Od ničivého zemětřesení k budovám pro všechny. Výstava si posvítí na proměnu Tchaj-wanu

Taiwan Acts!
Zdroj: Galerie NTK

Výstava Taiwan Acts! mapuje vznikající stavební kulturu na Tchaj-wanu. Od ničivého zemětřesení v Ťi-ťi v září roku 1999 tam vzniklo bezpočet architektonických iniciativ, které se soustředily na sociální roli budov s cílem posílit rovnost a udržitelnost životních podmínek obyvatel země.

Výstava se koná od 14. 2. do 26. 3. 2023 v Galerii Národní technické knihovny v Praze. Slavnostní vernisáž se koná 1. 3. 2023 v 20.00 hodin.

Jako první výstava svého druhu, která vzešla z této kulturní sféry, spojuje více než sto vybraných pro-jektů rozdělených do pěti témat podle místa svého vzniku a přístupů, jež demonstrují. Přes svá odlišná měřítka i kontext společně vytvářejí soubor, který ukazuje, jak odborníci na design, architekturu a urbanismus reagují prostřednictvím svých disciplín na výzvy a omezení v konkrétních sociálních, ekonomických, politických a kulturních podmínkách. Tato výstava je jen výchozím bodem pro nezbytný, vzájemně obohacující dialog mezi rychle se rozvíjející mladou populací na Tchaj-wanu a zbytkem světa.

Ať je tato snaha řízena shora profesionály nebo vedena zdola laickými hnutími, svědčí o bezprostředním kontaktu jejích aktérů s tématy, jež hýbou společností, na které jim tolik záleží. Jejich společnou ambicí je prosazování spravedlnosti a férovosti v této společnosti, která je stále citelněji rozdělována na majetné a nemajetné.

Pět témat

Výstava se soustředí kolem pěti témat. Prvním je zpřístupňování míst v I-lanu. Hlavním smyslem této práce je uzdravení kolektivní paměti a představivosti, a obnovení identity obyvatel tohoto města. Ve druhém tématu je prezentováno deset projektů komunitního rozvoje: Komunitní plánování v Ťi-lungu, Kaosiungské břidlicové domy, Dětská knihovna, Javorová komunita, Komunita Nan-ťi-čang, Sdružení Nou-li, Stará ulice v obvodě Sin-chua, ekovesnice Tao-mi, Komunita I-wu a Městský obvod Ču-šan. Každý z těchto projektů je výsledkem setkávání členů komunity za účelem kolektivního po-stupu při řešení společných problémů prostřednictvím designu, architektury a urbanismu.

Třetí téma představuje velmi individuální tvůrčí přístupy osmi architektonických firem. Jsou mezi nimi Atelier Or, behet bondzio lin architects, BMT Architects, Divooe Zein Architects, D.Z. Architects & Associates, ECG International Landscape consultants, EHS ArchiLab a HARMONIOUS Architects & Planners. Na jedné straně tyto projekty ukazují snahy architektů o konfrontaci se všeobecně převládající konzervativní architektonickou praxí na Tchaj-wanu, a na straně druhé usilují o řešení konkrétních sociálních a ekologických problémů.

Bohatý doprovodný program

Čtvrtým tématem je oblast humanitární architektury obecně, zejména však rekonstrukce obydlí po přírodních katastrofách. Například architekt Jing-čchun Sie, který se svým Atelierem-3 a jeho pobočkami za posledních dvacet let dokončil více než čtyři tisíce domů v oblastech jihovýchodní Asie, jež byly postiženy přírodními katastrofami.

Pátým okruhem je obnova města Sin-ču, kde nově zvolený starosta Č‘-ťien Lin a jeho tým zadali sérii veřejných zakázek za účelem transformovat a regenerovat upadající městské panorama.

V rámci výstavy se uskuteční i přednáška Taiwan Acts! Hlavním tématem budou drobné městské zásahy a společenská komunikace a plánování z pohledu vlády. Přednáška se koná 28. 2. 2023 od 17:00. Den poté, 1. března, se pak od 17:30 uskuteční další přednáška, tentokrát na téma výzvy městského plánování.

red