asi nejlépe vystihuje i podtitul letošního ročníku „…místo pro business, setkání a komunikaci“.

Organizátorem FSDays 2011 je, stejně jako jeho dvou předchozích úspěšných ročníků, společnost Mascotte s.r.o. Hlavním partnerem přehlídky Prague Fire & Security Days se v tomto roce stala společnost ABL, a.s. Záštitu poskytla řada významných organizací a institucí, jakými jsou Ministerstvo vnitra ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, Hospodářská komora ČR, Hlavní město Praha, Městská část Praha 7 a Národní galerie v Praze. Odbornými partnery, kteří spolupracovali při přípravách celé akce a zejména odborných, denních konferencí, jsou Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, ASIS International ČR, Cech EPS ČR. Partnery FSDays 2011 jsou i letos Městská policie Praha, Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Na přípravě letošního, 3. ročníku, spolupracují i zástupci IFMA Česká republika (International Facility Management Association – Czech Republic), společnosti ORSEC a již tradičně mezinárodního festivalu architektury a urbanismu – Architecture Week 2011.

Poděkování patří i řadě mediálních partnerů, kteří svými příspěvky podporují informovanost o přehlídce, ale např. i produktovým spolupracujícím partnerům, kterými jsou Big Shock, Kinnarps a.s. a Parkhotel.

FSDays 2011 připravuje pro své návštěvníky řadu novinek a zajímavostí z oborů, kterým je tato ojedinělá prestižní akce věnována. Se svými produkty a službami se i letos představí mnoho významných společností.

Pro zajímavost uveďme jen některé z nich: Novinka z oblasti zabezpečení pomocí kamerových systémů – nová verze softwaru pro management IP kamerového systému DS NVs verze 7.2  značky Pelco a nová IP kamera Spectra V HD, představí Schneider Electric. Své novinky v oblasti kamerových systémů předvede také společnost VIAKOM CZ s.r.o. Novinku protipožárních systémů bude na FSDays prezentovat společnost BESY CO spol. s r.o. Jde o aerosolové stabilní hasicí zařízení FIRE JACK.

Kromě výše jmenovaných, se na FSDays 2011 představí i další významné společnosti, jako např. Abbas, Alkom, Camea, Esto Cheb, Euroalarm, Evions Group, Fire Eater, Flajzar, Integoo, Koukaam, Lenia, QRV, Radom, Ray Service, Secar Bohemia, Securiton AG, Siemens, Tovek, Tribase Networks, Zahas a mnoho dalších…

FSDays AWARD 2011
Pro všechny prezentující se společnosti je připravena prestižní soutěž o nejlepší a nejzajímavější prezentovaný produkt či službu „FSDays AWARD 2011“.

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A KONFERENCE
Významnou součástí přehlídky FSDays jsou v letošním roce opět odborné přednášky
a konference.

20. 9. 2011  DOPRAVA BEZPEČNĚ A EFEKTIVNĚ
hlavní témata:

Standardy a pravidla pro používání kamerových systémů   –   Vyhlašování poplachů a  komunikace v případech poruch a krizí   –   Rok bezpečnosti vozidel   –   Integrací k úsporám   –  Bezpečnost v osobní železniční dopravě   –   Rozsah standardizace bezpečnostních činností   – Sledování a řízení silničního provozu v Praze prostřednictvím  telematických dopravních systémů   –   Co by měla zahrnovat spolehlivá technologie pro kritickou infrastrukturu?   –   Možnosti snižování nehodovosti aktivními technickými prostředky v  silniční infrastruktuře   –   Detekce a analýza objektů ve videu

21. 9. 2011  OMYLY A CHYBY BEZPEČNOSTNÍCH ANALÝZ
hlavní témata:

Bezpečnostní analýzy se postupně stávají základem a nedílnou součástí rozhodnutí, týkajících se bezpečnostních opatření. Kdo ale jsou bezpečnostní analytici, z jakých podkladů vycházejí  jaká je jejich pozice a dbá někdo na jejich doporučení? Jaká rizika lze analyzovat a jaká mohou  být doporučení k jejich snížení?

Největší bezpečnostní omyly poslední doby   –   Předsudky a bezpečnostní prevence v ČR –   Bezpečnost versus ekonomická rizika   –   Budoucnost bezpečnostních analýz

22. 9. 2011  POSLEDNÍ TRENDY V AKTIVNÍ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANĚ Z POHLEDU LEGISLATIVY A TECHNOLOGIÍ
hlavní témata:

ČSN 34 2710 EPS: Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba… , legislativní a technické změny, které norma přináší oproti původní normě z roku 1979   –   ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární  signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení – projektování nových technologií a  komplexní pohled projektanta PBŘS  –   Euroalarm – komplexní řešení pro stavby v oblasti požárně-bezpečnostních zařízení   –  Pokročilé detekční algoritmy ASA v hlásičích EPS Siemens – již žádný kompromis ve spolehlivosti detekce požáru –   Protipožární zabezpečení skladu vyhořelého jaderného paliva na  JE Temelín-případová  studie   –   Nové technologie hašení z pohledu norem a praktických zkušeností s navrhováním –   Připravovaná novelizace Vyhlášky MV č. 23/2008Sb., o technických podmínkách požární  ochrany staveb   –   Posuzování systémů EPS, SHZ aj. PBZ a jejich praktické využití v objektech MO-AČR 

On-line registrace na –
www.fsdays.cz/doprovodne-programy.phtml.

Veškeré novinky a zajímavosti týkající se FSDays jsou průběžně uváděny na stránkách www.fsdays.cz
–>–>