V září proběhne mezinárodní konference: Zelené střechy – Vize budoucnosti

Svaz zakládání a údržby zeleně pořádá 10. září konferenci věnovanou současným trendům a zkušenostem s problematikou zelených střech.

Cílem konference je získat aktuální zahraniční zkušenosti s budováním zelených střech a zprostředkovat je odborné veřejnosti v České republice. Je třeba sledovat trendy v zemích, kde se zelené střechy budují již několik desetiletí.

Nové výzvy

Objevují se nové výzvy – zelené střechy jako prostředek ke zvyšování biodiverzity, zelené střechy jako rozšířená obydlí, zelené střechy jako sportoviště. V neposlední řadě je nutné se věnovat také kombinaci zelených střech a fotovoltaických panelů. Důležitou roli hraje i cirkulární ekonomika a použité materiály.

Budování zelených střech v České republice se rychle rozvíjí, o čemž svědčí i více než dvacet děl přihlášených do letošního ročníku soutěže Zelená střecha roku. Účastníci konference se seznámí s ekonomickými důvody, proč budovat zelené střechy i se zajímavými realizacemi v ČR.

Přednášející na konferenci

Pavel Dostal, předseda odborné sekce Zelené střechy a viceprezident v mezinárodní organizaci European Federation of Green Roof Associations – EFB

Dusty Gedge (Velká Británie), prezident mezinárodní organizace European Federation of Green Roof Associations – EFB, odborník na zelené střechy a městskou zelenou infrastrukturu

Michael Bates (Velká Británie), Business Development Manager ve společnosti Polypipe International, kde se věnuje udržitelným drenážním systémům. Specializuje se na hospodaření s dešťovou vodou nejenom na střechách.

Maurizio Crasso (Itálie), člen správní rady italské asociace zelených střech AIVEP, delegát Itálie v EFB. Od roku 2003 ve společnosti Harpo vyvíjí a zavádí systémy pro zelené střechy ve středomořském klimatu. Spoluautor několika výzkumů a publikací o zelených střechách. Byl koordinátorem výzkumné skupiny pro výzkum „Definice modelů chování zelených střech pro budovy a životní prostředí“.

Paulo Palha (Portugalsko), viceprezident EFB, předseda portugalské asociace zelených střech, odborník na zelené střechy a městskou zelenou infrastrukturu. V současnosti je generálním ředitelem společnosti Neoturf – Espaços Verdes Lda a zakladatel společnosti Landlab Lda.

Jan Macháč se zabývá environmentální ekonomií se zaměřením na adaptaci měst na změnu klimatu a na hospodářství s dešťovou vodou. Působí v Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) při UJEP a ve společnosti IREAS.

Samuel Burian, autorizovaný krajinářský architekt, spoluautor dokumentu Vegetační souvrství – „Standardy pro navrhování,provádění a údržbu zelených střech“. Porotce soutěže Zelená střecha roku od roku 2014.

Na závěr konference budou slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Zelená střecha roku 2020.

Konference je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, stavební a zahradnické firmy, developery.

Podrobný program konference:
Pozvanka_konference_Zelene-strechy_vize-budoucnosti-1.pdf

Registrace na www.zelenestrechy.info do 20. 8. 2020.

Časopis ASB je mediálním partnerem konference.

TEXT: RED
FOTO: SZÚZ
RubrikyUdálosti