Otevření výrobní haly v Brandýse nad Labem

Počátkem listopadu byla v Brandýse nad Labem slavnostně otevřena nová výrobní hala společnosti CIUR. Slavnostní „kolaudaci“ přišlo oslavit s představiteli města Brandýsa nad Labem více než 550 obchodních partnerů a zaměstnanců firmy. Po úvodním přestřižení pásky se o zábavu postaral Banjo Band Ivana Mládka, Bike trial show a skupina The Apples.

Firma CIUR vyrábí celulózová vlákna pro stavební izolace i průmyslové využití. Objem zpracovaného papíru od jejích začátků nepřetržitě roste. Snaha vedení firmy proto směřovala k vybudování vlastního zázemí pro sběr a třídění papíru. Nová výrobní budova s manipulační, skladovací a výrobní plochou 4500 m2 by měla tento problém vyřešit i v souvislosti s plánovaným nárůstem výrobní kapacity a novými produkty.

Realizace byla umožněna díky podpoře Ministerstva životního prostředí, které prostřednictvím SFŽP ČR poskytlo dotaci téměř 33 milionů korun (celková investice je přes 100 milionů). Do nového objektu je umístěna nová třídicí linka, která bude optimálně připravovat speciální druhy surovin pro další výrobu vláknitých výrobků až do množství 25 000 t/rok.

Zdroje pro naplnění nové kapacity jsou zajištěny ze stávající struktury dodavatelů, kterým bude nový objekt sloužit jako trvale přístupné sběrné místo. Tím i oni mohou dále rozvíjet své aktivity v tomto oboru, zejména v regionu středních Čech a hlavního města Prahy.

Zdroj: CIUR, a. s.