Nový prvek pro minimalizaci tepelných mostů mezi stěnou a základy

Nový prvek pro minimalizaci tepelných mostů mezi stěnou a základy

Eliminací tepelných mostů je možné snížit náklady na vytápění až o 4 %, u pasivních domů dokonce až o 6 %. Tepelné mosty se často vyskytují v místech styku vodorovné konstrukce s konstrukcí svislou, tedy například mezi stěnou a základovou konstrukcí, případně stěnou suterénu stavby. Pro minimalizaci tepelných mostů v těchto místech je určen nový vápenopískový prvek KMB SENDWIX THERM, který doplnil moderní dvouvrstvý zdicí systém od společnosti KM Beta navržený přímo pro stavbu tepelně-úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů.

Vápenopískové prvky SENDWIX pro svislé konstrukce se vyrábějí ze směsi vápna, křemičitého písku a vody. KMB SENDWIX THERM je speciální izolační vápenopískový blok vyrobený ze stejných surovin, navíc však se speciální příměsí, která zvyšuje tepelný odpor až o 50 %. Použitím tohoto izolačního bloku ve svislé konstrukci dochází k minimalizování tepelných mostů mezi stěnou a základovou konstrukcí, příp. stěnou suterénu stavby.

Nový prvek nabízí KM Beta ve třech rozměrech – pro tloušťky stěn 240, 175 a 115 mm.
SENDWIX 16DF-D THERM – pro tloušťku stěny 240 mm, rozměry 498x240x113 mm
SENDWIX 12DF-D THERM – pro tloušťku stěny 175 mm, rozměry 498x175x113 mm
SENDWIX 4DF-D THERM – pro tloušťku stěny 115 cm (příčkovka), rozměry 498x115x113 mm

Izolační vlastnosti při zachování vysoké pevnosti

Průměrná pevnost v tlaku činí u prvků THERM 20 N/mm2, je tedy shodná s pevností srovnatelných vápenopískových výrobků SENDWIX. Únosnost stěn se tak zařazením prvků THERM jako zakládací řady nesnižuje, jako je tomu například při použití pěnového skla nebo plynosilikátu.

Prvek SENDWIX 12DF-D THERM vyniká při tloušťce 175 mm a hmotnosti 11,2 kg/ks pevností 20 N/mm2, objemovou hmotností 1135 kg/ks a tepelnou vodivostí 0,33 W/mK. Tato kombinace vlastností, především vysoké pevnosti a zároveň tepelné vodivosti, je unikátní a umožňuje navrhovat vysoce izolované stavby i při velkém zatížení stěn, například u vícepatrových domů.

Nové prvky SENDWIX THERM se používají jako první zakládací řada. Vždy se proto zdí na maltu, a to i v případě, že v dalších řadách již bude využita technologie tenkovrstvého zdění na lepidlo.

Zdroj: KM Beta a.s.