Originálni podstřešní okapový systém na výstavě IBF
Galerie(3)

Originálni podstřešní okapový systém na výstavě IBF

Více než 80 tisíc návštěvníků mohlo během Stavebních veletrhů v Brně na stánku KM Beta obdivovat netradiční fontánu. KM Beta si totiž pro návštěvníky připravila praktickou ukázku fungování podstřešního okapového systému, jedné z posledních novinek. Na stánku KM Beta v pavilonu A ale byl zájem i o další výrobky, jak o zdicí systém KMB SENDWIX, tak o střešní krytinu KMB BETA a KMB HODONKA. Návštěvníky zaujaly i novinky - střešní okrasné prvky nebo měděný větrací pás Beta Rol a především pak nový cihelný systém HODOTHERM. KM Beta byla navíc vidět také v rámci doprovodného programu. Každoročně se totiž spoluúčastní akcí týkajících se protipovodňových opatření i ukázek dovedností žáků učňovských škol.

Prestižní Cenu za nápaditost a Cenu stavebních škol získala nová odvodňovací taška KM Beta v soutěži Výrobek roku 2009. Výsledky soutěže pořádané letos již počtvrté byly  slavnostně vyhlášeny v pátek 16. 4. 2010 v Národním stavebním centru. Kromě tří hlavních cen, Ceny za nápaditost a Ceny stavebních škol byla udělena také Cena za design, Cena za provedení, Cena veřejnosti a další ocenění. Soutěž pořádá redakce časopisu Stavebnictví a interiér vydavatelství Vega s.r.o. a Národní stavební centrum Brno. V rámci soutěže hodnotilo 19 porotců z 18 partnerských škol celkem 42 nominovaných výrobků. U každého výrobku mohli hodnotit 5 kritérií (nápaditost, provedení, vzhled, širší význam, přínos k úsporám energie). Informace o soutěži naleznete na www.vyrobekroku.cz.

Odvodňovací taška
Odvodňovací taška oceněná v soutěži Výrobek roku 2009 je nedílnou součástí nového podstřešního okapového systému KM Beta. Podstřešní systém představuje nové řešení odvodu vody z šikmých střech pomocí dvou otvorů, umístěných v rovných plochách odvodňovací tašky, v místech hlavního odvodu srážkové vody. Otvory jsou kryty speciální mřížkou umožňující navedení a zbrzdění stékající vody. Velikost otvorů v mřížce a vnitřní filtr brání vnikání větších nečistot do odvodňovacího systému. Využijí se stávající střešní vpusti. Odpadají terénní a zahradní výkopové práce a administrativa při vyřizování formalit ve stavebním řízení. Řešení okapového systému pomocí podstřešních žlabů a vnitřních svodů je jednoduché a v kombinaci mědi nebo plastem téměř bezúdržbové. Odpadá čištění žlabů ve značných výškách. Skrytý okapový systém není v zimním období vystaven riziku poškození při sesuvu sněhu jako je tomu u klasického podokapního systému.

Nový cihelný zdicí systém
HODOTHERM je ucelený pálený cihelný systém. Tvoří jej pálené tvarovky pro vnější a vnitřní nosné zdivo, příčkové zdivo, překlady, stropní konstrukce a doplňkové výrobky. Keramické stropní konstrukce jsou v systému realizovány pomocí stropních nosníků HODO KT-CH a stropních vložek HODO MIAKO a nebo pomocí stropních keramických desek HURDIS. Výhody těchto řešení, spočívající především ve vynikajících tepelně izolačních schopnostech keramiky, ve variabilitě obou systémů, nenáročné montáži a cenové dostupnosti, jsou důvodem dlouhodobě vysoké obliby keramických stropů.

Zdroj: KM Beta a.s.