Pardubice se po roce opět stávají metropolí dopravy

Pardubice se po roce opět stávají metropolí dopravy

Už čtrnáct let se vždy na začátku září Pardubice proměňují v metropoli dopravy. Začalo to nejprve mezinárodním Silničním veletrhem, později se přidala Dopravní konference. Také letos se do krajského města sjedou odborníci, podnikatelé, generální ředitelé veřejných subjektů i politické špičky, aby diskutovali o budoucnosti oboru dopravy.

Dvoudenní setkání dopraváků začne ve čtvrtek 3. září v pořadí IV. ročníkem Dopravní konference. V kongresovém sále pardubického ATRIUM Paláce vystoupí na patnáct panelistů. Stěžejními tématy jejich prezentací bude zejména rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech v nadcházejících letech i s ohledem na strategie ministerstva dopravy. Řeč bude také o Dopravním uzlu Pardubice, o silničním hospodářství a dopravní obslužnosti východočeského regionu či o budoucnosti regionální železniční a vodní dopravy a o modernizaci letiště v Pardubicích.

„V Pardubickém kraji bude i letos do modernizací a rekonstrukcí krajských silnic investována více než miliarda korun z našich, státních a evropských prostředků. Bohužel, přes snahu o maximální péči nejsou silnice II. a III. třídy v našem kraji a obdobně v celé republice v úplně dobré kondici. Problémem je dlouhodobé zanedbání tohoto majetku ještě z dob, kdy s nimi hospodařil stát,“ prohlásil náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek, který na konferenci bude hovořit právě o investicích do silnic II. a III. třídy.
 
Pořadatelem akce je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a také Univerzita Pardubice, která připravila vlastní dopolední program vědecké konference. Odbornými garanty akce jsou Krajská hospodářská komora Pardubického kraje a Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, mezi garanty je kromě Pardubického kraje a města Pardubice mimo jiné i Správa a údržba silnic Pardubického kraje. A právě tato organizace je jakýmsi „můstkem“ k další akci věnované dopravě.
 
Následující den, tedy v pátek 4. září se totiž v areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje se uskuteční už XIV. ročník mezinárodního Silničního veletrhu. Připraveno bude několik desítek expozic firem z oboru i mimo něj, chybět nebudou ani praktické ukázky. „Jsem velice rád, že silniční veletrh každoročně nabízí celou řadu zajímavých vystavovatelů, představuje moderní technologie a slouží také jako inspirace pro čerpání nových nápadů v oblasti silničního hospodářství,“ přiznal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Dopravní konference začíná ve čtvrtek 3. září 2015 ve 13:00 hodin, program je rozdělen do dvou odpoledních bloků. Silniční veletrh své brány otevře v pátek 4. září v 9.00 hod. Obě akce jsou zařazeny do programu letošních oslav 200. výročí narození projektanta a stavitele železničních tratí Ing. Jana Pernera s názvem ROK JANA PERNERA.

RubrikyUdálosti