Kolmo Pamet Naroda BoysPlayNice 09 1200 1
Galerie(16)

Paměť národa pod Stalinem

Při příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky byla ve sloupové síni pod bývalým pomníkem J. V. Stalina v Praze na Letné instalována na podzim loňského roku časově omezená multimediální výstava s názvem Paměť národa. Mapovala období totality, kterými náš stát za dobu své existence prošel – nacismus a komunismus. A i když skončila na konci minulého roku, její výtvarná podoba i obsahové poselství stojí za připomenutí.

Vlastní příběh této výstavy začíná již v roce 2001, kdy skupina novinářů a historiků založila obecně prospěšnou společnost Post Bellum. Uvědomili si, jak podstatné je zaznamenat vzpomínky lidí, kteří prožili 2. světovou válku a následně také komunismus. Sbírka, kterou nazvali Paměť národa, dnes obsahuje již asi sedm tisíc unikátních příběhů.

Kolmo Pamet Naroda BoysPlayNice 02 1200
Kolmo Pamet Naroda BoysPlayNice 03 1200
Kolmo Pamet Naroda BoysPlayNice 04 1200
Kolmo Pamet Naroda BoysPlayNice 07 1200
Kolmo Pamet Naroda BoysPlayNice 09 1200
Kolmo Pamet Naroda BoysPlayNice 11 1200
Kolmo Pamet Naroda BoysPlayNice 15 1200

Výstava Paměť národa

Příběhy, sebrané v uplynulých 17 letech se autoři výstavy rozhodli využít při příležitosti výročí 100 let založení Československé republiky. Nahlédli do již bohaté studnice Paměti národa a vybrali období a události, které zásadně utvářely moderní dějiny českého národa. Ovšem nešlo o výklad historických událostí ze stránek učebnic dějepisu.

Vyjádření autorů:
„Vzhledem k současným otřesům principů demokracie a respektu k lidským právům považujeme za nutné připomínat si, že občanská svoboda není nic samozřejmého. Rozhodli jsme se proto zaměřit expozici na totalitu v Československu v období 1939–1989 a boj proti ní. Bývalý památník diktátora J. V. Stalina je pro to vhodným místem. Symbolizuje ponížení a otroctví v době komunismu a připomíná svobodu, vykoupenou oběťmi tisíců lidí.“

Expozici tvořily čtyři části – Obrazy, Svědectví, Stély a Zeď. Dvě pásma – Obrazy a Svědectví, se nacházely v podzemí. Vzájemně se doplňovala, neboť zpracovávala podobná témata, ovšem pokaždé jinou formou. V Obrazech působil vždy jeden historický moment, ve Svědectví pak promlouvaly osobnosti o období, kdy se tento okamžik stal.

Další dvě pásma – Stély a Zeď – se nacházela venku: Stély na spodní terase spojovaly Svědectví a Obrazy a zpracované události faktograficky přibližovaly, Zeď byla příznačně symbolem cenzury, nesvobody a násilného rozdělování světa.

 

První část výstavy, nazvaná Svědectví, obsahovala videoprojekce s autentickým vyprávěním lidí, jejichž příběhy jsou zaznamenány v Paměti národa. Pamětníci vzpomínají na nacistickou okupaci Československa a válečné události, na poválečné období, komunismus, invazi sovětských vojsk v roce 1968, normalizaci i prožívání sametové revoluce.

Expozice nazvaná Obrazy působila především na smysly návštěvníků, kteří se na chvíli mohli přenést do vlaku do koncentračního tábora, ocitli se v kokpitu letounu Spitfire, v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze v Resslově ulici, pocítili hrůzu vyšetřovny StB i euforii sametové revoluce. Součástí těchto expozic byly i portréty pamětníků na výstavních panelech rozmístěných na přístupových cestách v parku na Letné.

Kolmo Pamet Naroda BoysPlayNice 03 1200

Architektonické řešení

Stěžejními částmi expozice byla pásma Svědectví, Obrazy a Zeď – byla koncipována jako tři lineární objekty, z nichž každý řešil specifickou formou výhled. Dva objekty ho umožňovaly (Svědectví a Obrazy), jeden blokoval (Zeď).

 

Všechny tři objekty byly prezentovány jako abstraktní tělesa se skrytými konstrukcemi, aby nekonkurovaly památníku. Pracovaly s extrémními rozměry a naopak i s pocity stísněnosti a nepohodlí minimálních prostor koncentračních táborů a vězeňských samotek. A přeneseně prezentovaly i nesvobodu, násilné rozdělení světa a třeba také zdi mezi námi.

Partnerem výstavy byl Ústav pro studium totalitních režimů.

Základní údaje:
Architekt: Kolmo – Ing.arch.Lenka Hejlová, Ing.arch.Martin Hejl, Pavel Uličný, Petr Láska (www.kolmo.eu, www.loomonthemoon.com)
Koncepce výstavy: Martin Hejl, Karel Poupě, Mikuláš Kroupa, Jan Polouček, Longiy
Výstava autorství:
Post Bellum – www.postbellum.cz
Kolmo – www.kolmo.eu
Loom on the moon – www.loomonthemoon.com
Pink – www.bypink.cz
Klient: Post Bellum o.p.s.
Adresa: bývalý pomník Stalin, Letenské sady, Praha 7
Projekt: Kolmo / 2017-2018
Realizace: Post Bellum, Kolmo, Loom on the Moon, Pink, Lunchmeat, ARA / 2018
Rozloha: podlahová plocha památníku 10.000 m2, užitná plocha expozice v interiéru 6.000 m2, plocha fyzicky přístupná návštěvníkům 91m2
Náklady: 11 mil. Kč
Text: Daniela Bartošová
Foto: Boysplaynice (www.boysplaynice.com)