Konference Tepny našeho domu

Konference Tepny našeho domu

Obnova bytových domů se hlavně během uplynulé hospodářské stagnace stala jedním z hnacích motorů stavebnictví v České i Slovenské republice. Dodnes jím je, mění se však její profesní zaměření. Obalové pláště bytových domů jsou do značné míry sanované a zateplené.

Na řadě jsou jejich vnitřní součásti, které bez zveličení můžeme nazvat tepnami našich bytových domů. Slouží na koloběh životně důležitých médií pro své obyvatele, tedy energií, pitné a ohřáté vody, zemního plynu, nebo čerstvého vzduchu.

Nastal čas věnovat obnově technického zařízení budov v bytových domech zaslouženou pozornost. Společnost REHAU ve dnech 8. a 9.9.2015 zorganizovala výjimečnou odbornou konferenci, která se systematicky zabývala mnoha aspekty obnovy TZB v bytovém domě z hlediska teorie, legislativy, avšak následně s důrazem na realizaci obnovy v praxi. Odbornými garanty konference byli Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. z ČVUT Praha a Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. z STU v Bratislavě. Mezinárodní charakter konference podtrhla bohatá účast více než 200 hostů z Česka, Slovenska a Maďarska.

www.rehau.cz

RubrikyUdálosti