Mateřská škola Sedlejov
Galerie(12)

Česká cena za architekturu na FA ČVUT

Pokud jste v předvánočním shonu nestihli navštívit výstavu ČCA v CAMPU, máte další možnost si ji prohlédnout na FA ČVUT. Zveme vás na vernisáž, která bude spojena s vyhlášením pátého ročníku České ceny za architekturu. Na výstavu budete moci zavítat až do 27. ledna 2020.

KDY: 6.1.2020, 18:00 hod.
KDE: FA ČVUT (Thákurova 9, Praha 6)

HLAVNÍ CENA

Mateřská škola Nová Ruda
PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o.

Letošní absolutní vítěz, mateřská škola ve Vratislavicích nad Nisou vyřešila potřeby rostoucí populace v tomto libereckém obvodu s nebývalou elegancí. Limity okolí, jako je nepříliš vhodná severní orientace pozemku a zúžení zastavitelného prostoru trasami infrastruktury a komunikací, vykrystalizovaly v objekt, který si hraje s dichotomií uzavřený/otevřený.

Třídy nejsou jen obdélníkové prostory, jejich proporce je úzká, vysoká a po stranách se do nekonečna rozšiřuje pomocí průhledů paralelními okny. Děti se mohou dostat jednoduše ven a pohybovat se v prostoru vytvořeném vrstvením fasád. Vnější jemná průsvitná vrstva je hranicí mezi dětským a skutečným světem. Možnost volného pohybu po objektu, jeho otevřenými prostory, umožňuje skvělou rovnováhu mezi pobytem uvnitř a vně.

Mateřská škola Nová Ruda
Mateřská škola Nová Ruda |

FINALISTA ČCA

Usedlost Maneschowitz
a1 architects

Doplnění dvora zemědělské usedlosti se dvěma staveními o dům pro hosty se snažilo v co největší míře zachovat genius loci místa, zároveň ale návrh pracuje s jazykem současné architektury a nesklouzává k historismu.

Dům pro hosty uzavírá dvůr, ale zároveň ve svém středu rámuje velkorysý průhled do zahrady. Volně tak parafrázuje mlaty starých stodol.

Usedlost Maneschowitz
Usedlost Maneschowitz |

FINALISTA ČCA

Chata u rybníka
Atelier 111 architekti

Na břehu rybníka u Vyklantic vyrostla v roce 2018 minimalistická chata inspirovaná rybářskými boudami. Malá chata limitovaná legislativou na zastavěnou plochu 50 m2 a maximální výšku 5 m si od architektů vyžádala maximální kreativitu při vytváření relaxačního prostoru pro rodinný odpočinek.

Chata u rybníka
Chata u rybníka |

FINALISTA ČCA, CENA ZA VÝJIMEČNÝ POČIN

Centrum současného umění DOX+
Petr Hájek ARCHITEKTI, Leoš Válka

Centrum DOX se za více než deset let své existence stalo nepřehlédnutelnou součástí pražské umělecké scény. Multifunkční areál, vzniklý ze soukromé iniciativy Leoše Války a za podpory jeho kolegů, nabízí jedinečný prostor pro prezentaci současného umění, včetně architektury.

V pražských Holešovicích se podařilo vytvořit polyfunkční areál, nabízející prostředí pro kritickou reflexi zásadních společenských témat dnešního světa. Centrum je i samo o sobě příkladem kvalitní současné české architektury – od přestavby bývalé holešovické továrny podle projektu Ivana Kroupy, přes dřevěnou vzducholoď Guliver autorů Martina Rajniše a Leoše Války, až po multifunkční sál podle návrhu architektonického studie Petr Hájek Architekti.

Iniciátorovi celého projektu proto bylo u příležitosti letošního ročníku ČCA uděleno Akademií ČCA architektury ocenění za výjimečný počin. Původní budova holešovické galerie byla v roce 2018 rozšířena o prostory pro tanec, hudbu, film a školu architektury.

Tato přístavba se letos probojovala mezi finalisty soutěže. DOX+ tvoří tři objekty: administrativa se školou architektury ARCHIP, experimentální hudební a taneční sál a taneční zkušebna. Administrativní část vznikla rekonstrukcí původní budovy ze 70. let, experimentální hudební a taneční sál a taneční zkušebna jsou odlity z pohledového betonu.

Železobetonové objekty jsou „oblečeny“ do měkké fasády, která je chrání před promrzáním nebo naopak přehříváním. Fasáda také pohlcuje zbytkový hluk unikající ze sálu a snižuje akustickou zátěž obytného dvora. Díky vzoru, který vychází z čalouněného nábytku, připomínají sály dvě velké pohovky.

Centrum současného umění DOX+
Centrum současného umění DOX+ |

FINALISTA ČCA, CENA MMR

Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích
ATELIER BOD ARCHITEKTI

V roce 2014 se malá obec nedaleko Prahy – Máslovice rozhodla vypsat architektonickou soutěž na rekonstrukci chátrající vyhořelé stavby na návsi, kde naposledy sídlil autoservis, ale kdysi zde bývala hospoda. Původní podoba objektu byla výsledkem mnohaletého přistavování a přestavování objektu, které nakonec vedlo k prostorové srostlici a dispozičnímu bludišti.

Toto nepřehledné řešení změnili architekti ve snadno pochopitelné dispoziční schéma kříže. Objekt je rozčleněn na dva trakty – obslužný, který je situován ke dvorku, a trakt obsluhovaný, bezprostředně navazující na náves v celé délce východní fasády. Obec tak ve svém srdci získala důstojný prostor pro společenský život.

Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích
Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích |

FINALISTA ČCA

Lávka přes Dřetovický potok
Aoc architekti

Mezi finalisty ceny se probojovala také drobná stavba lávky přes Dřetovický potok ve Vrapicích u Kladna. Stavba z vysokopevnostního UHPC betonu s rozptýlenou výztuží se nachází na pěším propojení vsi a hřbitova. Celkový dojem dotváří také kontrastní socha prof. Jana Hendrycha umístěná v blízkosti.

Lávka přes Dřetovický potok
Lávka přes Dřetovický potok |

CENA VELUX

Mateřská škola Sedlejov
ARCHOO s.r.o.

Skromná mateřská školka v pasivním standardu se nachází v nárožní pozici návsi obce Sedlejov. Jednopodlažní objekt se sedlovou střechou, tradičního vesnického výrazu – stodoly, je vyvýšen na úroveň zahrady. Použité materiály – bílé zdivo, dřevěné pobití, keramická režná taška byly voleny vzhledem k tradičním hodnotám vesnice.

Mateřská škola Sedlejov
Mateřská škola Sedlejov |

CENA MPO

Technologický dvůr
boq architekti s.r.o.

Architekti byli v tomto případě postaveni před problém, jak skloubit skladový areál s prostorem, který bude přístupný veřejnosti, a jak se zároveň vypořádat s požadavkem umístit tři samostatné objekty na nepříliš velký pozemek. Největší důraz byl kladen na vytvoření veřejného prostoru.

Semknutím všech tří hmot a mírným pootočením vzniklo malé nádvoří, trychtýřovitý prostor, který umožňuje návštěvníkům nerušený průchod do každé z hal. Rozsáhlý vodní prvek, stromořadí, lavičky, umělecké dílo, to vše jsou prvky, které by ve skladovém areálu málokdo čekal a které areál zpřístupňují veřejnosti.

Technologický dvůr
Technologický dvůr |

Nepřehlédněte: Materská škola ako jedna veľká preliezačka

CENA AOPK ČR

Rodinný dům v Blatnici pod Svatým Antonínkem
Atelier 6, AIR

Agentura tradiční cenou za citlivé a originální řešení ve venkovském prostoru ocenila novostavbu, která vdechla danému místu nový impuls při respektu k původnímu stavení. Dům svým základním hmotovým členěním navazuje na původní typické domy v sídle a citlivě vstupuje do vizuálně exponovaného nároží ve veřejném prostoru obce.

Obytná část objektu je přirozeně propojena s hospodářskou částí pozemku, kde zůstala zachována původní stodola. Členění fasády původního objektu, které odkazovalo na dobu svého vzniku v období socialismu, bylo nahrazeno nápaditými a originálním prvky, které v kontextu celé stavby nepůsobí rušivě, přitom činí objekt zajímavým.

Rodinný dům v Blatnici pod Svatým Antonínkem
Rodinný dům v Blatnici pod Svatým Antonínkem |

 

Text: Red
Foto: ČKA
Mateřská škola Nová Ruda
Mateřská škola Nová Ruda
Usedlost Maneschowitz
Chata u rybníka
Centrum současného umění DOX+
Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích
Lávka přes Dřetovický potok
Mateřská škola Sedlejov