NÁVOD NA POUŽITÍ BETONU
Galerie(3)

NÁVOD NA POUŽITÍ BETONU

Skupina Českomoravský beton společně se Svazem výrobců betonů vydala všeobecný (základní) návod na použití betonu. Tento návod seznamuje netradiční zábavnou formou s použitím betonu při různých situacích.

Beton je směs cementu, kameniva a vody. Může obsahovat další přísady, příměsi či vlákna. Jedná se o velmi pevný stavební materiál, ale jen tehdy, pokud se dbá na jeho správné použití. A jak na to? Nejprve si musíte vybrat vhodný beton. Specifikaci neboli popis tvoří 6 základních technických parametrů a některé se doplňují. Jde především o odolnost betonu vůči prostředí. Pokud si s výběrem vhodného betonu nevíte rady, poraďte se s odborníkem z betonárny. V betonárně vám s výběrem betonu poradí a optimální recepturu pro danou konstrukci navrhne za vás, pokud vám ji již projektant nenavrhl. Nejbližší betonárnu skupiny Českomoravský beton vám pomůže najít www.transportbeton.cz, který je dostupný i ve verzi pro mobilní telefony.

Poté je nezbytné si vše správně naplánovat a plán dodržovat. Při plánování harmonogramu dodávek betonu zohledněte i vliv počasí. Vysoké nebo naopak nízké teploty a také rychlost větru můžou významně hladký průběh betonáže ovlivnit. Poté je čas na přípravu betonovacího místa. Vyčistěte bednění, odstraňte všechny nečistoty a naneste odformovací nátěr v tenké a rovnoměrné vrstvě. Když je vše připraveno, následuje ukládání betonu. Jak při něm správně postupovat se dozvíte v dalších dílech komiksu na stránkách www.transportbeton.cz ve složce Návod na použití betonu.